Mikrokraad soorituspsühholoogias

Mikrokraad ehk mikrokvalifikatsioon on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil. Mikrokraadiprogrammi eesmärk on pakkuda efektiivset tööturu vajadustele vastavat koolitust, et jõuda vajalike kompetentsideni konkreetses valdkonnas.

 

Mikrokraad "Soorituspsühholoogia praktikule"

Sihtrühm: Sooritusvaldkonna erialase kutseharidusega, rakenduskõrgharidusega või bakalaureuse või sellega võrdsustatud kraadiga inimesed (muusikud ja muusikapedagoogid, sportlased, treenerid, ja spordijuhid õpetajad, huvihariduse pedagoogid, meditsiinivaldkonna -, päästevaldkonna -, militaarvaldkonna spetsialistid, psühholoogid, füsioterapeudid, personalijuhid), kes soovivad oma töös sihipäraselt soorituspsühholoogiat rakendada.

Eesmärk: Programmi läbimise tulemusel mõistab õppija sooritusoskuste arendamise psühholoogilisi aluseid ja oskab arendada psühholoogilisi oskusi enda sooritusvaldkonnas. Programmi lõpetaja saab Tartu Ülikooli täiendõppe tunnistuse koos hinnetelehega. 

Sisu: Vaata programmi sisu lähemalt siit!

Maht: 12 EAP

Hind: 2022/2023 õppeaastal on 1 EAP hind 75 eurot, hinnad võivad muutuda.

Vastuvõtutingimus: Bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud haridus; kutseharidus sooritusvaldkonnas.

Dokumentide vastuvõtt: Sisseastumiseks tuleb ajavahemikus 23.05 - 21.08.2022 registreeruda Õppeinfosüsteemis ning ajavahemikus 25.07 - 21.08.2022 saata Signe Reppole haridust tõendav dokument ja essee teemal "Mida ma loodan soorituspsühholoogia rakendamisest oma töös?".

#täiendusõpe
Noor karjäärinõustaja juures.

Algavad tasuta koolitused karjäärinõustamisest ja oma karjääri planeerimisest

#täiendusõpe
Juhendaja ja praktikant haiglas

Tasuta koolitus nõustamispraktika juhendajatele

#täiendusõpe

Koolitused psühholoogia teemadel

Psühholoogia instituudist on võimalik saada teaduspõhiseid koolitusi paljudel psühholoogia teemadel.