Mikrokraadiprogramm „Soorituspsühholoogia praktikule“

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil. Programmi eesmärk on pakkuda  tööturu vajadustele vastavat koolitust, et saavutada konkreetses valdkonnas vajalik pädevus.

 

Mikrokraadiprogramm Soorituspsühholoogia praktikule

Sihtrühm: sooritusvaldkonna erialase kutseharidusega, rakenduskõrgharidusega või bakalaureuse- või sellega võrdsustatud kraadiga inimesed (muusikud ja muusikapedagoogid, sportlased, treenerid, spordijuhid, õpetajad, huvihariduse pedagoogid, meditsiini-, pääste- ja sõjandusspetsialistid, psühholoogid, füsioterapeudid, personalijuhid), kes soovivad oma töös sihipäraselt soorituspsühholoogiat rakendada.

Eesmärk: õppija mõistab sooritusoskuste arendamise psühholoogilisi aluseid ja oskab arendada psühholoogilisi oskusi enda sooritusvaldkonnas. Programmi lõpetaja saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse koos hinnetelehega. 

Sisu: vaata programmi sisu lähemalt ja registreeru siin!

Maht: 12 EAP-d

Hind: 2024./2025. õppeaastal on 1 EAP hind 88 eurot.

Vastuvõtutingimus: bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud haridus; kutseharidus sooritusvaldkonnas.

Dokumentide vastuvõtt: Sisseastumiseks tuleb ajavahemikus 20.05 - 21.08.2024 registreeruda Õppeinfosüsteemis ja ajavahemikus 29.07 - 21.08.2024 saata Signe Reppole digitaalselt allkirjastatud dokumendid.