Mikrokraadiprogramm „Põhiteadmised ja -oskused karjäärinõustamiseks“

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil. Programmi eesmärk on pakkuda  tööturu vajadustele vastavat koolitust, et saavutada konkreetses valdkonnas vajalik pädevus.

 

Mikrokraadiprogramm Põhiteadmised ja -oskused karjäärinõustamiseks

Sihtrühm: bakalaureusekraadiga (võrdsustatud haridus) isikud, kes soovivad saada erialateadmisi töötamiseks karjäärinõustajana.

Eesmärk: pakkuda karjäärinõustaja kutset läbivaid pädevusi. Programmi lõpetaja saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse koos hinnetelehega.

Sisu: vaata programmi sisu lähemalt ja registreeru siin!

Maht: 24 EAP-d

Hind: 2023/2024. õppeaastal on 1 EAP hind 80 eurot, hinnad võivad muutuda.

Vastuvõtutingimus: bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud haridus

Dokumentide vastuvõtt: digiallkirjastatud dokumendid tuleb saata 25.07–28.08.2023 meiliaadressil signe.reppo@ut.ee, märksõna „mikrokraadiprogramm“.

NB! Kui kandidaate on rohkem kui õppekohti, võetakse õppijad vastu keskmise hinde (75%) ja motivatsioonikirja (25%) alusel koostatud pingerea järgi.

 

psühholoogia teemalised raamatud riiulis

Lugemissoovitusi psühholoogiahuvilisele

Värvilised pliiatsid ja vihik

Koolitus karjäärispetsialistidele: Eneseanalüüs ja arenguvõimalused loovmeetodite abil

inimesed koostööd tegemas

Üldoskusi arendavad veebiseminarid