Magistriõpe psühholoogias

Psühholoogia magistriõppekavas on õppetöö planeeritud peamiselt kolmele päevale nädalas (K-R).

Kõigile psühholoogia magistrantidele on ette nähtud kohustuslikud üldained (neid loetakse reeglina igal õppeaastal) ja valitavad erialaained (neid loetakse reeglina üle aasta). Endale sobiliku spetsialiseerumise saabki kokku panna valikainetest. Kuna paljusid valikaineid loetakse üle aasta, siis sõltuvad võimalikud spetsialiseerumise valikud just tudengi sisseastumisaastast.

Paaritul aastal sisseastunule

Paaritul aastal õpinguid alustanul on võimalik saada rohkem kliinilise psühholoogia valikaineid.

Õppekava paaritul aastal sisseastujale (al 2019)

Paaris aastal sisseastunule

Paaris aastal sisseastunul on võimalik saada rohkem nõustamise, koolipsühholoogia või spordi- ja soorituspsühholoogia alaseid valikaineid.

Õppekava paaris aastal sisseastujale (al 2020)

 

Vastuvõtutingimused

 

Magistriõppekava "Rakenduslik käitumisteadus"

ALates 2022. aastast pakume lisaks psühholoogia magistriõppele ka 1-aastast magistriõppekava "Rakenduslik käitumisteadus", mis pakub lisapädevust varasema psühholoogiahariduseta kõrgharitud inimesele, kes loob mõne sihtrühma käitumist kujundavaid poliitikaid, sekkumisi, teenuseid või sõnumeid. Õppekava arendab oskust mõista, mõõta ja mõjutada sihtrühmade käitumist eetilisel ja efektiivsel moel. Selleks pakub õppekava nii psühholoogia aluskursusi kui rakenduslikumaid erialakursusi.

Vastuvõtutingimused

Abstraktne joonistus inimese aju lahti harutavast tegelasest.

Psühholoogia sisseastumise infotunnid 2024

Tartu Ülikooli peahoone

Algas kandideerimine Tartu Ülikooli magistriõppesse ja ingliskeelsesse bakalaureuseõppesse

Tudeng ja tudengivari

Ülikool ootab tulevasi üliõpilasi tudengivarjuks