Osale uuringus!

Otsime pidevalt oma põnevatesse teadusuuringutesse ja katsetesse osalejaid. Vaata allpool nimekirja käimasolevatest uuringutest, tule heida pilk psühholoogiateaduse tegemisse ja saa ise selle osaks! 

Kutsume kõiki täisealisi osalema psühholoogiauuringusse! Meie peamiseks eesmärgiks on uurida, kuidas erinevat laadi informatsioon mõjutab inimeste otsuste tegemist. Uuringu läbiviimiseks on väljastatud Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitee kooskõlastus (nr 385/T-15).

Uuringus osalemiseks pole vaja teha muud, kui vajutada allolevale veebilingile ning leida umbes 15-25 minutit, et kõikidele küsimustele vastata. Uuringus näed Sa üht videot, vastad mõnele küsimusele inimeste mõtlemisstiilide kohta ning seejärel teed otsuseid erinevate fotode kohta.

Uuringus osalemine on vabatahtlik ja seda on võimalik igal hetkel pooleli jätta. Kõik uuringu käigus kogutud andmed on konfidentsiaalsed ja anonüümsed. Andmeid kasutame teadus-, arendus- ja õppetöös.

Kui soovid uuringus osaleda, siis vajuta sellele lingile: https://www.labvanced.com/player.html?id=56524

Kuigi uuringut on võimalik käivitada mobiiltelefonis, palume sul uuringus osalemiseks kasutada arvutit või tahvelarvutit. Uuringu avanemise kiirus Labvanced platvormil oleneb Sinu internetiühenduse kiirusest.

Uuringus palume Sul osaleda ainult ühe korra ning peale osalemist hoida selle eesmärk ja sisu salajas. Seega, kui oled varasemalt juba antud uuringus osalenud, siis palume sul seda mitte enam teha.

TÜ psühholoogiatudengitel on võimalik uuringus osalemise eest teenida ka 0,5 katsetundi!

Kui Sul tekkis uuringu kohta küsimusi, siis kirjuta: annegrete.palu@ut.ee.

 

Põnevaid katseelamusi!

 

Annegrete Palu ja Carmen Riiv        

Tartu Ülikool, psühholoogia instituut

Teadusuuringu peamiseks eesmärgiks on uurida seoseid kognitiivsete funktsioonide (tähelepanu, töömälu, voolav intelligentsus, teadvustamata infotöötlus) ning nutitehnoloogia kasutuse vahel. Seoseid uuritakse kasutades käitumuslikke teste ning vaadatakse inimese infotöötluse ajuvastuseid. Katsed toimuvad eksperimentaalpsühholoogia laboris TÜ Chemicumis (Ravila 14a), kus Sul palutakse lahendada lihtsaid reaktsioonikiiruse, mälu ja tähelepanu ülesandeid (arvutiekraanil), mille käigus mõõdetakse reageerimiskiirust, vastuste korrektsust ja aju elektrilist aktiivsust (EEG).

Uuritavateks sobivad hea tervisliku seisundiga 18-45-aastased isikud. Kuna laborikatses tuleb muuhulgas vaadata kiirelt vahelduvaid stiimuleid ning kuna mõned terviseseisundid on seotud informatsioonitöötluse eripäradega, on oluline, et:

  • uuringus osalejal poleks kroonilisi terviseprobleeme (sh epilepsia, südamehaigused, migreen)
  • hetkel ei oleks diagnoositud mõnda psüühikahäiret (sh depressioon)
  • et hetkel ei kasutataks ravimeid (v.a. rasestumisvastased pillid).

Katsesse saabudes peab Sul olema normaalne või normaalseks korrigeeritud nägemine (st vajadusel kannad prille või kontaktläätsesid) ning normaalne kuulmine.

Oluline on ka see, et osaleja omaks ja kasutaks igapäevaselt nutiseadet (nutitelefon, tahvelarvuti).

Tänutäheks osalemise eest:

  • saad uuringu lõpus 25€ Partnerkaardi kinkekaardi
  • saad teada, milline on Sinu isiksus võrreldes teiste Sinuga samast soost ja vanusegrupist Eesti inimestega
  • saad vajadusel katsepunkte (6)

Kui Sul tekkis huvi osalemise vastu ning soovid katses osaleda, siis selleks palume Sul enne katsesse tulemist täita mõned veebipõhised küsimustikud (umbes 40min) ning seejärel kutsume sind laborisse katsesse, kus tagatakse turvalisus pindade ja töövahendite desinfitseerimise ja vajadusel isikukaitsevahendite kasutamise abil. Pane tähele, et katse kestab 5 tundi. Sinu andmeid (nimi, e-posti aadress) hoitakse ainult Tartu Ülikooli serverites ja neid näeb uuringumeeskond.

