Koolitused psühholoogia teemadel

Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis on rahvusvahelisel tasemel teaduslik kompetents inimestevaheliste psühholoogiliste erinevuste uurimises ja mõõtmises. Need teadmised ja oskused peavad leidma ka praktilise rakenduse.

Tellimuskoolitused

Psühholoogia instituudist on võimalik saada teaduspõhiseid koolitusi paljudel psühholoogia teemadel, millest populaarsemad on näiteks:

  • suhtlemisoskused
  • koostöö
  • motivatsioon
  • eneseregulatsioon
  • ajajuhtimine
  • stress ja vaimne heaolu

Koolituse paneme alati kokku koos tellijaga, arvestame teie vajaduste ja soovidega.

Avatud kursused

Pakume ka avatud registreerimisega koolitusi, mille kohta saab infot psühholoogia instituudist Signe Reppo ja Kertu Irdi käest või Tartu Ülikooli täiendõppe kodulehelt.

#kooliõpilasele #täiendusõpe #ühiskonnale
abstraktne pilt inimeste peadest

Taas algab tasuta e-kursus psühholoogia alustest

#täiendusõpe #ühiskonnale
Psühholoogiatudengid Näituse 2 ringauditooriumis. Kertu Saar

Täiendkursused karjäärihuvilistele, nõustajatele ja spordiga tegelejatele

#täiendusõpe
Noor karjäärinõustaja juures.

Algavad tasuta koolitused karjäärinõustamisest ja oma karjääri planeerimisest