Psühholoogia instituudi akadeemiline kalender

Vaata instituudi nõukogu koosolekute toimumisaegu siit
 

Kevadsemester 2024

12.02.2024

Kevadsemestri algus

22.04.2024

Poole semestri piir

13.05.2024

Uurimistöö 2. osa esitamise tähtaeg täiendõppijatele ja järelvastajatele

13.05.2024

Magistritöö esitamise tähtaeg

23.-24.05.2024

Uurimistööde kaitsmine

29.05.2024

Kursuste läbimise tähtaeg bakalaureuseeksamile ja magistritööde kaitsmisele pääsemiseks

31.05.2024

Magistritöö sissejuhatuse esitamine 1. aasta magistrantidele

03.06.2024

Uurimistöö 1. osa esitamise tähtaeg

03.-04.06.2024

Magistritööde kaitsmine

06.06.2024

Bakalaureuseeksam

19.06.2024 kell 13 

Bakalaureuse- ja magistriõppe lõpuaktus

26.06.2024

Doktoriõppe vastuvõtuvestlused

26.06.2024

Doktorantide atesteerimine

30.06.2024

Kevadsemestri lõpp

01.07.2024

Bakalaureuseõppe vastuvõtu akadeemiline test

02.-03.07.2024

Magistriõppe vastuvõtu kirjalik test ja vestlused

03.-05.07.2024

Bakalaureuseõppe vastuvõtuvestlused

 

Sügissemester 2023

04.09.2023  

Õppeaasta algus ja instituudi avaaktus kell 12.15 Näituse 2 ringauditooriumis

18.09.2023

Esimese semestri üliõpilaste õppeainetele registreerumise tähtaeg 

03.10.2023  

1. aasta doktorantide 1. semestri perioodiplaani esitamise tähtaeg  

13.11.2023 

Poole semestri piir 

18.12.2023  

Uurimistöö esimese osa esitamine magistriõppe eeldusainete programmil osalejatele ja kõrvaleriala tudengitele  

18.12-07.01.2024

Jõuluvaheaeg  

08.01.2024 

Magistritöö esitamise tähtaeg

08.01.2024 

Uurimistöö esitamise tähtaeg  

18.-19.01.2024  

Uurimistööde kaitsmine  

21.01.2024 

Kursuste läbimise tähtaeg bakalaureuseeksamile pääsemiseks

21.01.2024 

Kursuste läbimise tähtaeg magistritöö kaitsmisele pääsemiseks

26.01.2024 

Magistritööde kaitsmine

26.01.2024 

Bakalaureuseeksam  

29.01.2024 

1. aasta doktorantide atesteerimine ja individuaalplaani esitamise tähtaeg

04.02.2024 

Sügissemestri lõpp 

05.02-11.02.2024

Talvevaheaeg