Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat

Lossi 36
51003 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5957
sotsiaalteadused@ut.ee
Dekaanikandidaat Margit Keller
Margit Keller
dekaan
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 506 2801 (5901)
+372 737 5901
Lossi 36–128

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimissuunad:
 • igapäevaelu sotsiaalsed praktikad ja nende muutumine 
 • sotsio-tehniliste süsteemide siire
 • kestlik areng ja tarbimisühiskond
Mihkel Solvak
Mihkel Solvak
teadus-arendusprodekaan
PhD (politoloogia)
+372 737 5338
Lossi 36–127
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • e-valimiste kasutusmustrid, levik, mõju osalusele ja valimiste tulemustele
 • e-riik: kasutamine, levik, majanduslik mõju, usaldus riigi vastu, e-demokraatia
 • e-teenuste levik, kasutus ja arendamine
 • valimiskäitumine, valimisosalus
Janek Saluse
Janek Saluse
dekanaadi juhataja
MA (majandusteadus)
+372 737 5953
+372 5645 0072 (5953)
Lossi 36–129

Dekanaadi juhataja vastutab dekanaadi töö juhtimise, valdkonna ja dekanaadi eelarve koostamise ja finantsseisu jälgimise ning valdkonna arengu- ja tegevuskava rakendamise ja aruandluse eest.

Laura Kiili
Laura Kiili
turunduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist
MA (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
+372 737 5952
Lossi 36–121

Turunduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist toetab valdkonna üksuste turundus- ja kommunikatsioonitegevusi, haldab valdkonnasisest infokulgu ning aitab kaasa sellele, et sotsiaalteaduste valdkond paistaks avalikkuses silma.

Mariel Padar
Mariel Padar
õppekorralduse peaspetsialist
+372 737 5958
Lossi 36–120

Õppekorralduse peaspetsialist assisteerib õppeprodekaani, juhib õppekorralduse igapäevatööd ja koordineerib õppevaldkonna arendusprojektide elluviimist.

Kristel Sorge
Kristel Sorge
juhiabi
+372 737 5957
Lossi 36–124

Dekanaadi juhiabi korraldab dekanaadi asjaajamist ning dokumendihaldust. Valdkonna nõukogu sekretärina tegeleb nõukogu koosolekute ettevalmistamise ja korraldusega.

Mihkel Solvak
Mihkel Solvak
juht
PhD (politoloogia)
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • e-valimiste kasutusmustrid, levik, mõju osalusele ja valimiste tulemustele
 • e-riik: kasutamine, levik, majanduslik mõju, usaldus riigi vastu, e-demokraatia
 • e-teenuste levik, kasutus ja arendamine
 • valimiskäitumine, valimisosalus