Psühholoogia instituudi vilistlaselu

Meie vilistlaste hulka kuulub arvukalt praktiseerivaid psühholooge, teadlasi, õppejõude, avaliku elu tegelasi ja äriinimesi. Vaata TÜ vilistlaste nimekirju siit!

Vilistlasüritused

Traditsiooniks on saanud igal sügisel koos Eesti Psühholoogide Liiduga ühise konverentsi ja vilistlaspeo pidamine. Et sidet instituudiga mitte kaotada ja ka muud olulist teavet kätte saada, on kõik vilistlased oodatud külastama nii instituudi vilistlaskonverentse kui ka avatud loenguid, täiendusõppeprogramme jm.

Meililistid

Samuti on kõik meie vilistlased oodatud liituma psühholoogia instituudi vilistlaste meililistiga, kus jagatakse omavahel just vilistastele olulist infot (sh vilistlaskonverentsid) ning kuulutuste meililistiga, mis on mõeldud kõikvõimalike psühholoogia erialaga seotud töö-, koolitus-, katse- jmt kuulutuste jagamiseks.

Liitu vilistlaste meililistiga Liitu kuulutuste meililistiga


Eesti Psühholoogide Liit

Eesti Psühholoogide Liit on 31. mail 1988 asutatud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on kõrgetasemelise psühholoogiateaduse ja -praksise arendamine Eestis. Lisaks seab liit enda eesmärgiks psühholoogide kaitsmise ning Eesti Vabariigi elanike psüühilise heaolu saavutamise.

Oma eesmärkide täitmisel osaleb EPL kutseliste psühholoogide ettevalmistamisel, seisab psühholoogide õiguste eest ja aitab kaasa oma liikmete ja teiste psühholoogide ning psühholoogiateaduse saavutuste paremale rakendamisele Eesti Vabariigis, arendab psühholoogi kutse-eetikat ja jälgib sellest kinnipidamist ning analüüsib ühiskonnas toimuvat psühholoogiateaduse seisukohalt.

Eesti Psühholoogide Liit esindab Eestit maailma (International Union of Psychological Science) ja Euroopa (European Federation of Professional Psychology Associations) organisatsioonides.

#instituudist #vilistlane
Naine ja kellad

Psühholoogide vilistlaskonverents "Muutuv maailm, muutuv psühholoogia"

#õppimine #vilistlane
mentorlus_Foto_UT_Johan-Paul_Hion.jpeg

Tartu Ülikooli üliõpilasi ja vilistlasi oodatakse osalema mentorlusprogrammis