Mikrokraad karjäärinõustamises

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil. Programmi eesmärk on pakkuda  tööturu vajadustele vastavat koolitust, et saavutada konkreetses valdkonnas vajalik pädevus.

 

Mikrokraadiprogramm Põhiteadmised ja -oskused karjäärinõustamiseks

Sihtrühm: Bakalaureusekraadiga (võrdsustatud haridus) isikud, kes soovivad saada erialateadmisi töötamiseks karjäärinõustajana.

Eesmärk: Programmi läbimise eesmärk on pakkuda karjäärinõustaja kutset läbivaid pädevusi. Programmi lõpetaja saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse koos hinnetelehega.

Sisu: vaata programmi sisu lähemalt ja registreeru siin!

Maht: 24 EAP-d

Hind: 2024./2025. õppeaastal on 1 EAP hind 88 eurot, hinnad võivad muutuda.

Vastuvõtutingimus: bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud haridus

Dokumentide vastuvõtt: Sisseastumiseks tuleb ajavahemikus 20.05 - 21.08.2024 registreeruda Õppeinfosüsteemis ja ajavahemikus 29.07 - 21.08.2024 saata Signe Reppole digitaalselt allkirjastatud dokumendid.

NB! Kui kandidaate on rohkem kui õppekohti, võetakse õppijad vastu keskmise hinde (75%) ja motivatsioonikirja (25%) alusel koostatud pingerea järgi.

 

Mikrokraadiprogramm „Meetodid ja praktika karjäärinõustamises“

Sihtrühm: Bakalaureusekraadiga (võrdsustatud haridus) isikud, kes soovivad saada erialateadmisi ja praktikat töötamiseks karjäärinõustajana ja taotleda kutset.

Eesmärk: Programmi läbimise eesmärk on omandada karjäärinõustaja tööks vajalikud teoreetilised ja rakenduslikud teadmised. Õppekava läbimine loob eeldused karjäärispetsialisti kutse valitava kompetentsi karjäärinõustaja kutse omandamiseks. Programmi lõpetaja saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse koos hinnetelehega.

Sisu: vaata programmi sisu lähemalt ja registreeru siin!

Maht: 24 EAP-d

Hind: 2024./2025. õppeaastal on 1 EAP hind 88 eurot, hinnad võivad muutuda.

Vastuvõtutingimus: bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud haridus

Dokumentide vastuvõtt: Sisseastumiseks tuleb ajavahemikus 20.05 - 21.08.2024 registreeruda Õppeinfosüsteemis ja ajavahemikus 29.07 - 21.08.2024 saata Signe Reppole digitaalselt allkirjastatud dokumendid.

NB! Kui kandidaate on rohkem kui õppekohti, võetakse õppijad vastu keskmise hinde (75%) ja motivatsioonikirja (25%) alusel koostatud pingerea järgi.

Poksitreener lapsega

Kevad-suvised kursused spordipsühholoogiast

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

xxx

Pornograafia kui seksuaalkultuuri kandja!?