Osale uuringus!

Otsime pidevalt oma põnevatesse teadusuuringutesse ja katsetesse osalejaid. Vaata allpool nimekirja käimasolevatest uuringutest, tule heida pilk psühholoogiateaduse tegemisse ja saa ise selle osaks! 

Kutsume uuringusse inimesi, kelle emakeel või üks emakeeltest on vene keel! 

Meie peamiseks eesmärgiks on uurida, kuidas on omavahel seotud emakeel, keeleline kogemus ja keelelise informatsiooni töötlemise ajuvastused. Täpsemalt huvitab meid, kuidas inimesed, kelle emakeel või üks emakeeltest on vene keel, tajuvad eesti keelele omaseid stiimuleid. Selleks palume Sul täita mõned küsimustikud (maksimaalselt tund aega) ning kutsume Sind laborisse EEG katsesse. 

Katsed toimuvad Tartu Ülikooli Chemicumi õppehoones Ravila 14a, kus Sul palutakse kuulata kõrvaklappidesse esitatult erinevaid helisid (näiteks sõnu), sooritada mõned lühikesed lisaülesanded ning vastata taustaküsimustikule. Laboris käik kestab maksimaalselt 3 tundi, millest katsete tegemine kestab kuni 2 tundi. 

Tänutäheks osalemise eest saad Sa uuringu lõpus 10-eurose kaubanduskeskuse kinkekaardi. Psühholoogia õppekava aineid võtvatel tudengitel on võimalik osalemise eest saada katsepunkte. 

Uuritavateks sobivad täisealised ja heas tervislikus seisundis inimesed, kelle emakeel või üks emakeeltest on vene keel ja kes oskavad eesti keelt vähemalt kesktasemel. Kuna mõned terviseseisundid on seotud informatsioonitöötluse eripäradega, on oluline, et uuringus osalejatel poleks tõsiseid terviseprobleeme (eriti neuroloogilisi häireid: epilepsiat, tugevat migreeni, peatraumasid); et hetkel ei oleks diagnoositud mõnda psüühikahäiret (sh depressioon); ja et hetkel ei kasutaks potentsiaalselt neuroloogiliste kõrvalmõjudega ravimeid. 

Uuringus osalemine ei kujuta ohtu füüsilisele ega vaimsele tervisele. Uuringus osalemine on vabatahtlik ja katset on võimalik igal hetkel pooleli jätta. Kõik uuringu käigus kogutud andmed on konfidentsiaalsed. 

Kui soovid uuringus osaleda, siis vali endale meelepärased katseajad siit ja Sinuga võetakse ühendust! Kui tahad täpsemalt teada uuringu sisust ja eesmärkidest, Sa sooviksid osaleda aga ei leia kalendrist endale sobivaid aegu või Sul tekkis mõni küsimus, siis kirjuta katsed@psych.ut.ee. 

 

Kohtumiseni katses! 

Sofia Lutter, Liis Kask, Pärtel Lippus ja Kairi Kreegipuu 

Tartu Ülikool, psühholoogia instituut 

Kutsume Sind osalema psühholoogiauuringus “Nägude tajumise seosed depressiooni ja ärevuse sümptomitega”! 

Teadusuuringu peamiseks eesmärgiks on uurida näos esinevate emotsioonide eeltähelepanulist ja tähelepanulist tajumist ning depressiooni ja ärevuse sümptomite mõju nägude töötlusele. Seoseid uuritakse kasutades enesekohaseid küsimustikke ning vaadates inimese infotöötluse ajuvastuseid. Katsed toimuvad eksperimentaalpsühholoogia laboris TÜ Chemicumis (Ravila 14a), kus Sul palutakse lahendada lihtsaid reaktsioonikiiruse, mälu ja tähelepanu ülesandeid (arvutiekraanil), vaadata nägude pilte (arvutiekraanil) ja kuulata kõrvaklappidesse helisid. Katsete käigus mõõdetakse reageerimiskiirust, vastuste korrektsust ja aju elektrilist aktiivsust (EEG).  

