Autor:
Ron Lach, pexels.com

Rakendusuuringud psühholoogias

Lisaks alusuuringutele tegeletakse psühholoogia instituudis mitmesuguste rakendusuuringutega, sh  

  • küsimustike loomine ja eesti keelde kohandamine 
  • käitumist kujundavate sekkumiste loomine ja nende efektiivsuse hindamine 
  • psühholoogiliste mõõtevahendite loomine ja testimine (nt kognitiivse soorituse testid) 

Koostöö huvi korral võtke ühendust Marina Roosimäega.

 

Valik tehtud rakendusuuringuid 


Karjääri kujundamise pädevuste enesehindamise vahend

HARNO tellimusel loodi Karjääri kujundamise oskuste küsimustik, mille abil on võimalik hinnata inimese karjääri kujundamise oskuste taset, sh eneseteadlikkust, karjäärivaldkonna info valdamist ja karjääriplaanide koostamist ning realiseerimist. 

  Uuringu aruanne
 

Ülemiste Linnaku terviseedenduse programm 

Koostöös ühiskonna- ja sporditeadlastega loodi büroolinnaku tervisemõjude integratiivne mudel ning koostati sellele vastav küsimustik.

  Uuringust Tartu Postimehes ja projekti detailid Eesti Teadusinfosüsteemis 
 

Kohtunikukandidaatide testimine 

Koostöös Riigikohtuga viib psühholoogia instituudi töögrupp läbi kohtuniku ametikohale kandideerivate inimeste psühholoogilist testimist ja tulemuste analüüsi ning konsulteerib kohtunikueksami komisjoni.

  Projekti detailid Eesti Teadusinfosüsteemis
 

Regio tootearendusprojekt GISSER

Kaartide animeerimismeetodite uurimine arvutites ja mobiiltelefonides ning neid meetodeid realiseeriva tarkvara arendusvahendi (SDK, software development kit) prototüübi loomine.

  Vt projekti Eesti Teadusinfosüsteemis
 

Rohekäitumise tööriistakast

Riigikantselei tellimusel ja mõttekoda Praxis juhtimisel koostati inspiratsioonivihik, mis paigutab ühtsesse raamistusse erinevad käitumisteadusest tõukuvad viisid kestliku käitumise toetamiseks.   

  Rohekäitumine (riigikantselei.ee)
 

Katsetamise juhend avalikule sektorile

Riigikantselei tellimusel ja Kantar Emor juhtimisel loodi samm-sammuline juhend, mis aitab ühiskondliku probleemi lahendajal kasutada teaduslikke meetodeid, et oma probleemi paremini mõista, luua tõhusaid lahenduste ning mõõta nende mõju   

  Katsetamise juhend avalikule sektorile (riigikantselei.ee)
 

Bussides turvavöö kinnitamise suurendamine

Transpordiameti tellimusel loodi ja testiti lihtsat lahendust, mis suurendas linnalähedastel bussireisidel turvavöö kinnitamist.

  Transpordiameti uuring: bussis turvavöö kinnitamiseks on vaja tekitada inimestel harjumus | Transpordiamet
 

Meeste tervisekäitumise uuring

Sotsiaalministeeriumi tellimusel ning Kantar Emor juhtimisel viidi läbi põhjalik uuring meeste terviseteenuste vähese kasutamise põhjuste mõistmiseks ja mõjutamiseks.

  Meeste tervis
 

LHV mikroinvesteeringute teenuse täiendus

Koostöös LHV pangaga loodi ja testiti mikroinvesteeringute teenuse täiendust, mis suurendas tulevikuks säästetud summasid.

  Teadusartikkel
 

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd

inimesed raamatuga

Käitumisteaduse alased konsultatsioonid

illustrative picture

Loengusari „Kahe kõrva vahel“: Personality and Health and Cognition with Aging