Autor:
Tartu Ülikool

Psühholoogia instituudi vilistlaselu

Meie vilistlaste hulka kuulub arvukalt praktiseerivaid psühholooge, teadlasi, õppejõude, avaliku elu tegelasi ja äriinimesi. Vaata TÜ vilistlaste nimekirju siit!
 

Vilistlasüritused

Traditsiooniks on saanud igal aastal konverentsi ja vilistlaspeo pidamine. Et sidet instituudiga mitte kaotada ja ka muud olulist teavet kätte saada, on kõik vilistlased oodatud külastama nii instituudi vilistlaskonverentse kui ka avatud loenguid, täiendusõppeprogramme jm.

Vaata meenutusi 2023. aasta vilistlaspäevast

Vaata meenutusi 2018. aasta vilistlaspäevast

Vaata meenutusi 2015. aasta vilistlaspäevast

Vaata meenutusi 2014. aasta vilistlaspäevast

Meililistid

Kõik meie vilistlased on oodatud liituma psühholoogia instituudi vilistlaste meililistiga, kus jagatakse omavahel just vilistastele olulist infot (sh vilistlaskonverentsid) ning kuulutuste meililistiga, mis on mõeldud kõikvõimalike psühholoogia erialaga seotud töö-, koolitus-, katse- jmt kuulutuste jagamiseks.

Liitu vilistlaste meililistiga Liitu kuulutuste meililistiga


Eesti Psühholoogide Liit

Eesti Psühholoogide Liit on 31. mail 1988 asutatud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on kõrgetasemelise psühholoogiateaduse ja -praksise arendamine Eestis. Lisaks seab liit enda eesmärgiks psühholoogide kaitsmise ning Eesti Vabariigi elanike psüühilise heaolu saavutamise.

Oma eesmärkide täitmisel osaleb EPL kutseliste psühholoogide ettevalmistamisel, seisab psühholoogide õiguste eest ja aitab kaasa oma liikmete ja teiste psühholoogide ning psühholoogiateaduse saavutuste paremale rakendamisele Eesti Vabariigis, arendab psühholoogi kutse-eetikat ja jälgib sellest kinnipidamist ning analüüsib ühiskonnas toimuvat psühholoogiateaduse seisukohalt.

Eesti Psühholoogide Liit esindab Eestit maailma (International Union of Psychological Science) ja Euroopa (European Federation of Professional Psychology Associations) organisatsioonides.

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli vilistlaste kokkutuleku piletimüük on alanud

Psühholoogide vilistlaspäevad 2015

2015. aasta psühholoogia instituudi vilistlaspäevad ja ühiskonverents EPL-ga „Hoiakutest käitumiseni“ toimusid 30 - 31. oktoobril Tartus, Näituse 2 õppehoones.

Psühholoogide vilistlaspäevad 2014

31.10 - 01.11.2014 toimusid tradistioonilised psühholoogia instituudi vilistlaspäevad ja ühiskonverents Eesti Psühholoogide Liiduga, seekord meediaga suhtlemise teemadel.