Uuritavateks sobivad hea tervisliku seisundiga 18-40-aastased paremakäelised isikud. Kuna laborikatses tuleb muuhulgas vaadata kiirelt vahelduvaid pilte ning kuna mõned terviseseisundid on seotud informatsioonitöötluse eripäradega, on oluline, et 

  • uuringus osalejatel poleks kroonilisi terviseprobleeme (sh epilepsia, südamehaigused, migreen); 
  • hetkel ei oleks diagnoositud mõnda psüühikahäiret (v.a. depressioon ja ärevus; õpiraskuste, tähelepanupuudulikkuse või düsleksiaga inimesed võivad osaleda, kui hindavad, et saavad juhistest aru ja keskenduvad uuringu ajal); 
  • hetkel ei kasutaks kesknärvisüsteemi mõjutavaid ravimeid (nt unerohud, rahustid, v.a. depressiooni ja ärevusega seotud ravimid)

Katsesse saabudes peab Sul olema normaalne või normaalseks korrigeeritud nägemine (st vajadusel kannad prille või kontaktläätsesid) ning normaalne kuulmine.  

Tänutäheks osalemise eest saad Sa uuringu lõpus 10-eurose Partnerkaardi kinkekaardi. Vajadusel on võimalik osalemise eest saada 4 katsepunkti.  

Osalemiseks vali endale meelepärane aeg siit ja Sinuga võetakse ühendust! Loomulikult saad osalemisest ilma mingite tagajärgedeta loobuda. 

Kui tahad täpsemalt teada uuringu sisust ja eesmärkidest või Sul tekkis mõni küsimus, siis kirjuta tajukatsed@ut.ee.

Uurimisrühma tegevusi saad jälgida siin: https://sisu.ut.ee/abc

 

Kohtumiseni katses!  

Kairi Kreegipuu, Aire Leppik, Anna Dadatskaja 

Tartu Ülikool, psühholoogia instituut  

Kutsume kõiki täisealisi osalema psühholoogiauuringusse! Meie peamiseks eesmärgiks on uurida, kuidas erinevat laadi informatsioon mõjutab inimeste otsuste tegemist. Uuringu läbiviimiseks on väljastatud Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitee kooskõlastus (nr 385/T-15).

Uuringus osalemiseks pole vaja teha muud, kui vajutada allolevale veebilingile ning leida umbes 15-25 minutit, et kõikidele küsimustele vastata. Uuringus näed Sa üht videot, vastad mõnele küsimusele inimeste mõtlemisstiilide kohta ning seejärel teed otsuseid erinevate fotode kohta.

Uuringus osalemine on vabatahtlik ja seda on võimalik igal hetkel pooleli jätta. Kõik uuringu käigus kogutud andmed on konfidentsiaalsed ja anonüümsed. Andmeid kasutame teadus-, arendus- ja õppetöös.

Kui soovid uuringus osaleda, siis vajuta sellele lingile.

Kuigi uuringut on võimalik käivitada mobiiltelefonis, palume sul uuringus osalemiseks kasutada arvutit või tahvelarvutit. Uuringu avanemise kiirus Labvanced platvormil oleneb Sinu internetiühenduse kiirusest.

Uuringus palume Sul osaleda ainult ühe korra ning peale osalemist hoida selle eesmärk ja sisu salajas. Seega, kui oled varasemalt juba antud uuringus osalenud, siis palume sul seda mitte enam teha.

TÜ psühholoogiatudengitel on võimalik uuringus osalemise eest teenida ka 0,5 katsetundi!

Kui Sul tekkis uuringu kohta küsimusi, siis kirjuta: annegrete.palu@ut.ee.

 

Põnevaid katseelamusi!

Annegrete Palu ja Carmen Riiv        

Tartu Ülikool, psühholoogia instituut

Hea üliõpilane!

Kutsume Sind appi tulevikuoskuste enesehindamise vahendit arendama. Osaledes on Sul võimalus paremini mõista, mis on tulevikuoskused, ning saada tagasisidet oma oskuste kohta.

Oled oodatud lugema kaheksat igapäevaelul põhinevat stsenaariumi ja soovitusi nendes kirjeldatud olukordade lahendamiseks tulevikuoskuste abil. Soovituslikud sammud aitavad Sul mõelda erinevate toimimisviiside üle. Seejärel saad väidete alusel hinnata, kuidas Sina sellistes olukordades käituksid. Lugemiseks, mõtlemiseks ja hindamiseks vajad umbes 15-30 minutit.

