Psühholoogia bakalaureuseeksam

Psühholoogia bakalaureuseeksam koosneb 180 valikvastustega küsimusest, millele vastamiseks on kokku aega 3 tundi

Laiemad teemavaldkonnad, mida eksam puudutab: 

  • bioloogiline psühholoogia
  • tunnetus 
  • isiksus ja individuaalsed erinevused
  • arengupsühholoogia
  • sotsiaalpsühholoogia
  • kliiniline psühholoogia
  • metodoloogia

Vaata täpsemaid kordamisteemasid siit!