Kliinilise psühholoogi kutseaasta

TÜ Psühholoogia instituut kuulutab välja kandideerimise 2023/2024 õ-a kliinilise psühholoogia kutseaastale. Lähtudes EuroPsy ja kliinilise psühholoogi kutsestandardist on kutseaasta mõeldud kutseoskuste praktiseerimiseks pärast psühholoogia magistrikraadi omandamist.

Kandideerimise eeldused

Magistrikraad psühholoogias, hariduse analüüs (lähtuvalt kliinilise psühholoogi kutse taotlemise nõuetest), 40 EAP mahus läbitud kliinilise psühholoogia teooriaid ja meetodeid käsitlevaid ainekursuseid eelnevate psühholoogia eriala õpingute jooksul. Soovitavalt vähemalt 6 EAP mahus läbitud (tutvumis)praktika kliinilise psühholoogia valdkonnas.

Õppekava eesmärk

Kliinilise psühholoogi kutseoskuste omandamine magistriõpingute järgselt.

Õppekava sisu 

Praktilised kursused ja juhendatud praktika. Kursuseid tuleb läbida vähemalt 24 EAP mahus ning need peavad olema seotud kutseoskuste arendamisega sobival sihtrühmal. Sisult on tegemist kvalifitseeritud kliinilise psühholoogi juhendamise all töötamisega 4 tööpäeva nädalas ja ühel päeval nädalas õppetöös osalemisega (Tartus).

Õppekava maht

1560 akadeemilist tundi (60 EAP) kestusega 12 kuud alates 1. september 2023 kuni 31. august 2024.

Hind 

Kutseaasta kursused ja töö juhendamine on valituks osutunud kandidaatidele õppetasuta. Valituks osutunud kandidaatide tööpraktikat (32 tundi nädalas) tasustatakse bruto 1685 euroga (s.o. 80% 2023. aasta Eesti viimase kvartali keskmisest palgast).

Praktikabaasid

 • SA TÜK Psühhiaatriakliinik
 • SA PERH Psühhiaatriakliinik
 • SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliinik
 • SA Viljandi Haigla Psühhiaatriakliinik
 • Lääne-Tallinna Keskhaigla (läbirääkimisel osalise praktikabaasina)
 • SA Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskus (läbirääkimisel osalise praktikabaasina)

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

 • avaldus (näidates ära, millis(t)es asutus(t)es soovite praktiseerida eelistuse järjestuses)
 • CV
 • motivatsioonikiri
 • väljavõte magistridiplomist koos akadeemilise õiendiga
 • hariduse analüüsi tabel
 • väljavõte läbitud kliinilise psühholoogia ainetest (sh täiendkoolitustest ja kursustest)

Kandideerimiseks on vaja end registreerida hiljemalt 19. juunil 2023 TÜ õppeinfosüsteemisÖöpäeva jooksul saabub Teile e-mail pääsuks TÜ e-õppekeskkonda Moodle, kuhu tuleb laadida üles oma dokumendid vastavasse kausta hiljemalt 19. juunil

Info vestlusvooru pääsemise kohta saadetakse e-mailiga. Intervjuu vestlusvooru pääsenud kandidaatidega toimub Tartus TÜ Psühholoogia instituudis 28. juunil 2023.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge e-kirja teel aadressil kertu.ird@ut.ee või signe.reppo@ut.ee.

 

Poksitreener lapsega

Kevad-suvised kursused spordipsühholoogiast

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

xxx

Pornograafia kui seksuaalkultuuri kandja!?