Osalemiseks vali endale meelepärane aeg siit lingilt ja Sinuga võetakse ühendust! Loomulikult saad osalemisest ilma mingite tagajärgedeta loobuda, siit saad lisainfot ja soovi korral ka testide lingi.  

Kui tahad täpsemalt teada uuringu sisust ja eesmärkidest või Sul tekkis mõni küsimus, siis kirjuta tajukatsed@ut.ee.

Uurimisrühma tegevusi saad jälgida siin: https://sisu.ut.ee/abc

Kohtumiseni katses!

Uuringut läbi viiv meeskond: Jakob Saare, Lisett Pavelson, Kairi Kreegipuu, Nele Põldver, Anna Dadatskaja, Aire Leppik

Tartu Ülikooli psühholoogia instituut kutsub osalema uuringusse “Vältiva/piirava toitumishäire hindamisvahendite kohandamine Eesti oludele”. Uuringu eesmärk on tõlkida ja kohandada vältiva/piirava toitumishäire hindamisvahendid eesti lastele, noorukitele ja täiskasvanutele ning seeläbi nende söömiskäitumist täpsemalt hinnata.

Uuringus osalemisega aitate kaasa teadustööle, mis tõstab teadlikkust söömis- ja toitumishäiretest ning aitab neid lastel, noorukitel ja täiskasvanutel varakult tuvastada, täpsemini diagnoosida ning tõhusamat ravi pakkuda.

Keda ootame osalema?
• 8–14-aastaseid lapsi koos lapsevanema(te)ga
• 15–17-aastaseid noorukeid
• Täiskasvanuid

Mida ja kuidas uurime?
• Viime läbi intervjuu teie söömisharjumuste ja toidueelistuste kohta.
• Palume täita küsimustikud teie söömiskäitumise, meeleolu ja isikuomaduste kohta.
• Palume täita toitumispäevikut nädal aega.
• Veebis osalejatelt küsime nende kehakaalu ja pikkust, kohapeal osalejate pikkust ja kehakaalu mõõdame ise.
• Lapsevanema(te)l palume vastata ainult oma lapse kohta.

Kus uuring toimub?
• 8–14-aastastele ja nende vanema(te)le toimub uuring Kognitiivse Käitumisteraapia Keskuses Tartus.
• 15–17-aastastele ja täisealistele toimub uuring vastavalt eelistusele kas veebis (Zoomis) või Kognitiivse Käitumisteraapia Keskuses Tartus.

Uuring kestab ligikaudu 60-75 minutit. Kogutud andmeid kasutame vaid anonüümselt ja teaduslikel eesmärkidel.

Kui soovite uuringus osaleda, andke oma huvist meile teada siin: https://bit.ly/vältiv-piirav või kirjutage uuringurühma e-postile: soomisuuring@gmail.com. Võtame teiega siis ühendust, saadame täpsema info ja pakume aega uuringuks.

Uuringu teostajad:
Kirsti Akkermann, PhD, Kärol Soidla, MA, Liis Jõhvik, MA
Tartu Ülikooli psühholoogia instituut
Kognitiivse Käitumisteraapia Keskus

Hea üliõpilane!

Kutsume Sind appi tulevikuoskuste enesehindamise vahendit arendama. Osaledes on Sul võimalus paremini mõista, mis on tulevikuoskused, ning saada tagasisidet oma oskuste kohta.

Oled oodatud lugema kaheksat igapäevaelul põhinevat stsenaariumi ja soovitusi nendes kirjeldatud olukordade lahendamiseks tulevikuoskuste abil. Soovituslikud sammud aitavad Sul mõelda erinevate toimimisviiside üle. Seejärel saad väidete alusel hinnata, kuidas Sina sellistes olukordades käituksid. Lugemiseks, mõtlemiseks ja hindamiseks vajad umbes 15-30 minutit.

Vastamisel tagatakse Sinu anonüümsus: infot töödeldakse ainult sellisel kujul, mis ei sisalda Sinu isikut tuvastada võimaldavat informatsiooni.

Iga stsenaariumi järel on võimalus anda ka tagasisidet teksti ning küsimuste ning soovituslike sammude arusaadavuse kohta.

Osale siin!

