Mikrokraad karjäärinõustamises

Mikrokraad ehk mikrokvalifikatsioon on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil. Mikrokraadiprogrammi eesmärk on pakkuda efektiivset tööturu vajadustele vastavat koolitust, et jõuda vajalike kompetentsideni konkreetses valdkonnas.

 

Mikrokraad "Põhiteadmised ja -oskused karjäärinõustamiseks"

Sihtrühm: Bakaalureusekraadiga (võrdsustatud haridus) isikud, kes soovivad saada erialateadmisi töötamiseks karjäärinõustajana.

Eesmärk: Programmi läbimise eesmärk on omandada karjäärinõustaja kutset läbivad kompetentsid. Programmi lõpetaja saab Tartu Ülikooli täiendõppe tunnistuse koos hinnetelehega.

Sisu: Vaata programmi sisu lähemalt siit!

Maht: 24 EAP 

Hind: 2022/2023 õppeaastal on 1 EAP hind 75 eurot, hinnad võivad muutuda.

Vastuvõtutingimus: Bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud haridus

Dokumentide vastuvõtt: Sisseastumiseks tuleb ajavahemikus 23.05 - 14.08.2022 registreeruda Õppeinfosüsteemis ning ajavahemikus 25.07 - 14.08.2022 saata Signe Reppole digiallkirjastatud avaldus, haridust tõendav dokument, hinneteleht ning motivatsioonikiri.

NB! Kui kandidaate on rohkem kui õppekohti, siis võetakse õppijad vastu vastavalt keskmise hinde (75%) ja motivatsioonikirja (25%) alusel koostatud pingereale.

 

Mikrokraad "Meetodid ja praktika karjäärinõustamises"

Sihtrühm: Bakalaureusekraadiga (võrdsustatud haridus) isikud, kes soovivad saada erialateadmisi ja praktikat töötamiseks karjäärinõustajana ja taotleda kutset.

Eesmärk: Programmi läbimise eesmärk on omandada karjäärinõustaja tööks vajalikud teoreetilised ja rakenduslikud teadmised. Õppekava läbimine loob eeldused karjäärispetsialisti kutse valitava kompetentsi karjäärinõustaja kutse omandamiseks. Programmi lõpetaja saab Tartu Ülikooli täiendõppe tunnistuse koos hinnetelehega.

Sisu: Vaata programmi sisu lähemalt siit!

Maht: 24 EAP 

Hind: 2022/2023 õppeaastal on 1 EAP hind 75 eurot, hinnad võivad muutuda.

Vastuvõtutingimus: Bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud haridus; eelnevalt läbitud mikrokraadi programm "Põhiteadmised ja -oskused karjäärinõustamiseks" või vastavate teadmiste olemasolu.

Dokumentide vastuvõtt: Sisseastumiseks tuleb ajavahemikus 23.05 - 14.08.2022 registreeruda Õppeinfosüsteemis ning ajavahemikus 25.07 - 14.08.2022 saata Signe Reppole digiallkirjastatud avaldus, motivatsioonikiri, mikrokraadi "Põhiteadmised ja -oskused karjäärinõustamiseks" tunnistus või dokumendid vastavate teadmiste tõendamiseks.

NB! Kui kandidaate on rohkem kui õppekohti, siis võetakse õppijad vastu vastavalt keskmise hinde (75%) ja motivatsioonikirja (25%) alusel koostatud pingereale.

#täiendusõpe
Treener lastega

Psühholoogiakoolitused treeneritele

#täiendusõpe
Klient ja terapeut

Koolitus "Motiveeriv intervjueerimine nõustajatele"

#täiendusõpe
Raamat "karjääriteooriad ja -mudelid"

Tasuta koolitus “Karjääriteooriad ja nende rakendamine praktikas”