Mikrokraad koolipsühholoogias

Mikrokraad ehk mikrokvalifikatsioon on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil. Mikrokraadiprogrammi eesmärk on pakkuda efektiivset tööturu vajadustele vastavat koolitust, et jõuda vajalike kompetentsideni konkreetses valdkonnas.
 

Mikrokraad "Psühholoogist koolipsühholoogiks"

Sihtrühm: Psühholoogia magistrikraadiga isikud, kes soovivad saada lisaks koolipsühholoogi erialateadmisi.

Eesmärk: Programmi läbimise eesmärk on saada koolipsühholoogiaalased teoreetilised ja rakenduslikud teadmised. Õppekava läbimine loob eeldused koolipsühholoogi kutse omandamiseks (aga ei asenda kutseaastat!). Programmi lõpetaja saab Tartu Ülikooli täiendõppe tunnistuse koos hinnetelehega. 

Sisu: Vaata programmi sisu lähemalt ja registreeru siin!

Maht: 21 EAP

Hind: 2024/2025 õppeaastal on 1 EAP hind 88 eurot, hinnad võivad muutuda.

Vastuvõtutingimus: Magistrikraad psühholoogias või magistrikraadiga võrdsustatud haridus psühholoogias

Dokumentide vastuvõtt: Sisseastumiseks tuleb ajavahemikus 20.05 - 21.08.2024 registreeruda Õppeinfosüsteemis ja ajavahemikus 29.07 - 21.08.2024 saata Signe Reppole digitaalselt allkirjastatud dokumendid.

NB! Kui kandidaate on rohkem kui õppekohti, siis võetakse õppijad vastu vastavalt keskmise hinde (75%) ja magistritöö hinde (25%) alusel koostatud pingereale.

Poksitreener lapsega

Kevad-suvised kursused spordipsühholoogiast

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

xxx

Pornograafia kui seksuaalkultuuri kandja!?