Mujalt psühholoogia magistrisse

Psühholoogia magistriõppe üheks vastuvõtutingimuseks on TÜ või TLÜ bakalaureusekraad psühholoogias. Muu kõrgkooli või eriala bakalaureuseastme lõpetanutelt ootame psühholoogia magistriõppe eeldusainete täitmist. TÜ psühholoogia täismahus kõrvaleriala puhul (koos psühholoogia uurimistööga) on eeldusainete tingimus täidetud.

Muus kõrgkoolis (ka välismaal) õpitud samasisulisi ja -mahulisi õppeaineid saame samuti vastuvõtutingimuste täitmisel arvesse võtta. Et saaksime hinnata teie varem õpitu vastavust meie eeldusainetega, palume täita VÕTA taotluse ja lisa 1, kus kirjeldate oma läbitud õppeainete sisu võrdluses meie ainetega (aluseks võite viidatud lehelt võtta nii uuema kui vanema eeldusainete komplekti). Taotlusele tuleb lisada õppeainete läbimise tõend (nt koopia lõpudiplomist/õiendist). Kui olete aineid läbinud välismaal mõne teistsuguse mahusüsteemiga kui EAP (Euroopa Ainepunkt), siis arvestage, et 1 EAP on 26h tööd ja oleks hea, kui taotluse juures oleks selgitus ka teie läbitud ainete töömahu kohta.

Kõik dokumendid tuleb ühes digiümbrikus allkirjastatult saata Kertu Irdile kertu.ird@ut.ee (tavalisse psühholoogia magistriõppesse astumisel) või Signe Reppole signe.reppo@ut.ee (koolipsühholoogia sessioonõppesse astumisel). 

Kui mõni teemadest jääb varasemate õpingutega siiski katmata, on võimalik eeldusaineid meie instituudis täiendusõppijana juurde võtta.

NB! Eeldusained peavad olema läbitud enne magistriõppesse kandideerimist!