Psühholoogia instituudi akadeemiline kalender

Vaata instituudi nõukogu koosolekute toimumisaegu siit
 

Sügissemester 2023

04.09.2023   Õppeaasta algus ja instituudi avaaktus kell 12.15 Näituse 2 ringauditooriumis
18.09.2023 Esimese semestri üliõpilaste õppeainetele registreerumise tähtaeg 
03.10.2023   1. aasta doktorantide 1. semestri perioodiplaani esitamise tähtaeg  
13.11.2023  Poole semestri piir 
18.12.2023   Uurimistöö esimese osa esitamine magistriõppe eeldusainete programmil osalejatele ja kõrvaleriala tudengitele  
18.12-07.01.2024 Jõuluvaheaeg  
08.01.2024  Magistritöö esitamise tähtaeg
08.01.2024  Uurimistöö esitamise tähtaeg  
18.-19.01.2024   Uurimistööde kaitsmine  
21.01.2024  Kursuste läbimise tähtaeg bakalaureuseeksamile pääsemiseks
21.01.2024  Kursuste läbimise tähtaeg magistritöö kaitsmisele pääsemiseks
26.01.2024  Magistritööde kaitsmine
26.01.2024  Bakalaureuseeksam  
29.01.2024  1. aasta doktorantide atesteerimine ja individuaalplaani esitamise tähtaeg
04.02.2024  Sügissemestri lõpp 
05.02-11.02.2024 Talvevaheaeg 


Kevadsemester 2023 (lõppenud)

06.02.2023

Kevadsemestri algus

15.05.2023

Uurimistöö 2. osa esitamise tähtaeg täiendõppijatele ja järelvastajatele

25.-26.05.2023

Uurimistööde kaitsmine

29.05.2023

Uurimistöö 1. osa esitamise tähtaeg

15.05.2023

Magistritöö esitamise tähtaeg 

31.05.2023

Magistritöö sissejuhatuse esitamine 1. aasta magistrantidele

29.05.2023

Bakalaureuse- ja magistriõppe kursuste läbimise tähtaeg lõpetajatele

01.-02.06.2023

Magistritööde kaitsmine

02.06.2023

Bakalaureuseeksam

15.06.2023 kell 16.15  

Bakalaureuse- ja magistriõppe lõpuaktus

25.06.2023

Kevadsemestri lõpp

26.06.2023

Doktoriõppe vastuvõtuvestlused

26.06.2023

Doktorantide atesteerimine

03.07.2023

Bakalaureuseõppe vastuvõtu akadeemiline test

04.(-05.)07.2023

Magistriõppe vastuvõtu kirjalik test ja vestlused

05.-07.07.2023

Bakalaureuseõppe vastuvõtuvestlused

 

Psühholoogia bakalaureuseeksam

Psühholoogia bakalaureuseeksam koosneb 180 valikvastustega küsimusest, millele vastamiseks on kokku aega 3 tundi. 
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht