Psühholoog-nõustaja kutseaasta

Tartu Ülikooli psühholoogia instituut ja Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut kuulutavad välja kandideerimise 2023/2024 õ-a psühholoog-nõustaja kutseaastale. 

Lähtudes kutsestandardist on kutseaasta mõeldud kutseoskuste praktiseerimiseks pärast psühholoogia magistrikraadi omandamist.

Kandideerimise eeldused

Magistrikraad psühholoogias, hariduse analüüs (vt tabel kandideerimisdokumentide juures) lähtuvalt psühholoog-nõustaja kutse taotlemise nõuetest.

Õppekava eesmärk

Psühholoog-nõustaja kutseoskuste omandamine magistriõpingute järgselt.

Õppekava sisu

Praktilised kursused ja juhendatud praktika. Kursuseid tuleb läbida vähemalt 24 EAP mahus ning need peavad olema seotud kutseoskuste arendamisega sobival sihtrühmal. Sisult on tegemist kvalifitseeritud psühholoogi juhendamise all töötamisega 4 tööpäeva nädalas ja ühel päeval nädalas õppetöös osalemisega.

Õppekava maht 

1560 akadeemilist tundi (60 EAP) kestusega 12 kuud alates 1. september 2023 kuni 31. august 2024.

Tasu

Kutseaasta kursused ja töö juhendamine on valituks osutunud kandidaatidele õppetasuta. Valituks osutunud kandidaatide tööpraktikat tasustatakse bruto 1685 euroga (s.o. 80% 2023. aasta Eesti viimase kvartali keskmisest palgast).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

  • avaldus (lisage praktiseerimise asukoha eelistus)
  • CV
  • väljavõte magistridiplomist koos akadeemilise õiendiga
  • hariduse analüüs koos väljavõttega nõustamisalastest õppeainetest ja täiendkursustest
  • täiendusõppena läbitud kursuste tunnistuste koopiad
  • eneseanalüüs

Kandideerimiseks on vaja end registreerida hiljemalt 6. juuliks 2023 TÜ õppeinfosüsteemis.

Ööpäeva jooksul saabub Teile e-mail pääsuks TÜ e-õppekeskkonda Moodle, kuhu tuleb laadida üles oma dokumendid vastavasse kausta hiljemalt 6. juulil

Intervjuu vestlusvooru pääsenud kandidaatidega, kelle dokumendid vastavad nõutele, toimub Tartus TÜ psühholoogia instituudis 13. juulil 2023.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge e-kirja teel aadressil kertu.ird@ut.ee või signe.reppo@ut.ee.

Poksitreener lapsega

Kevad-suvised kursused spordipsühholoogiast

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

xxx

Pornograafia kui seksuaalkultuuri kandja!?