Mikrokraad koolipsühholoogias

Mikrokraad ehk mikrokvalifikatsioon on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil. Mikrokraadiprogrammi eesmärk on pakkuda efektiivset tööturu vajadustele vastavat koolitust, et jõuda vajalike kompetentsideni konkreetses valdkonnas.
 

Mikrokraad "Psühholoogist koolipsühholoogiks"

Sihtrühm: Psühholoogia magistrikraadiga isikud, kes soovivad saada lisaks koolipsühholoogi erialateadmisi.

Eesmärk: Programmi läbimise eesmärk on saada koolipsühholoogiaalased teoreetilised ja rakenduslikud teadmised. Õppekava läbimine loob eeldused koolipsühholoogi kutse omandamiseks (aga ei asenda kutseaastat!). Programmi lõpetaja saab Tartu Ülikooli täiendõppe tunnistuse koos hinnetelehega. 

Sisu: Vaata programmi sisu lähemalt siit!

Maht: 21 EAP

Hind: 2022/2023 õppeaastal on 1 EAP hind 75 eurot, hinnad võivad muutuda.

Vastuvõtutingimus: Magistrikraad psühholoogias või magistrikraadiga võrdsustatud haridus psühholoogias

Dokumentide vastuvõtt: Sisseastumiseks tuleb ajavahemikus 23.05 - 21.08.2022 registreeruda Õppeinfosüsteemis ja ajavahemikus 25.07 - 21.08.2022 saata Signe Reppole digitaalselt allkirjastatud avaldus, haridust tõendav dokument ja hinneteleheht.

NB! Kui kandidaate on rohkem kui õppekohti, siis võetakse õppijad vastu vastavalt keskmise hinde (75%) ja magistritöö hinde (25%) alusel koostatud pingereale.

#kooliõpilasele #täiendusõpe #ühiskonnale
abstraktne pilt inimeste peadest

Taas algab tasuta e-kursus psühholoogia alustest

#täiendusõpe #ühiskonnale
Psühholoogiatudengid Näituse 2 ringauditooriumis. Kertu Saar

Täiendkursused karjäärihuvilistele, nõustajatele ja spordiga tegelejatele

#täiendusõpe
Noor karjäärinõustaja juures.

Algavad tasuta koolitused karjäärinõustamisest ja oma karjääri planeerimisest