Teadus psühholoogia instituudis

Psühholoogiateaduse maastik on lai ning omakorda aluseks väga paljudele teistele valdkondadele, mis puutuvad inimestesse ja nende suhestumisse maailmaga. Seega on väikese instituudi kohta ka meie uurimistöö temaatika mitmekülgne ning maailmatasemel uurimistööd tehakse mitmetes valdkondades. Peamiselt uuritakse, kuidas psüühilised protsessid seostuvad nii vaimse kui ka füüsilise tervisega; kuidas inimene ümbritsevat maailma tajub ja tunnetab; miks ja mille poolest inimesed teineteisest erinevad ning kuidas kultuur, kool ja muud keskkonnad inimese arengut mõjutavad ning kuidas toimivad inimestevahelised suhted. Neis valdkondades tegeleme nii teaduslikku psühholoogia aluspõhimõtteid puudutavate uuringute kui ka praktilisemate projektidega. 

Uurimisvaldkond: Tervis ja heaolu

Uurimisvaldkond: Tunnetus

Uurimisvaldkond: Isiksus

Uurimisvaldkond: Arengu- ja sotsiaalpsühholoogia

Tartu Ülikooli psühholoogia instituudiga seotud inimesed avaldavad pidevalt teadustöid maailma juhtivates teadusajakirjades ning tegelevad ka mainekate teadusajakirjade toimetamisega. Tihti saavad meie teadlaste tööd nii riiklikku kui rahvusvahelist äramärkimist. Instituudi töötajate hulgas on Teaduste Akadeemia liikmeid ja erialaassotsiatsioonide juhte. Meie teadlased võtavad sõna ühiskonnas olulistel teemadel meedias ja on näiteks kaasa rääkinud ka valitsuse teadusnõukojas

Instituudi erinevates laboriruumides on kasutusel kaasaegseid uurimistehnikaid nagu silmaliigutuste jälgimine, elektro­entsefalograafia (EEG), aju ainevahetuse registreerimine (fNIRS) jm. 

Meie instituut on ka Eesti psühholoogiateadlaste järelkasvu peamine kasvulava. Tartu Ülikoolis on võimalik omandada psühholoogiaharidus doktorikraadini välja. Instituut on seotud ka käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooliga. Sarnaselt teadlastele saavad iga-aastasel riiklikul üliõpilaste teadustööde konkursil reeglina ära märgitud ka mitmed psühholoogia instituudi tudengite uurimistööd. Psühholoogia instituudi õppe- ja teadustöö on maailmatasemel hinnatud - Tartu Ülikooli psühholoogiakraad on kvaliteedimärk kogu maailmas. 

Vaata videot meie teadlaste tegemistest!

Psühholoogia instituudi uurijad laboris

Psühholoogia instituudi uurimisrühmad

Teadusajakirjad. Kertu Saar

Psühholoogia instituudi töötajate publikatsioonid

doktoritöö ja lilled

Psühholoogia instituudis kaitstud doktoritööd

Testi sooritaja. Andy Barbour (pexels.com)

Osale uuringus!