Filosoofia ja semiootika instituut

Jakobi 2, III korrus, ruumid 302-337
51005 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5314

Instituudi e-post: filosoofia.semiootika@ut.ee

Filosoofia osakond
Telefon: (+372) 737 5314, raamatukogu 737 5413      
E-post: filosoofia@ut.ee
Osakonna raamatukogu: ruum 329
Õppejõudude kabinetid: ruumid 319326, 328
Loengu- ja seminariruumid: 336 ja 337
Semiootika osakond
Telefon: (+372) 737 5933, raamatukogu 737 5413
Thomas A. Sebeoki memoriaalraamatukogu: r 333
Osakonna raamatukogu: ruum 329
Õppejõudude kabinetid: ruumid 302304 ja 307314
Loengu- ja seminariruumid: 305 ja 306
Bruno Mölder
Bruno Mölder
instituudi juhataja
Dr. phil. (filosoofia)
+372 737 6619
Jakobi 2–321

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
CV PhilPeople lehel
Isiklik veebileht

Uurimis- ja juhendamisteemad
Vaimufilosoofia üldiselt ja iseäranis järgmised teemad:

 • interpretivism vaimufilosoofias
 • mentaalne fiktsionalism
 • rahvapsühholoogia ja teaduslik vaimukäsitus
 • ajakogemus ja aja metafüüsika
 • teiste inimeste mõistmine
 • vaba tahe 
Margot Must
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist 0,8 k
MA (Euroopa õpingud)
Bruno Mölder
Bruno Mölder
osakonna juhataja
Dr. phil. (filosoofia)
+372 737 6619
Jakobi 2–321

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
CV PhilPeople lehel
Isiklik veebileht

Uurimis- ja juhendamisteemad
Vaimufilosoofia üldiselt ja iseäranis järgmised teemad:

 • interpretivism vaimufilosoofias
 • mentaalne fiktsionalism
 • rahvapsühholoogia ja teaduslik vaimukäsitus
 • ajakogemus ja aja metafüüsika
 • teiste inimeste mõistmine
 • vaba tahe 

Filosoofia ajaloo õppetool

Roomet Jakapi
Roomet Jakapi
õppetooli juhataja, filosoofia ajaloo kaasprofessor
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-325

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Isiklik veebileht

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • varauusaegne metafüüsika ja epistemoloogia
 • natuurfilosoofia ja teoloogia vahekord varauusajal
 • religiooniepistemoloogia
 • religioosne pluralism 

Mõtteloo õppetool

Pärtel Piirimäe
Pärtel Piirimäe
õppetooli juhataja, mõtteloo professor
PhD (ajalugu)
Jakobi 2-324

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Academia platvormi konto

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • Euroopa ja Eesti mõttelugu
 • varauusaja poliitilise ja rahvusvahelise mõtte ajalugu, rahvusvahelise õiguse ajalugu
 • varauusaja loomuõiguse ja moraalifilosoofia ajalugu
 • varauusaja propaganda ja ajalookirjutuse ajalugu
Meelis Friedenthal
Meelis Friedenthal
mõtteloo kaasprofessor 0,5 k
dr. theol.

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • Euroopa ja Eesti mõttelugu
 • teoloogia ja filosoofia ajalugu
 • varauusaja haridusajalugu
 • raamatuajalugu, disputatsioonid, digihumanitaaria
Eduard Parhomenko
filosoofia ajaloo nooremlektor
MA (filosoofia)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • Kant ja saksa idealism 
 • fenomenoloogia  
 • esteetika ja fenomenoloogiline kunstifilosoofia
 • Eesti mõttelugu ja filosoofia 
 • nõukogude filosoofia 
Timo Aava
külalisteadur
Dr. phil.

Praktilise filosoofia õppetool

Kadri Simm
Kadri Simm
õppetooli juhataja, praktilise filosoofia kaasprofessor
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-328

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • moraalifilosoofia 
 • praktiline eetika, eriti bioeetika, meditsiinieetika, tehisintellekti eetilised aspektid 
 • teaduseetika 
 • poliitikafilosoofia, eriti õiglus, feministlikud teooriad 
Francesco Orsi
Francesco Orsi
teoreetilise eetika kaasprofessor, filosoofia magistriõppekava programmijuht
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-326

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Isiklik veebileht

Uurimis- ja juhendamisteemad

 •     eetika (utilitarism, deontoloogia jne)
 •     metaeetika
 •     eetika ajalugu
 •     praktiline eetika
 •     seksuaalsuse eetika ja filosoofia
 •     moraalipsühholoogia

Teoreetilise filosoofia õppetool

Bruno Mölder
Bruno Mölder
õppetooli juhataja, vaimufilosoofia professor
Dr. phil. (filosoofia)
+372 737 6619
Jakobi 2–321

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
CV PhilPeople lehel
Isiklik veebileht

Uurimis- ja juhendamisteemad
Vaimufilosoofia üldiselt ja iseäranis järgmised teemad:

 • interpretivism vaimufilosoofias
 • mentaalne fiktsionalism
 • rahvapsühholoogia ja teaduslik vaimukäsitus
 • ajakogemus ja aja metafüüsika
 • teiste inimeste mõistmine
 • vaba tahe 
Uku Tooming
teoreetilise filosoofia teadur, filosoofia bakalaureuseõppe programmijuht
PhD (filosoofia)
Jakobi 2–321

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
CV PhilPeople lehel

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • kujutlus
 • soovid/tahtmised
 • kujutluse ja mälu epistemoloogia
 • enesekohane teadmine
 • esteetiline normatiivsus
 • esteetiline kogemus
 • nauding 

Teadusfilosoofia õppetool

Endla Lõhkivi
Endla Lõhkivi
teadusfilosoofia kaasprofessor
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-323

