Psühholoog-nõustaja kutseaasta

Tartu Ülikooli psühholoogia instituut ja Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut kuulutavad välja kandideerimise 2024/2025 õ-a psühholoog-nõustaja kutseaastale. 

Lähtudes kutsestandardist on kutseaasta mõeldud kutseoskuste praktiseerimiseks pärast psühholoogia magistrikraadi omandamist.

Kandideerimise eeldused

Magistrikraad psühholoogias, hariduse analüüs (vt tabel kandideerimisdokumentide juures) lähtuvalt psühholoog-nõustaja kutse taotlemise nõuetest.

Õppekava eesmärk

Psühholoog-nõustaja kutseoskuste omandamine magistriõpingute järgselt.

Õppekava sisu

Praktilised kursused ja juhendatud praktika. Kutseaastal läbitakse kursuseid kuni 20 EAP mahus ning need peavad olema seotud kutseoskuste arendamisega sobival sihtrühmal. Sisult on tegemist kvalifitseeritud kutselise psühholoogi juhendamise all töötamisega 4 tööpäeva nädalas ja ühel päeval nädalas õppetöös osalemisega.

Kutseaasta maht 

1500 tundi kestusega 12 kuud alates 1. september 2024 kuni 31. august 2025. Selle sisse võib arvestada kuni 20 EAP (ca 500 h) täiendkoolitust (ained, konverentsid jmt); vähemalt 20 EAP (ca 500 h) jagu tuleb teha vahetut klienditööd, mis võib olla individuaalne, perega, grupis, võrgustikukohtumine jne. Ülejäänu 20 EAP sisse (ca 500 h) mahub paberi- ja mõttetöö, supervisioonid, kovisioonid, juhtumiarutelud jmt.

Tasu

Kutseaasta kursused ja töö juhendamine on valituks osutunud kandidaatidele õppetasuta. Valituks osutunud kandidaatide tööpraktikat koormusega 0,8 tasustatakse bruto 1832 euroga (s.o. 80% 2023. aasta Eesti viimase kvartali keskmisest palgast).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

  • avaldus (lisage sinna ka praktiseerimise asukoha eelistus)
  • CV 
  • väljavõte magistridiplomist koos akadeemilise õiendiga
  • hariduse analüüs koos väljavõttega nõustamisalastest õppeainetest ja täiendkursustest
  • täiendusõppena läbitud kursuste tunnistuste koopiad
  • eneseanalüüs

Kandideerimiseks on vaja end registreerida hiljemalt 20. juuniks 2024 TÜ õppeinfosüsteemis.

Ööpäeva jooksul saabub Teile e-mail pääsuks TÜ e-õppekeskkonda Moodle, kuhu tuleb laadida üles oma dokumendid vastavasse kausta hiljemalt 20. juunil

Intervjuu vestlusvooru pääsenud kandidaatidega, kelle dokumendid vastavad nõutele, toimub Tartus TÜ psühholoogia instituudis kohe pärast jaanipäeva 26. ja 27. juunil 2024.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge e-kirja teel aadressil kertu.ird@ut.ee.