Kliinilise psühholoogi kutseaasta

Tartu Ülikooli psühholoogia instituut kuulutab välja kandideerimise 2022/2023 õ-a kliinilise psühholoogi kutseaastale. 

Lähtudes EuroPsy ja kliinilise psühholoogi kutsestandardist on kutseaasta mõeldud kutseoskuste praktiseerimiseks pärast psühholoogia magistrikraadi omandamist.

Kandideerimise eeldused

Magistrikraad psühholoogias, hariduse analüüs (vt tabel kandideerimisdokumentide juures) lähtuvalt kliinilise psühholoogi kutse taotlemise nõuetest, 40 EAP mahus läbitud kliinilise psühholoogia teooriaid ja meetodeid käsitlevaid ainekursuseid eelnevate psühholoogia eriala õpingute jooksul. Soovitavalt vähemalt 6 EAP mahus läbitud (tutvumis)praktika kliinilise psühholoogia valdkonnas.

Õppekava eesmärk

Kliinilise psühholoogi kutseoskuste omandamine magistriõpingute järgselt.

Õppekava sisu

Praktilised kursused ja juhendatud praktika. Kursuseid tuleb läbida vähemalt 24 EAP mahus ning need peavad olema seotud kutseoskuste arendamisega sobival sihtrühmal. Sisult on tegemist kvalifitseeritud kliinilise psühholoogi juhendamise all töötamisega 4 tööpäeva nädalas ja ühel päeval nädalas õppetöös osalemisega.

Õppekava maht 

1560 akadeemilist tundi (60 EAP) kestusega 12 kuud alates 1. september 2022 kuni 31. august 2023.

Tasu

Kutseaasta kursused ja töö juhendamine on valituks osutunud kandidaatidele õppetasuta. Valituks osutunud kandidaatide tööpraktikat tasustatakse (80% 2021. aasta Eesti keskmisest palgast).

Praktikabaasid

 • SA TÜK Psühhiaatriakliinik
 • SA PERH Psühhiaatriakliinik
 • SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliinik
 • SA Viljandi Haigla Psühhiaatriakliinik
 • Lääne-Tallinna Keskhaigla (läbirääkimisel osalise praktikabaasina)
 • SA Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskus (läbirääkimisel osalise praktikabaasina)

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

 • avaldus (näidates ära, millis(t)es asutus(t)es soovite praktiseerida eelistuse järjestuses)
 • CV
 • motivatsioonikiri
 • väljavõte magistridiplomist koos akadeemilise õiendiga
 • hariduse analüüsi tabel
 • väljavõte läbitud kliinilise psühholoogia ainetest (sh täiendkoolitustest ja kursustest)

Kandideerimiseks on vaja end registreerida hiljemalt 30. juuliks 2022 TÜ õppeinfosüsteemis.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 1. augustiks 2022 elektroonselt Moodle õpikeskkonnas. Registreerunutele tuleb teade meilile ja link Moodlesse pääsuks ööpäeva jooksul.

Intervjuu vestlusvooru pääsenud kandidaatidega, kelle dokumendid vastavad nõuetele, toimub Tartus TÜ psühholoogia instituudis 9. augustil 2022.

Kandidaatidele saadetakse täpsem info.

Küsimuste korral pöörduge psühholoogia instituuti telefon +372 737 5903, e-mail: kertu.ird@ut.ee

Kuna on puhkuste aeg, siis vabandame, kui vastus viibib.

Head kandideerimist!

#täiendusõpe
Treener lastega

Psühholoogiakoolitused treeneritele

#täiendusõpe
Klient ja terapeut

Koolitus "Motiveeriv intervjueerimine nõustajatele"

#täiendusõpe
Raamat "karjääriteooriad ja -mudelid"

Tasuta koolitus “Karjääriteooriad ja nende rakendamine praktikas”