Mikrokraadiprogramm „Soorituspsühholoogia praktikule“

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil. Programmi eesmärk on pakkuda  tööturu vajadustele vastavat koolitust, et saavutada konkreetses valdkonnas vajalik pädevus.

 

Mikrokraadiprogramm Soorituspsühholoogia praktikule

Sihtrühm: sooritusvaldkonna erialase kutseharidusega, rakenduskõrgharidusega või bakalaureuse- või sellega võrdsustatud kraadiga inimesed (muusikud ja muusikapedagoogid, sportlased, treenerid, spordijuhid, õpetajad, huvihariduse pedagoogid, meditsiini-, pääste- ja sõjandusspetsialistid, psühholoogid, füsioterapeudid, personalijuhid), kes soovivad oma töös sihipäraselt soorituspsühholoogiat rakendada.

Eesmärk: õppija mõistab sooritusoskuste arendamise psühholoogilisi aluseid ja oskab arendada psühholoogilisi oskusi enda sooritusvaldkonnas. Programmi lõpetaja saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse koos hinnetelehega. 

Sisu: vaata programmi sisu lähemalt ja registreeru siin!

Maht: 12 EAP-d

Hind: 2023/2024. õppeaastal on 1 EAP hind 80 eurot. Hinnad võivad muutuda.

Vastuvõtutingimus: bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud haridus; kutseharidus sooritusvaldkonnas.

Dokumentide vastuvõtt: digiallkirjastatud dokumendid (haridust tõendavava dokumendi koopia ja essee) tuleb saata 25.07–28.08.2023 meiliaadressil signe.reppo@ut.ee, märksõnaga „soorituspüshholoogia mikrokraadiprogramm“.

psühholoogia teemalised raamatud riiulis

Lugemissoovitusi psühholoogiahuvilisele

Värvilised pliiatsid ja vihik

Koolitus karjäärispetsialistidele: Eneseanalüüs ja arenguvõimalused loovmeetodite abil

inimesed koostööd tegemas

Üldoskusi arendavad veebiseminarid