Küsimuste korral võta ühendust Anneli Lorenz, anneli.lorenz@ut.ee

Oleme Sulle siiralt tänulikud osaluse eest!
 

Kutsume Sind osalema lühikeses uuringus "Vaimse tervise nähtavus (Emotsionaalse enesetunde uuring)".

Uuringu eesmärk on teada saada, mil määral on inimeste hinnangud oma emotsionaalsest seisundist nähtavad ka teistele inimestele. 

Uuringus osalemine võtab umbes 10 minutit ühe vastaja kohta. Uuringus osaledes on vajalik jagada linki ühe tuttava inimesega, kellega olete viimase kuu jooksul kokku puutunud ja kes on samuti nõus uuringus osalema. Tuttav vastab täpselt samadele küsimustele nii Sinu kui enda kohta. Vastused lähevad kirja vaid juhul, kui mõlemad osalejad täidavad uuringu lõpuni, seega on hea enne lingi jagamist uurida üle, kas tuttav on kindlalt nõus osalema. Juhul kui ei ole, siis oleks tarvis keegi teine leida. Andmed säilitatakse anonüümsel kujul ja osalejad üksteise vastuseid ei näe.

Uuringus osalemiseks klõpsa siia!

Hea lapsevanem!

Kutsume Teid osalema Tartu Ülikooli arengupsühholoogide uurimisprojektis „Kuidas Covid-19 piirangutega kaasnenud muutused koduses digi- ja keelekeskkonnas mõjutavad lapse arengut ja heaolu“ (projektijuht prof. Tiia Tulviste). Eesmärgiks on teada saada, kas ja kuidas on COVID-19 pandeemiaga seotud piirangud mõjutanud pere digiseadmete kasutamist ning laste kõneoskusi ja käitumist. Samuti aitate kaasa eesti laste kõne arengu hindamismeetodite loomisesse ja saate teada, missugune on Teie lapse kõnearengu tase.

Palun täitke Limesurvey testikeskkonnas test juhul, kui Teie lapse vanus jääb 2;6 - 4;1 aasta vahemikku (vanus kuudes 30 kuni 49 kuud). Testile Limesurvey keskkonnas vastates annate ühtlasi nõusoleku uurimuses osalemiseks. Küsimustiku täitmine võtab aega 30 minutit.

Täida küsimustik siin!

Uuringu käigus tekkivate küsimuste korral saate täiendavat informatsiooni uuringu teostajatelt:

Anne-Liis Olt (anne-liis.olt@ut.ee)
Tiia Tulviste (tiia.tulviste@ut.ee)

Selle anonüümse lühiuuringu eesmärk on uurida inimeste hinnanguid oma elu erinevatele aspektidele.

Kui nõustute osalema, palume Teil vastata 17 küsimusele rahulolu kohta.

Uuringu korraldaja: René Mõttus

Osale küsitluses siin!


Uuringutes osalemise tundide raporteerimine

Selle vormi kaudu saate raporteerida uuringutes osalemise tunde, mis on nõutud Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi õppeainetes Uurimismeetodid psühholoogias (SOPH.00.282), Psühhomeetria alused (SVPH.00.077) ja Eksperimentaalpsühholoogia (SVPH.00.045). Täpsemad nõuded (sh maht ja tähtajad) on paika pandud õppeaine tasandil.

Tehke eraldi sissekanne iga uuringu kohta, milles olete osalenud.

Pange tähele, et kõik psühholoogia alased uuringud ei jaga osalemise eest tunde, mida saate ülalnimetatud õppeainetes kasutada (info selle kohta on kutses ja/või informeeritud nõusoleku vormil).

Kõik uuringute läbiviijad (sh tudengid), kes pakuvad osalemise eest õppeainetes kasutatavaid uuringutes osalemise tunde, peavad edastama psühholoogia instituudile osalemise tunde soovivate inimeste info vastavalt siin juhendis kirjeldatud korrale. Info tuleb saata Exceli failina Kertu Saarele (kertu.saar@ut.ee) kaks korda õppeaastas (tähtajad 31. detsember ja 31. mai).

 


 

Lugemissoovitusi psühholoogiahuvilisele

Täiendusõppe võimalused psühholoogias

rõõmus laps sai süsti

Inimese vaktsineerimisvalmidust ennustavad kümned isiksuseomadused

Eesti paigutus õnneraportis 34. kohale.

Eesti on hakanud maailma õnnelikkuse edetabelis langema

näitleja mustal laval

Uues Anatoomikumis etendub Belgia neurokomöödia