Skip to main content

Korduma Kippuvad Küsimused

Siia lehele on koondatud korduma kippuvad küsimused psühholoogia erialale sisseastumise kohta.

 

Bakalaureuseõpe

Psühholoogia bakalaureuseõppesse kandideerimisel tuleb läbida erialakatse, mis põhineb õpikul "Psühholoogia gümnaasiumile" (2002). Selle õpiku lõpus on ka mitmeid edasi lugemise soovitusi vastavalt peatükkide teemadele. Gümnaasiumiõpik on kättesaadav raamatukogudest.

Lisaks veel mõningaid uuemaid raamatusoovitusi meie instituudi õppejõududelt:

  • Inglise keeles: avatud psühholoogia õpik ja veel tasuta materjalide variante
  • Jaan Aru "Ajust ja arust" (2017)
  • Minna Huotilainen "Kuidas aju õpib" (2021)
  • Marc Dingman "Kuidas inimaju töötab" (2020)
  • Daniel Kahneman "Kiire ja aeglane mõtlemine" (2017/2019/2021)
  • Jaanus Harro "Uimastite ajastu" (2017)
  • Carol Dweck „Mõtteviis“ (2017)
  • Mälu teemal: Joshua Foer "Tantsib Einsteiniga" (2012) ja Dan Hurley "Targem" (2013)

Edasijõudnutele võib veel soovitada ka Gleitmani "Psühholoogia" õpikut, mis on õppematerjaliks ka ülikooliõpingute jooksul.

Psühholoogia sessioonõppe programm on tasuline, seega võite küll läbida õppekava kiiremini, aga tasuta õppesse saate liikuda ainult siis, kui kandideerite algusest peale tasuta päevaõppesse või jooksvalt päevaõppes vabanenud õppekohtadele. Sessioonõppe vormis saab õppida tasuliselt.

NB! 2021. aastal alustas esimene psühholoogia sessioonõppe kursus, mistõttu selle kursuse jaoks on sessioonõppe vormis ained planeeritud 4 aastale (st te ei pruugi saada kõiki aineid sessioonõppe vormis 3 aastaga kätte, sest neid lihtsalt ei toimu veel).

Käibemaksu ei lisandu. 

Üksikuid õppeaineid, kus on pärast tudengite registreerumist veel ruumi, on võimalik võtta tasulise täiendõppijana. Avaldus tuleb esitada enne semestri algust meie instituudi täiendõppe spetsialistile. Loe psühholoogia täiendõppe võimaluste kohta lähemalt siit.

Terve õppekava täitmise eesmärgil saab tulla õppima tasulise eksternina, kuid tuleb arvestada sellega, et kuna psühholoogia on väga populaarne eriala, siis ei pruugi kõigile soovijatele kõigil õppekava täitmiseks vajalikel ainetel ruumi olla. Samuti saab eksternina õppida aastas vaid kuni 30 EAP mahus. Eksterniks tulemise avaldus tuleb esitada enne semestri algust meie instituudi õppekorralduse spetsialistile. 

Õppekavasid, õppeaineid ja nende piirarve ning tunniplaane saate ise otsida õppeinfosüsteemist.

Kui olete eelmainitud viisidel meie õppeaineid võtnud ja kandideerite tulevikus uuesti õppekohale ja ka pääsete sinna, siis on võimalik läbitud aineid arvestada ja neid ei tule uuesti läbida. Samuti on õppekava juba osaliselt täitnuna võimalik kandideerida vabanenud õppekohtadele.

Magistriõpe

Psühholoogia magistriõppesse kandideerimisel tuleb kasuks, kui on olemas teostatav magistritöö plaan ja ka eelkokkulepe võimaliku juhendajaga, aga juhendaja puudumine ei välista edukat kandideerimist. Magistrantuuri kandideerimisel esitatav projekt ei pea tingimata isegi kattuma hiljem teostatava magistritööga. Projekti puhul hindame eelkõige valdkonna tundmist, mis sisaldab nii temaatika valdamist kui ka uurimis- ja analüüsivõimalustest ettekujutuse omamist.

Seega võib tudeng liituda mõne käimasoleva projektiga või ka oma teemaga tulla, aga see peaks sobituma nii potentsiaalsete juhendajate võimekusega kui ka muude võimalustega (nt uuritavate inimeste ja mõõtevahendite kättesaadavus jne).

