Skip to main content

Johan Skytte poliitikauuringute instituut

Lossi 36, ruum 301
51003 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5583
skytte@ut.ee
Kristiina Tõnnisson
Kristiina Tõnnisson
instituudi juhataja, haldusjuhtimise lektor
PhD (avalik haldus ja sotsiaalpoliitika)
+372 737 6372
Lossi 36-302
Mihkel Solvak
Mihkel Solvak
asejuhataja arenduse alal, tehnoloogiauuringute kaasprofessor
PhD (politoloogia)
+372 737 6141
Lossi 36-304
Piret Ehin
Piret Ehin
asejuhataja teadustöö alal, võrdleva poliitika professor, politoloogia doktoriõppekava programmijuht
PhD (poliitikateadused)
+372 737 5938
Lossi 36-327
Maili Vilson
Maili Vilson
asejuhataja õppetöö alal
MA (euroopa liidu - vene uuringud)
+372 737 6375
514 7899
Lossi 36-313
Eiki Berg
Eiki Berg
rahvusvaheliste suhete teooria professor, rahvusvaheliste suhete ja regiooni uuringute programmijuht
PhD (geoinformaatika ja kartograafia)
737 5311
Lossi 36-324
Viacheslav Morozov
Viacheslav Morozov
Euroopa Liidu - Venemaa uuringute professor
knd (ajalugu)
+372 737 6588
Lossi 36-326
Toomas Hendrik Ilves
Toomas Hendrik Ilves
digiajastu demokraatia külalisprofessor 0,5 k
MA (psühholoogia)
+372 737 5937
Lossi 36-325
Vincentius Martinus Franciscus Homburg
Vincentius Martinus Franciscus Homburg
digiajastu valitsemise külalisprofessor 0,5 k
PhD
+372 737 5937
Lossi 36-325
Andrey Makarychev
regionaalsete poliitikauuringute professor
PhD
+372 737 6581
Lossi 36-321
Robert Krimmer
Robert Krimmer
e-valitsemise professor, "Poliitika ja valitsemine digiajastul" programmijuht
PhD (avalik haldus)
+372 737 5937
Lossi 36-325
Eva Piirimäe
Eva Piirimäe
poliitikateooria kaasprofessor
PhD (ideede ajalugu)
+372 737 5938
Lossi 36-327
Stefano Braghiroli
Stefano Braghiroli
Euroopa õpingute kaasprofessor, Euroopa Liidu - Venemaa uuringute magistriõppekava programmijuht, Euroopa õpingute magistriõppekava programmijuht
PhD (poliitikateadused)
+372 737 6581
Lossi 36-321
Alar Kilp
võrdleva poliitika lektor, riigiteaduste bakalaureuseõppekava programmijuht
PhD (politoloogia)
+372 737 5312
Lossi 36-318
Raul Toomla
Raul Toomla
rahvusvaheliste suhete lektor
PhD (politoloogia)
+372 737 6583
Lossi 36-308
Heiko Pääbo
Heiko Pääbo
Läänemere maade poliitika lektor, Kesk- ja Ida-Euroopa, Venemaa ja Euraasia uuringute magistriõppekava programmijuht
PhD (politoloogia)
+372 737 5647
Lossi 36-320
Rein Toomla
Rein Toomla
võrdleva poliitika õpetaja 0,5 k
MA (politoloogia)
Lossi 36-308
Helen Urmann
Helen Urmann
võrdleva poliitika õpetaja 0,5 k
MA (demokraatia ja valitsemine)
+372 737 6378
Lossi 36-312
Hector Charles Pagan
haldusjuhtimise õpetaja 0,5 k
MPA (avalik haldus)
737 6582
Lossi 36-310
Juhan Saharov
poliitikateooria teadur
PhD (politoloogia)
+372 737 5335
Lossi 36-415
Dmytro Khutkyy
Dmytro Khutkyy
e-valitsemise teadur
knd (sotsioloogia)
+372 737 5198
Lossi 36-328
Martin Mölder
võrdleva poliitika teadur
PhD (politoloogia)
+372 737 5336
Lossi 36-308
Liisa Talving
Liisa Talving
võrdleva poliitika teadur
PhD (politoloogia)
+372 737 5938
Lossi 36-327
Leonore Riitsalu
Leonore Riitsalu
käitumusliku poliitikakujundamise teadur 0,5 k
PhD (juhtimisteadus)
Aigi Hommik
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5583
Lossi 36-301
Mariia Maksimova
e-valitsemise nooremteadur
MA (demokraatia ja valitsemine)
Lossi 36-304
Lelde Luik
Lelde Luik
politoloogia nooremteadur 0,75 k
MA (Läänemere regiooni uuringud)
Lossi 36-422
Bogdan Romanov
Bogdan Romanov
e-valitsemise nooremteadur
MA (demokraatia ja valitsemine)
Lossi 36-304
Biao He
Biao He
e-valitsemise nooremteadur
MA
Lossi 36-304
Radityo Dharmaputra
Radityo Dharmaputra
politoloogia nooremteadur 0,4 k
MA (Läänemere regiooni uuringud)
Stefan Dedovic
e-valitsemise nooremteadur
MA (avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine)
Lossi 36-304
Art Alishani
Art Alishani
e-valitsemise nooremteadur
MA (avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine)
Lossi 36-304
Ivan Ulises Kentros Klyszcz
politoloogia nooremteadur 0,4 k
MA (Läänemere regiooni uuringud)
Lossi 36-422
Andres Võrk
Andres Võrk
analüütik
MA (majandusteadus)
+372 737 6141
Lossi 36-304
Taavi Unt
Taavi Unt
analüütik
MSc (finants- ja kindlustusmatemaatika)
Lossi 36-304
Olena Solohub
Olena Solohub
koordinaator
MA (euroopa liidu - vene uuringud)
+372 737 6579
Lossi 36-419
Varje Kuut
rahvusvaheliste projektide peaspetsialist 0,88 k
+372 737 6376
Lossi 36-315
Evelyn Pihla
Evelyn Pihla
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
MA (info- ja teadmusjuhtimine)
737 6379
5615 8017
Lossi 36-319
Kristel Vits
Kristel Vits
rahvusvaheliste projektide koordinaator 0,5 k, politoloogia doktoriõppe koordinaator
MA (rahvusvahelised suhted)
+372 737 5199
+372 5816 0307
Lossi 36-320
Uta Kührt
Uta Kührt
Erasmuse koordinaator ja projektijuht
MA (kirjalik tõlge)
+372 737 5154
Lossi 36-301
Kerli Klock
Kerli Klock
projekti assistent 0,5 k
MA (rahvusvahelised suhted)
+372 737 5937
Lossi 36-325
Anastasiia Turusinova
digiturunduse spetsialist
MA (euroopa liidu - venemaa uuringud)
+372 737 6579
Lossi 36-419
Anna Beitane
Anna Beitane
täiend- ja e-õppe projektijuht
MA (Euroopa liidu - Venemaa uuringud)
+372 737 5198
Lossi 36-328
Fidan Vali
Fidan Vali
projektijuht
MA (euroopa liidu - venemaa uuringud)
+372 737 5198
Lossi 36-328
Hanna Laius
Hanna Laius
projektijuht
MSc (inimgeograafia ja regionaalplaneerimine)
Lossi 36-419
Riin Teugijas
projekti assistent 0,5 k
MA (juhtimine ja turundus)
Lossi 36-419
Risto Lehiste
Risto Lehiste
teaduskommunikatsiooni spetsialist 0,6 k
MA (kultuurikorraldus)
+372 737 6584
Lossi 36-319
Kristjan Vassil
tehnoloogiauuringute kaasprofessor (tööleping peatatud)
PhD (poliitika ja ühiskonnateadused)
+372 737 5611
+372 5684 4856
Oliivia Võrk
õppekorralduse spetsialist (tööleping peatatud)
MSc (ökosüsteemide tehnoloogia)
Annegrete Molloka
analüütik (tööleping peatatud) 0,3 k
MSc (finants- ja kindlustusmatemaatika)
Kristiina Tõnnisson
Kristiina Tõnnisson
instituudi juhataja, haldusjuhtimise lektor
PhD (avalik haldus ja sotsiaalpoliitika)
+372 737 6372
Lossi 36-302
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • Eesti avalik haldus
 • haldusjuhtimine
 • haldusreformid
 • organisatsiooniteooria ja -käitumine
 • kodanikuühiskond
 • muutuste juhtimine
 • hariduspoliitika
 • haridusprogrammide hindamine
Mihkel Solvak
Mihkel Solvak
asejuhataja arenduse alal, tehnoloogiauuringute kaasprofessor
PhD (politoloogia)
+372 737 6141
Lossi 36-304
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • e-valimiste kasutusmustrid, levik, mõju osalusele ja valimiste tulemustele
 • e-riik: kasutamine, levik, majanduslik mõju, usaldus riigi vastu, e-demokraatia
 • e-teenuste levik, kasutus ja arendamine
 • valimiskäitumine, valimisosalus
Piret Ehin
Piret Ehin
asejuhataja teadustöö alal, võrdleva poliitika professor, politoloogia doktoriõppekava programmijuht
PhD (poliitikateadused)
+372 737 5938
Lossi 36-327
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • Euroopa integratsioon
 • Euroopa integratsiooniteooriad ja nende rakendamine
 • demokraatia ja legitiimsus Euroopa Liidus
 • Euroopa parlamendi valimised
 • parlamendi järelvalve EL asjade alal
 • liikmesriikide institutsioonide ja poliitikate euroopastumine
Eiki Berg
Eiki Berg
rahvusvaheliste suhete teooria professor, rahvusvaheliste suhete ja regiooni uuringute programmijuht
PhD (geoinformaatika ja kartograafia)
737 5311
Lossi 36-324
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • traditsiooniline ja kriitiline geopoliitika
 • piirid, territoriaalvaidlused, piiriülene koostöö
 • setsessionistlikud konfliktid ning tunnustamata riigid
 • territoriaalsuse ja suveräänsuse küsimused
 • võimujagamine ja liberaalne rahuloome
 • EL laienemine
Viacheslav Morozov
Viacheslav Morozov
Euroopa Liidu - Venemaa uuringute professor
knd (ajalugu)
+372 737 6588
Lossi 36-326
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad

Õppejõud juhendab peamiselt inglise keeles

 • Russian foreign policy and identity politics
 • Identities and ideologies in Russia
 • Russian Economy
 • EU-Russia relations
 • Imperial and Soviet legacies in post-Soviet space
 • Post-colonial theories
 • Constructivist theory and discourse analysis
 • Critical Security studies
Andrey Makarychev
regionaalsete poliitikauuringute professor
PhD
+372 737 6581
Lossi 36-321
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • Biopolitics
 • Russian Foreign and Security Policies
 • Regionalism and Federalism
 • EU-Russia Relations
 • Common Neighborhood
 • Arts and Politics
 • Sport Megaevents
Robert Krimmer
Robert Krimmer
e-valitsemise professor, "Poliitika ja valitsemine digiajastul" programmijuht
PhD (avalik haldus)
+372 737 5937
Lossi 36-325
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • Digital Transformation, including theories thereof
 • Digital Public Services
 • Electronic Democracy, Participation and Voting, including Internet Voting
 • Election Observation
 • Co-creation, co-production
 • Interoperability
 • E-id
 • Cross-border digital public services
Eva Piirimäe
Eva Piirimäe
poliitikateooria kaasprofessor
PhD (ideede ajalugu)
+372 737 5938
Lossi 36-327

Teadus-arendusprodekaan vastutab valdkonna teadusalase arendustöö ja doktoriõppe korralduse eest.

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • rahvusluse, patriotismi ja kosmopolitismi teooriad ja diskursused
 • rahu teooriad
 • rahvaste enesemääramise idee ja õigus
 • humanitaarinterventsioon ja Vastutus kaitsta (R2P)
 • inimõiguste idee õigustused ja ajalugu
 • Euroopa idee
 • emotsioonid poliitikas
 • varauusaegne ja kaasaegne ideede ajalugu
 • ajaloofilosoofia
 • rahvaste enesemääramise idee ajalugu
 • ideede ajalugu
Stefano Braghiroli
Stefano Braghiroli
Euroopa õpingute kaasprofessor, Euroopa Liidu - Venemaa uuringute magistriõppekava programmijuht, Euroopa õpingute magistriõppekava programmijuht
PhD (poliitikateadused)
+372 737 6581
Lossi 36-321
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • Party politics in the European Parliament
 • EU institutions
 • EU member states and party systems
 • Euro-scepticism
 • Populism and far-right radicalism
 • Voting behaviour
 • EU-Turkey relations
 • Comparative politics
   
Alar Kilp
võrdleva poliitika lektor, riigiteaduste bakalaureuseõppekava programmijuht
PhD (politoloogia)
+372 737 5312
Lossi 36-318
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • demokraatia
 • ideoloogiad ja väärtuskonfliktid
 • (poliitiline) kodanikuharidus ja haridusteooria (”kuidas inimene õpib”)
 • sotsiaalse reaalsuse konstruktsioon
 • religioon ja poliitika
Raul Toomla
Raul Toomla
rahvusvaheliste suhete lektor
PhD (politoloogia)
+372 737 6583
Lossi 36-308
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • rahvusvaheline majandus
 • rahvusvaheline konflikt
 • rahvusvahelised organisatsioonid
 • globaalprobleemid
   
Heiko Pääbo
Heiko Pääbo
Läänemere maade poliitika lektor, Kesk- ja Ida-Euroopa, Venemaa ja Euraasia uuringute magistriõppekava programmijuht
PhD (politoloogia)
+372 737 5647
Lossi 36-320
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • rahvusvahelised suhted Läänemere regioonis
 • Venemaa - Balti riikide suhted
 • Balti riikide välispoliitika
 • kollektiivse mälu poliitika rahvusvahelistes suhetes
 • identiteet rahvusvahelistes suhetes
 • ajalooõpikute analüüs
 • LGBTQ ja poliitika
   
Shpend Kursani
Shpend Kursani
rahvusvaheliste suhete lektor
PhD
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad

Õppejõud juhendab inglise keeles

 • Self-determination and secession
 • State-making
 • International recognition
 • Territorial disputes and conflict
 • Contestation of political authority
 • Political violence and extremism
Rein Toomla
Rein Toomla
võrdleva poliitika õpetaja 0,5 k
MA (politoloogia)
Lossi 36-308
Hector Charles Pagan
haldusjuhtimise õpetaja 0,5 k
MPA (avalik haldus)
737 6582
Lossi 36-310
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • Public/ NGO Management
 • Third Sector (theories/practice)
 • Civil Society
Kristina Muhhina
halduspoliitika teadur
PhD
+372 737 5938
Lossi 36-327
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • avalik haldus ja valitsemine (governance)
 • halduspoliitika kujundamine ja elluviimine
 • poliitikaanalüüs ja –hindamine
 • võrdlev avalik haldus
 • kolmas sektor ja kodanikeühiskond
 • Euroopa Liidu naabruspoliitika ja demokraatia edendamine
 • hea valitsemise reformid arengukoostöös
 • interpreteeriv sotsiaalteadus
 • kvalitatiivsed uurimismeetodid
   
Edgars Eihmanis
Edgars Eihmanis
võrdleva poliitika teadur 0,5 k
PhD
+372 737 6587
Lossi 36-416
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • Comparative political economy
 • Post-socialist capitalism
 • Public policy
 • Economic reforms
 • EU economic governance (European Semester, Recovery and Resilience Facility)
Andres Reiljan
Andres Reiljan
võrdleva poliitika teadur
PhD
+372 737 6587
Lossi 36-416
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • parteisüsteemid
 • poliitilised lõhed
 • poliitiline käitumine
 • avalik arvamus
 • poliitiline polariseeritus
 • valijakompassid
   
Leonore Riitsalu
Leonore Riitsalu
käitumusliku poliitikakujundamise teadur 0,5 k
PhD (juhtimisteadus)
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • käitumisökonoomika
 • käitumuslik poliitikakujundamine
 • sekkumised käitumise muutmiseks
 • finantshariduse riiklikud strateegiad
 • isiklike rahaasjade korraldamine
 • rahaline heaolu
Aigi Hommik
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5583
Lossi 36-301
Mariia Maksimova
e-valitsemise nooremteadur
MA (demokraatia ja valitsemine)
Lossi 36-304
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • Innovation policy
 • E-government and e-democracy
 • The Internet and politics
Lelde Luik
Lelde Luik
politoloogia nooremteadur 0,75 k
MA (Läänemere regiooni uuringud)
Lossi 36-422
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • Radical democratic theory
 • Social constructivism and poststructuralism in political theory and international relations
 • Democratic politics in Eastern Europe
   
Bogdan Romanov
Bogdan Romanov
e-valitsemise nooremteadur
MA (demokraatia ja valitsemine)
Lossi 36-304
Juhendamisteemad:
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • E-/I-voting in autocracies
 • Internet development and regimes
 • Healthcare policies
 • Comparative politics
 • Quantitative research methods
Radityo Dharmaputra
Radityo Dharmaputra
politoloogia nooremteadur 0,4 k
MA (Läänemere regiooni uuringud)
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • Strategic culture and foreign policy
 • Identity and foreign policy
 • Southeast Asian regional and national politics
 • Russia-China relations
 • Russian foreign policy towards Asian countries
 • Foreign policy analysis
   
Stefan Dedovic
e-valitsemise nooremteadur
MA (avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine)
Lossi 36-304
Juhendamisteemad:
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • Digital transformation
 • Digital health
 • E-Governance
 • Cross-border e-services
 • Mobile government
 • Digital Identity
Ivan Ulises Kentros Klyszcz
politoloogia nooremteadur 0,4 k
MA (Läänemere regiooni uuringud)
Lossi 36-422
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • Russia's foreign policy
 • Russia's relationship with the former 'Third World'
 • Russian armed forces
 • Russian and Central Asian security
 • Politics in the North Caucasus
 • Paradiplomacy
   
Natalia Kovyliaeva
Natalia Kovyliaeva
politoloogia nooremteadur 0,4 k
MA (politoloogia)
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • (online) social movements
 • (online) mobilization
 • women and feminist movements
 • EU-Russia relations
 • data availability and research transparency
Thomas Linsenmaier
Thomas Michael Linsenmaier
analüütik
(politoloogia)
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • EU Foreign Policy
 • External Relations of the European Union
 • European Integration
 • International Relations theory
 • Norms in World Politics
 • Security Politics
   
Olena Solohub
Olena Solohub
koordinaator
MA (euroopa liidu - vene uuringud)
+372 737 6579
Lossi 36-419
Varje Kuut
rahvusvaheliste projektide peaspetsialist 0,88 k
+372 737 6376
Lossi 36-315
Evelyn Pihla
Evelyn Pihla
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
MA (info- ja teadmusjuhtimine)
737 6379
5615 8017
Lossi 36-319
Kristel Vits
Kristel Vits
rahvusvaheliste projektide koordinaator 0,5 k, politoloogia doktoriõppe koordinaator
MA (rahvusvahelised suhted)
+372 737 5199
+372 5816 0307
Lossi 36-320
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:
 • de facto riigid
 • väikeriigid
 • rahvusvaheline konfliktiohjamine.
   
Louis Wierenga
Louis John Wierenga
analüütik
MA (politoloogia)
Lossi 36-315
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • Populist radical right parties in Europe
 • Populism
 • Euroscepticism
 • Extremism and Democracy
 • Social Media and discursive opportunities
 • Central and Eastern Europe
 • Identity politics
   
Uta Kührt
Uta Kührt
Erasmuse koordinaator ja projektijuht
MA (kirjalik tõlge)
+372 737 5154
Lossi 36-301
Anastasiia Turusinova
digiturunduse spetsialist
MA (euroopa liidu - venemaa uuringud)
+372 737 6579
Lossi 36-419
Hanna Laius
Hanna Laius
projektijuht
MSc (inimgeograafia ja regionaalplaneerimine)
Lossi 36-419
Riin Teugijas
projekti assistent 0,5 k
MA (juhtimine ja turundus)
Lossi 36-419
Risto Lehiste
Risto Lehiste
teaduskommunikatsiooni spetsialist 0,6 k
MA (kultuurikorraldus)
+372 737 6584
Lossi 36-319
Oliivia Võrk
õppekorralduse spetsialist (tööleping peatatud)
MSc (ökosüsteemide tehnoloogia)
Annegrete Molloka
analüütik (tööleping peatatud) 0,3 k
MSc (finants- ja kindlustusmatemaatika)