Vastamisel tagatakse Sinu anonüümsus: infot töödeldakse ainult sellisel kujul, mis ei sisalda Sinu isikut tuvastada võimaldavat informatsiooni.

Iga stsenaariumi järel on võimalus anda ka tagasisidet teksti ning küsimuste ning soovituslike sammude arusaadavuse kohta.

Osale siin!

Küsimuste korral võta ühendust Anneli Lorenz, anneli.lorenz@ut.ee

Oleme Sulle siiralt tänulikud osaluse eest!
 

Kutsume Sind osalema lühikeses uuringus "Vaimse tervise nähtavus (Emotsionaalse enesetunde uuring)".

Uuringu eesmärk on teada saada, mil määral on inimeste hinnangud oma emotsionaalsest seisundist nähtavad ka teistele inimestele. 

Uuringus osalemine võtab umbes 10 minutit ühe vastaja kohta. Uuringus osaledes on vajalik jagada linki ühe tuttava inimesega, kellega olete viimase kuu jooksul kokku puutunud ja kes on samuti nõus uuringus osalema. Tuttav vastab täpselt samadele küsimustele nii Sinu kui enda kohta. Vastused lähevad kirja vaid juhul, kui mõlemad osalejad täidavad uuringu lõpuni, seega on hea enne lingi jagamist uurida üle, kas tuttav on kindlalt nõus osalema. Juhul kui ei ole, siis oleks tarvis keegi teine leida. Andmed säilitatakse anonüümsel kujul ja osalejad üksteise vastuseid ei näe.

Uuringus osalemiseks klõpsa siia!

Hea lapsevanem!

Kutsume Teid osalema Tartu Ülikooli arengupsühholoogide uurimisprojektis „Kuidas Covid-19 piirangutega kaasnenud muutused koduses digi- ja keelekeskkonnas mõjutavad lapse arengut ja heaolu“ (projektijuht prof. Tiia Tulviste). Eesmärgiks on teada saada, kas ja kuidas on COVID-19 pandeemiaga seotud piirangud mõjutanud pere digiseadmete kasutamist ning laste kõneoskusi ja käitumist. Samuti aitate kaasa eesti laste kõne arengu hindamismeetodite loomisesse ja saate teada, missugune on Teie lapse kõnearengu tase.

Palun täitke Limesurvey testikeskkonnas test juhul, kui Teie lapse vanus jääb 2;6 - 4;1 aasta vahemikku (vanus kuudes 30 kuni 49 kuud). Testile Limesurvey keskkonnas vastates annate ühtlasi nõusoleku uurimuses osalemiseks. Küsimustiku täitmine võtab aega 30 minutit.

Täida küsimustik siin!

Uuringu käigus tekkivate küsimuste korral saate täiendavat informatsiooni uuringu teostajatelt:

Anne-Liis Olt (anne-liis.olt@ut.ee)
Tiia Tulviste (tiia.tulviste@ut.ee)Uuringutes osalemise tundide raporteerimine

Selle vormi kaudu saate raporteerida uuringutes osalemise tunde, mis on nõutud Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi õppeainetes Uurimismeetodid psühholoogias (SOPH.00.282), Psühhomeetria alused (SVPH.00.077) ja Eksperimentaalpsühholoogia (SVPH.00.045). Täpsemad nõuded (sh maht ja tähtajad) on paika pandud õppeaine tasandil.

Tehke eraldi sissekanne iga uuringu kohta, milles olete osalenud.

Pange tähele, et kõik psühholoogia alased uuringud ei jaga osalemise eest tunde, mida saate ülalnimetatud õppeainetes kasutada (info selle kohta on kutses ja/või informeeritud nõusoleku vormil).

Kõik uuringute läbiviijad (sh tudengid), kes pakuvad osalemise eest õppeainetes kasutatavaid uuringutes osalemise tunde, peavad edastama psühholoogia instituudile osalemise tunde soovivate inimeste info vastavalt siin juhendis kirjeldatud korrale. Info tuleb saata Exceli failina Kertu Saarele (kertu.saar@ut.ee) kaks korda õppeaastas (tähtajad 31. detsember ja 31. mai).


Lugemissoovitusi psühholoogiahuvilisele

Täiendusõppe võimalused psühholoogias