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
CV PhilPeople lehel

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • empiiriliselt informeeritud teadusfilosoofia
 • väärtused teaduses
 • teadustöö kultuuriaspektid
 • teaduslik objektiivsus
 • distsiplinaarsus ja interdistsiplinaarsus teaduses 
Jaana Eigi-Watkin
Jaana Eigi-Watkin
teadusfilosoofia teadur
PhD (filosoofia)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • sotsiaalsed faktorid teaduses
 • episteemiline/induktiivne risk
 • teadus demokraatlikus ühiskonnas
 • mitteteadlaste osalemine teaduses
 • empiiriliselt informeeritud teadusfilosoofia
 • objektiivsus 
Riin Kõiv
filosoofia teadur 0,2 k
PhD (filosoofia)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • nature-nurture debatt
 • kaasasündivuse mõiste
 • geneetiline põhjuslikkus, geneetiline essentsialism
 • biologistlikud kultuuri-seletused
 • vaimufilosoofia (sisu- ja representatsiooniteooriad)
 • sotsiaalkonstruktivism
 • Ludwig Feuerbachi filosoofia
Ave Mets
Ave Mets
teadusfilosoofia teadur 0,4 k
PhD (filosoofia)
Jakobi 2–323

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • teaduse ja tehnika filosoofia ja ajalugu
 • tunnetusteooria
 • õigusfilosoofia
Tiit Remm
osakonna juhataja, semiootika teadur
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2-302

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • linnasemiootika
 • ruumisemiootika
 • sotsiosemiootika
Timo Maran
ökosemiootika ja keskkonnahumanitaaria professor
PhD (semiootika ja kulturoloogia)
+372 737 6139
Jakobi 2-311

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • ökosemiootika
 • ökokriitika
 • mimikri teooria
 • Eesti looduskirjandus
Andreas Ventsel
poliitika- ja sotsiosemiootika professor
PhD (semiootika ja kulturoloogia)
+372 5562 9976
Jakobi 2–314

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • poliitika semiootika
 • online-kommunikatsiooni semiootiline analüüs
 • kultuurisemiootika
 • poststrukturalistlik diskursuseteooria
Mihhail Lotman
semiootika külalisprofessor 0,1 k
PhD (semiootika ja kulturoloogia)
+372 737 5934
Jakobi 2–307

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • üld- ja kultuurisemiootika
 • värsisemiootika
 • retoorika ja poeetika
 • filmianalüüs
 • tekstiteooria
 • vene kirjandus
Maarja Ojamaa
semiootika kaasprofessor
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2-314

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • digikultuuri semiootika
 • kultuurihariduse semiootika
 • kultuuriline autokommunikatsioon ja transmeedialisus
Silvi Salupere
semiootika lektor
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
+372 737 6154
Jakobi 2-314

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • semiootika ajalugu
 • semiootika metakeel
 • Juri Lotmani kultuurisemiootika
Anti Randviir
semiootika lektor, semiootika ja kultuuriteooria doktoriõppe programmijuht
PhD (semiootika ja kulturoloogia)
+372 737 5934
Jakobi 2-309

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • sotsiosemiootika
 • ruumisemiootika
 • subkultuuride uuringud
 • semiootika kirjelduskeel
Katre Pärn
semiootika nooremlektor, semiootika ja kultuuriteooria bakalaureuseõppe programmijuht
Jakobi 2-302

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • kultuurisemiootika ja -analüüs
 • filmi- ja meediasemiootika
Riin Magnus
semiootika teadur 0,75 k
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2-302

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • linna ökosemiootika
 • Jakob von Uexkülli biosemiootika
 • inimese ja teiste loomade vaheline kommunikatsioon
 • võõrliikide semiootika
Mari-Liis Madisson
semiootika teadur
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2–313

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • kultuurisemiootika
 • poliitikasemiootika
 • meediasemiootika
 • identiteediloomeprotsessid
 • online-kultuur
 • vandenõuteooriad
Nelly Mäekivi
semiootika teadur, semiootika ja kultuuriteooria magistriõppe programmijuht
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2–302

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • etoloogiline ja antropoloogiline zoosemiootika
 • inimeste ja teiste loomade kommunikatsioon
 • ökosemiootika
 • hübriidsete keskkondade semiootiline analüüs
 • loomaaia bioloogia
Silver Rattasepp
semiootika teadur 0,5 k, semiootika magistriõppe programmijuht
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2–304

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • posthumanism
 • elurikkuse filosoofia
 • zoosemiootika
 • teadusfilosoofia
Yekaterina Lukina
semiootika ja kultuuriteooria nooremteadur 0,5 k
MA (semiootika)
Jakobi 2–304
Karl Joosep Pihel
semiootika nooremteadur 0,5 k
MA (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2–314
Eva Lepik
raamatukoguhoidja 0,75 k
+372 737 5413
Jakobi 2-333
Tuuli Pern
välissuhete spetsialist 0,5 k
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
+372 737 5954
Ulvi Urm
vastutav sekretär
+372 737 5933
Jakobi 2-317

Semiootika rakenduskeskus

Martin Oja
tegevjuht
MA (semiootika ja kulturoloogia)
Jakobi 2–314
Ulla Juske
tegevjuht (tööleping peatatud)
MA (semiootika ja kultuuriteooria)
Pildil on naine seismas treppide taustal
Helen Hirsnik
koolide ja lasteaedade väärtusarenduse nõustaja 0,8 k
MA (põhikooli mitme aine õpetaja)
Pildil on naine istumas raamaturiiuli taustal
Triinu Laan
projektijuht 0,8 k
MA (kultuurikorraldus)
+372 5332 2153
Jakobi 2-329
Pildil on naine seismas treppide taustal
Ene Tigas
projektijuht 0,8 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Jakobi 2–329