Autor:
Ann H (pexels.com)

Mikrokraad psühholoogia instituudist

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud ülikooli õppeainete baasil. Programm loob võimaluse omandada lisaeriala või erialase pädevuse mõnes kitsamas valdkonnas. Programmi läbinu saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.

Psühholoogia instituut pakub mikrokraade karjäärinõustamise, koolipsühholoogia ja soorituspsühholoogia valdkondades.

Mikrokraad karjäärinõustamises

Mikrokraad soorituspsühholoogias

Mikrokraad koolipsühholoogias