Töö põhijuhendaja ei pea olema meie instituudist, kui leiate mõne psühholoogia valdkonna eksperdi mujalt. Heaks tavaks on see, et juhendaja (sh väljastpoolt insituuti) peab olema vähemalt sama kraadiga, mis taseme tööd ta juhendama hakkab ning muidugi peab ta olema oma valdkonnas pädev (nt avaldanud samas valdkonnas tehtud empiiriliste uurimuste artikleid). Instituudivälise juhendaja puhul tuleb lihtsalt leida juurde meiepoolne kaasjuhendaja, kes on meie instituudi tööde nõudmistega kursis.

Huvipakkuvate valdkondade inimeste kohta võite otsida infot kõikvõimalikest andmebaasidest nagu ETIS, Google Scholar, ResearchGate jne.

Magistriõpe on meil praegu ainult päevases vormis ja lähiajal sessioonõppesse liikuda ei ole plaanis. Küll aga on magistriõppe tunniplaan tehtud selliselt, et loengud oleksid pigem töönädala teises pooles ja kohustuslikud ained ja valikained vaheldumisi üle nädala. Seega tunniplaan oleneb semestrist ja sellest, milliseid aineid endale valida.

Vaadake meie õppekavu koos ainete valimise ette nähtud ajastusega siit.

Soovituslikke tunniplaane saate näha Õppeinfosüsteemist tunniplaanide otsingust. 

Üksikuid õppeaineid, kus on pärast tudengite registreerumist veel ruumi, on võimalik võtta tasulise täiendõppijana. Avaldus tuleb esitada enne semestri algust meie instituudi täiendõppe spetsialistile. Loe psühholoogia täiendõppe võimaluste kohta lähemalt siit.

Terve õppekava täitmise eesmärgil saab tulla õppima tasulise eksternina, kuid tuleb arvestada sellega, et kuna psühholoogia on väga populaarne eriala, siis ei pruugi kõigile soovijatele kõigil õppekava täitmiseks vajalikel ainetel ruumi olla. Samuti saab eksternina õppida aastas vaid kuni 30 EAP mahus. Eksterni avaldus tuleb esitada enne semestri algust meie instituudi õppekorralduse spetsialistile. 

Õppekavasid, õppeaineid ja nende piirarve ning tunniplaane saate ise otsida õppeinfosüsteemist.

Kui olete eelmainitud viisidel meie õppeaineid võtnud ja kandideerite tulevikus uuesti õppekohale ja ka pääsete sinna, siis on võimalik neid läbitud aineid arvestada ja neid ei tule uuesti läbida. Samuti on õppekava juba osaliselt täitnuna võimalik kandideerida vabanenud õppekohtadele.

Tehniliselt on tõesti võimalik võtta näiteks akadeemilist puhkust või jääda pikendusaastale, millega satuksite justkui järgmise aasta kursusega samasse õppetsüklisse. Tasub siiski arvestada sellega, et sisseastumiskatsel küsitakse kandidaatidelt spetsialiseerumise eelistusi ning piirarvudega valikõppeainetele registreerumiseks on eelisõigus just neil, kes märkisid oma esmaseks eelistuseks vastava suuna. Paaritul aastal õpinguid alustanul on võimalik valida koolipsühholoogia, kliinilise psühholoogia ning spordi- ja soorituspsühholoogia suuna vahel; paaris aastal sisseastunul on võimalik saada rohkem nõustamisalaseid valikaineid.

Nii väldime seda, et inimesed astuksid tahtlikult sisse aastal, mil nende eelistatud suund ei alusta ning hoiaksid kinni õppekohta, kuhu oleks keegi teine saanud õppima tulla.

#sisseastumine
Jaga
14.12.2021
#sisseastumine

Magistriõpe psühholoogias

Psühholoogia magistriõppekavas on õppetöö planeeritud peamiselt kolmele päevale nädalas (K-R) ja suures osas toimuvad õppekava kohustuslikud ained paaris- ja erialaained paaritutel

Jaga
20.10.2021
#sisseastumine

Bakalaureuseõpe psühholoogias

Tartu Ülikoolis saab Psühholoogiat õppida bakalaureusetasemel kas päevases õppes või sessioonõppes.

Jaga
20.10.2021