Doktoriõpe psühholoogias

2022. aastast kuulub psühholoogia eriala sotsiaalteaduste valdkonna doktoriõppe programmi alla.
Programmi koordineerib sotsiaalteaduste valdkonna doktoriõppe keskus.

Psühholoogia doktorieriala peamine eesmärk on viia doktorandi teadmised ja oskused rahvusvahelises teadusruumis tunnustatud kõrgprofessionaali tasemele. Doktoranti valmistatakse ette tööks õppejõuna ja teadlasena ülikoolis ja teistes teadusasutustes ning juhtivspetsialistina väljaspool akadeemilist sfääri.

Doktoriõppekava olulisima ja mahukaima osa moodustab doktoritöö kirjutamine, mistõttu mängib kandideerimisel võtmerolli meie instituudi võimaluste raames hästi teostatav doktoritöö kavand. Vaata ka juba meie instituudis kaitstud doktoritöid.
 

Loe sisseastumise kohta lähemalt siit!