Korduma Kippuvad Küsimused

Siia lehele on koondatud korduma kippuvad küsimused psühholoogia erialale sisseastumise kohta.

Bakalaureuseõpe

Meie instituudi töötajad on (küll juba mõnda aega tagasi) koostanud õpiku "Psühholoogia gümnaasiumile" (2002). Selle õpiku lõpus on ka mitmeid edasi lugemise soovitusi vastavalt peatükkide teemadele. Gümnaasiumiõpik on kättesaadav raamatukogudest.

Uuemaid raamatusoovitusi meie instituudi õppejõududelt:

  • Inglise keeles: avatud psühholoogia õpik ja veel tasuta materjalide variante
  • Jaan Aru "Ajust ja arust" (2017)
  • Jaan Aru "Loovusest ja logelemisest" (2022)
  • Minna Huotilainen "Kuidas aju õpib" (2021)
  • Marc Dingman "Kuidas inimaju töötab" (2020)
  • Daniel Kahneman "Kiire ja aeglane mõtlemine" (2017/2019/2021)
  • Jaanus Harro "Uimastite ajastu" (2017)
  • Carol Dweck „Mõtteviis“ (2017)
  • Mälu teemal: Joshua Foer "Tantsib Einsteiniga" (2012) ja Dan Hurley "Targem" (2013)

Edasijõudnutele võib soovitada ka Gleitmani "Psühholoogia" õpikut, mis on õppematerjaliks ka ülikooliõpingute jooksul.

Vaata siit veel raamatusoovitusi meie tudengitelt ja vilistlastelt!

Alates 2022. aastast on psühholoogia eriala tasuta bakalaureuseõppe kohtadele kandideerimiseks vajalik (eesti keele ja) matemaatika riigieksami tulemus, mida ei saa teiste testidega asendada. Kandideerimiseks piisab ka kitsa matemaatika eksami tulemusest, aga laia (või enne 2014. aastat sooritatud) eksami tulemusele lisatakse 16 punkti.

Tasulisse sessioonõppesse kandideerimisel ei ole matemaatika eksamit vaja.

Psühholoogia sessioonõppe programm on tasuline, seega võite küll läbida õppekava kiiremini, aga tasuta õppesse saate liikuda ainult siis, kui kandideerite algusest peale tasuta päevaõppesse või jooksvalt päevaõppes vabanenud õppekohtadele. Sessioonõppe vormis saab õppida tasuliselt.

NB! 2021. aastal alustas esimene psühholoogia sessioonõppe kursus, mistõttu selle kursuse jaoks on sessioonõppe vormis ained planeeritud 4 aastale (st te ei pruugi saada kõiki aineid sessioonõppe vormis 3 aastaga kätte, sest neid lihtsalt ei toimu veel).

Käibemaksu ei lisandu. 

Üksikuid õppeaineid, kus on pärast tudengite registreerumist veel ruumi, on võimalik võtta tasulise täiendõppijana. Avaldus tuleb esitada enne semestri algust meie instituudi täiendõppe spetsialistile Kertu Irdile. Loe psühholoogia täiendõppe võimaluste kohta lähemalt siit.

Terve õppekava täitmise eesmärgil saab tulla õppima tasulise eksternina, kuid tuleb arvestada sellega, et kuna psühholoogia on väga populaarne eriala, siis ei pruugi kõigile soovijatele kõigil õppekava täitmiseks vajalikel ainetel ruumi olla. Samuti saab eksternina õppida aastas vaid kuni 30 EAP mahus. Eksterniks tulemise avaldus tuleb esitada enne semestri algust meie instituudi õppekorralduse spetsialistile Marju Tammistele. Eksternina õppimine on tasuline.

Õppekavasid, õppeaineid ja nende piirarve ning tunniplaane saate ise otsida õppeinfosüsteemist.

Kui olete eelmainitud viisidel meie õppeaineid võtnud ja kandideerite tulevikus uuesti õppekohale ja ka pääsete sinna, siis on võimalik läbitud ained üle kanda ja neid ei tule uuesti läbida. Samuti on õppekava juba osaliselt täitnuna võimalik kandideerida vabanenud õppekohtadele.

Magistriõpe

Psühholoogia magistriõppesse kandideerimisel tuleb kasuks, kui on olemas teostatav magistritöö plaan ja ka eelkokkulepe võimaliku juhendajaga, aga juhendaja puudumine ei välista edukat kandideerimist. Magistrantuuri kandideerimisel esitatav projekt ei pea tingimata isegi kattuma hiljem teostatava magistritööga. Projekti puhul hindame eelkõige valdkonna tundmist, mis sisaldab nii temaatika valdamist kui ka uurimis- ja analüüsivõimalustest ettekujutuse omamist.

