Skip to main content

Magistriõpe psühholoogias

Psühholoogia magistriõppekavas on õppetöö planeeritud peamiselt kolmele päevale nädalas (K-R) ja suures osas toimuvad õppekava kohustuslikud ained paaris- ja erialaained paaritutel nädalatel.

Kõigile psühholoogia magistrantidele on ette nähtud kohustuslikud üldained (neid loetakse reeglina igal õppeaastal) ja valitavad erialaained (neid loetakse reeglina üle aasta). Endale sobiliku spetsialiseerumise saabki kokku panna valikainetest. Kuna paljusid valikaineid loetakse üle aasta, siis sõltuvad võimalikud spetsialiseerumise valikud just tudengi sisseastumisaastast.

Paaritul aastal sisseastumine

Paaritul aastal õpinguid alustanul on võimalik saada rohkem koolipsühholoogiakliinilise psühholoogia ning spordi- ja soorituspsühholoogia valikaineid.

Õppekava paaritul aastal sisseastujale (al 2019)

Paaris aastal sisseastumine

Paaris aastal sisseastunul on võimalik saada rohkem nõustamisalaseid valikaineid.

Õppekava paaris aastal sisseastujale (al 2020)

 

Loe õppimise kohta lähemalt ja vaata vastuvõtutingimusi siit!

 

Mujal lõpetanud kandidaadid

Psühholoogia magistriõppe üheks vastuvõtutingimuseks on TÜ või TLÜ bakalaureusekraad psühholoogias või muu kõrgkooli või eriala bakalaureusehariduse puhul psühholoogia magistriõppe eeldusainete täitmine. TÜ psühholoogia täismahus kõrvaleriala puhul (koos psühholoogia uurimistööga) on eeldusainete tingimus täidetud.

Muus kõrgkoolis (ka välismaal) õpitud samasisulisi ja -mahulisi õppeaineid saame samuti vastuvõtutingimuste täitmisel arvesse võtta. Et saaksime hinnata teie varem õpitu vastavust meie eeldusainetega, palume täita VÕTA taotluse ja lisa 1, kus kirjeldate oma läbitud õppeainete sisu võrdluses meie ainetega. Taotlusele tuleb lisada õppeainete läbimise tõend (nt koopia lõpudiplomist/õiendist). Kui olete aineid läbinud välismaal mõne teistsuguse mahusüsteemiga kui EAP (Euroopa Ainepunkt), siis arvestage, et 1 EAP = 26h tööd ja oleks hea, kui taotluse juures oleks selgitus teie läbitud ainete mahu kohta. Kõik dokumendid tuleks ühes digiümbrikus allkirjastatult saata meie õppekorralduse spetsialistile Marju Tammistele (marju.tammiste@ut.ee). 
 

Kui mõni teemadest jääb varasemate õpingutega siiski katmata, on võimalik eeldusaineid meie instituudis täiendusõppijana juurde võtta.

NB! Eeldusained peavad olema läbitud enne magistriõppesse kandideerimist!

#sisseastumine
Jaga
14.12.2021
#sisseastumine

Bakalaureuseõpe psühholoogias

Tartu Ülikoolis saab Psühholoogiat õppida bakalaureusetasemel kas päevases õppes või sessioonõppes.

Jaga
20.10.2021
#sisseastumine
küsimärgid

Korduma Kippuvad Küsimused

Jaga
20.10.2021