Skip to main content

Mikrokraad karjäärinõustamises

Mikrokraad ehk mikrokvalifikatsioon on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil. Mikrokraadiprogrammi eesmärk on pakkuda efektiivset tööturu vajadustele vastavat koolitust, et jõuda vajalike kompetentsideni konkreetses valdkonnas.

 

Mikrokraad "Põhiteadmised ja -oskused karjäärinõustamiseks"

Sihtrühm: Bakaalureusekraadiga (võrdsustatud haridus) isikud, kes soovivad saada erialateadmisi töötamiseks karjäärinõustajana.

Eesmärk: Programmi läbimise eesmärk on omandada karjäärinõustaja kutset läbivad kompetentsid. Programmi lõpetaja saab Tartu Ülikooli täiendõppe tunnistuse koos hinnetelehega.

Sisu: Vaata programmi sisu lähemalt siit!

 

Maht: 24 EAP 

Hind: 2022/2023 õppeaastal on 1 EAP hind 75 eurot, hinnad võivad muutuda.

Vastuvõtutingimus: Bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud haridus

Dokumentide vastuvõtt: Sisseastumiseks saata digiallkirjastatud avaldus koos haridust tõendava dokumendi ja hinnetelehega ning motivatsioonikiri ajavahemikus 25. juuli – 7. august 2022.

NB! Kui kandidaate on rohkem kui õppekohti, siis võetakse õppijad vastu vastavalt keskmise hinde (75%) ja motivatsioonikirja (25%) alusel koostatud pingereale.

 

Mikrokraad "Meetodid ja praktika karjäärinõustamises"

Sihtrühm: Bakalaureusekraadiga (võrdsustatud haridus) isikud, kes soovivad saada erialateadmisi ja praktikat töötamiseks karjäärinõustajana ja taotleda kutset.

Eesmärk: Programmi läbimise eesmärk on omandada karjäärinõustaja tööks vajalikud teoreetilised ja rakenduslikud teadmised. Õppekava läbimine loob eeldused karjäärispetsialisti kutse valitava kompetentsi karjäärinõustaja kutse omandamiseks. Programmi lõpetaja saab Tartu Ülikooli täiendõppe tunnistuse koos hinnetelehega.

Sisu: Vaata programmi sisu lähemalt siit!

 

Maht: 24 EAP 

Hind: 2022/2023 õppeaastal on 1 EAP hind 75 eurot, hinnad võivad muutuda.

Vastuvõtutingimus: Bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud haridus; eelnevalt läbitud mikrokraadi programm "Põhiteadmised ja -oskused karjäärinõustamiseks" või vastavate teadmiste olemasolu.

Dokumentide vastuvõtt: Sisseastumiseks saata digiallkirjastatud avaldus, motivatsioonikiri, mikrokraad "Põhiteadmised ja -oskused karjäärinõustamiseks" tunnistus või dokumendid vastavate teadmiste tõendamiseks ajavahemikus 25. juuli – 7. august 2022.

NB! Kui kandidaate on rohkem kui õppekohti, siis võetakse õppijad vastu vastavalt keskmise hinde (75%) ja motivatsioonikirja (25%) alusel koostatud pingereale.

#täiendusõpe

Mikrokraad soorituspsühholoogias

Mikrokraad ehk mikrokvalifikatsioon on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil.
Jaga
20.05.2022
#täiendusõpe

Mikrokraad koolipsühholoogias

Mikrokraad ehk mikrokvalifikatsioon on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil.
Jaga
20.05.2022
#täiendusõpe
Coursera logo

Tartu Ülikooli üliõpilased ja töötajad saavad osaleda populaarse õppeplatvormi Coursera kursustel

Jaga
26.04.2022