Seega võib tudeng liituda mõne käimasoleva projektiga või ka oma teemaga tulla, aga see peaks sobituma nii potentsiaalsete juhendajate võimekusega kui ka muude võimalustega (nt uuritavate inimeste ja mõõtevahendite kättesaadavus jne).

Töö põhijuhendaja ei pea olema meie instituudist, kui leiate mõne psühholoogia valdkonna eksperdi mujalt. Heaks tavaks on see, et juhendaja (sh väljastpoolt insituuti) peab olema vähemalt sama kraadiga, mis taseme tööd ta juhendama hakkab ning muidugi peab ta olema oma valdkonnas pädev (nt avaldanud samas valdkonnas tehtud empiiriliste uurimuste artikleid). Instituudivälise juhendaja puhul tuleb lihtsalt leida juurde meiepoolne kaasjuhendaja, kes on meie instituudi tööde nõudmistega kursis.

Võimalikke magistritöö teemasid leiad siit. Loe ka meie instituudis käimasolevate teadusprojektide kohta ja leia meie töötajate kontaktid siit. Huvipakkuvate valdkondade inimeste kohta võite otsida infot veel kõikvõimalikest andmebaasidest nagu Eesti Teadusinfosüsteem, Google Scholar, ResearchGate jne.

Kui sul ei ole TÜ või TLÜ psühholoogia eriala bakalaureusekraadi või TÜ psühholoogia kõrvaleriala, siis ootame enne psühholoogia eriala magistrisse kandideerimist teatud eeldusainete täitmist. Loe lähemalt siit.

Magistriõpe on meil praegu ainult päevases vormis ja lähiajal sessioonõppesse liikuda ei ole plaanis. Küll aga on magistriõppe tunniplaan tehtud selliselt, et loengud oleksid pigem töönädala teises pooles ja kohustuslikud ained ja valikained vaheldumisi üle nädala. Seega tunniplaan oleneb semestrist ja sellest, milliseid aineid endale valida.

Vaadake meie õppekavu koos ainete valimise ette nähtud ajastusega siit.

Soovituslikke tunniplaane saate näha Õppeinfosüsteemist tunniplaanide otsingust. 

Üksikuid õppeaineid, kus on pärast tudengite registreerumist veel ruumi, on võimalik võtta tasulise täiendõppijana. Avaldus tuleb esitada enne semestri algust meie instituudi täiendõppe spetsialistile Kertu Irdile. Loe psühholoogia täiendõppe võimaluste kohta lähemalt siit.

Terve õppekava täitmise eesmärgil saab tulla õppima tasulise eksternina, kuid tuleb arvestada sellega, et kuna psühholoogia on väga populaarne eriala, siis ei pruugi kõigile soovijatele kõigil õppekava täitmiseks vajalikel ainetel ruumi olla. Samuti saab eksternina õppida aastas vaid kuni 30 EAP mahus. Eksterni avaldus tuleb esitada enne semestri algust meie instituudi õppekorralduse spetsialistile Marju Tammistele. Eksternina õppimine on tasuline.

Õppekavasid, õppeaineid ja nende piirarve ning tunniplaane saate ise otsida õppeinfosüsteemist.

Kui olete eelmainitud viisidel meie õppeaineid võtnud ja kandideerite tulevikus uuesti õppekohale ja ka pääsete sinna, siis on võimalik neid läbitud aineid arvestada ja neid ei tule uuesti läbida. Samuti on õppekava juba osaliselt täitnuna võimalik kandideerida vabanenud õppekohtadele.

Tehniliselt on tõesti võimalik võtta näiteks akadeemilist puhkust või jääda pikendusaastale, millega satuksite justkui järgmise aasta kursusega samasse õppetsüklisse. Tasub siiski arvestada sellega, et sisseastumiskatsel küsitakse kandidaatidelt spetsialiseerumise eelistusi ning piirarvudega valikõppeainetele registreerumiseks on eelisõigus just neil, kes märkisid oma esmaseks eelistuseks vastava suuna. Paaritul aastal õpinguid alustanul on võimalik valida koolipsühholoogia, kliinilise psühholoogia ning spordi- ja soorituspsühholoogia suuna vahel; paaris aastal sisseastunul on võimalik saada rohkem nõustamisalaseid valikaineid.

Nii väldime seda, et inimesed astuksid tahtlikult sisse aastal, mil nende eelistatud suund ei alusta ning hoiaksid kinni õppekohta, kuhu oleks keegi teine saanud õppima tulla.

#sisseastumine
Inimene arvutihiirt hoidmas

Akadeemiline test võimaldab kindlustada endale koha Tartu Ülikoolis juba kevadel

#õppimine #sisseastumine
Peamaja

Tartu Ülikooli magistriõppe võõrkeelsetele erialadele saab kandideerida 15. märtsini ja eestikeelsetele erialadele 28. juunini

#sisseastumine

Said Tartu Ülikooli sisse. Mis edasi?