Magistriõpe psühholoogias

Psühholoogia magistriõppekavas on õppetöö planeeritud peamiselt kolmele päevale nädalas (K-R) ja suures osas toimuvad õppekava kohustuslikud ained paaris- ja erialaained paaritutel nädalatel.

Kõigile psühholoogia magistrantidele on ette nähtud kohustuslikud üldained (neid loetakse reeglina igal õppeaastal) ja valitavad erialaained (neid loetakse reeglina üle aasta). Endale sobiliku spetsialiseerumise saabki kokku panna valikainetest. Kuna paljusid valikaineid loetakse üle aasta, siis sõltuvad võimalikud spetsialiseerumise valikud just tudengi sisseastumisaastast.

Paaritul aastal sisseastunule

Paaritul aastal õpinguid alustanul on võimalik saada rohkem koolipsühholoogiakliinilise psühholoogia ning spordi- ja soorituspsühholoogia valikaineid.

Õppekava paaritul aastal sisseastujale (al 2019)

Paaris aastal sisseastunule

Paaris aastal sisseastunul on võimalik saada rohkem nõustamisalaseid valikaineid.

Õppekava paaris aastal sisseastujale (al 2020)

 

Vastuvõtutingimused

 

Magistriõppekava "Rakenduslik käitumisteadus"

ALates 2022. aastast pakume lisaks psühholoogia magistriõppele ka 1-aastast magistriõppekava "Rakenduslik käitumisteadus", mis pakub lisapädevust varasema psühholoogiahariduseta kõrgharitud inimesele, kes loob mõne sihtrühma käitumist kujundavaid poliitikaid, sekkumisi, teenuseid või sõnumeid. Õppekava arendab oskust mõista, mõõta ja mõjutada sihtrühmade käitumist eetilisel ja efektiivsel moel. Selleks pakub õppekava nii psühholoogia aluskursusi kui rakenduslikumaid erialakursusi.

Vastuvõtutingimused

#sisseastumine
Inimene arvutihiirt hoidmas

Akadeemiline test võimaldab kindlustada endale koha Tartu Ülikoolis juba kevadel

#õppimine #sisseastumine
Peamaja

Tartu Ülikooli magistriõppe võõrkeelsetele erialadele saab kandideerida 15. märtsini ja eestikeelsetele erialadele 28. juunini

#sisseastumine

Said Tartu Ülikooli sisse. Mis edasi?