Psühholoog-nõustaja kutseaasta

Tartu Ülikooli psühholoogia instituut ja Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut kuulutavad välja kandideerimise 2022/2023 õ-a psühholoog-nõustaja kutseaastale. 

Lähtudes kutsestandardist on kutseaasta mõeldud kutseoskuste praktiseerimiseks pärast psühholoogia magistrikraadi omandamist.

Kandideerimise eeldused

Magistrikraad psühholoogias, hariduse analüüs (vt tabel kandideerimisdokumentide juures) lähtuvalt psühholoog-nõustaja kutse taotlemise nõuetest.

Õppekava eesmärk

Psühholoog-nõustaja kutseoskuste omandamine magistriõpingute järgselt.

Õppekava sisu

Praktilised kursused ja juhendatud praktika. Kursuseid tuleb läbida vähemalt 24 EAP mahus ning need peavad olema seotud kutseoskuste arendamisega sobival sihtrühmal. Sisult on tegemist kvalifitseeritud psühholoogi juhendamise all töötamisega 4 tööpäeva nädalas ja ühel päeval nädalas õppetöös osalemisega.

Õppekava maht 

1560 akadeemilist tundi (60 EAP) kestusega 12 kuud alates 1. september 2022 kuni 31. august 2023.

Tasu

Kutseaasta kursused ja töö juhendamine on valituks osutunud kandidaatidele õppetasuta. Valituks osutunud kandidaatide tööpraktikat tasustatakse (80% 2021. aasta Eesti keskmisest palgast).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

  • avaldus (lisage praktiseerimise asukoha eelistus)
  • CV
  • väljavõte magistridiplomist koos akadeemilise õiendiga
  • hariduse analüüs koos väljavõttega nõustamisalastest õppeainetest ja täiendkursustest
  • täiendusõppena läbitud kursuste tunnistuste koopiad
  • eneseanalüüs

Kandideerimiseks on vaja end registreerida hiljemalt 18. augustiks 2022 TÜ õppeinfosüsteemis.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 22. augustiks 2022 elektroonselt Moodle õpikeskkonns. Registreerunutele tuleb teade meilile ja link Moodlesse pääsuks ööpäeva jooksul.

Intervjuu vestlusvooru pääsenud kandidaatidega, kelle dokumendid vastavad nõutele, toimub Tartus TÜ psühholoogia instituudis 24. augustil 2022 alates kella 16-st.

Kandidaatidele saadetakse täpsem info.

Küsimuste korral pöörduge psühholoogia instituuti telefon +372 737 590, e-mail: kertu.ird@ut.ee

Head kandideerimist

#täiendusõpe
Noor karjäärinõustaja juures.

Algavad tasuta koolitused karjäärinõustamisest ja oma karjääri planeerimisest

#täiendusõpe
Juhendaja ja praktikant haiglas

Tasuta koolitus nõustamispraktika juhendajatele

#täiendusõpe

Koolitused psühholoogia teemadel

Psühholoogia instituudist on võimalik saada teaduspõhiseid koolitusi paljudel psühholoogia teemadel.