Osale uuringus!

Otsime pidevalt oma põnevatesse teadusuuringutesse ja katsetesse osalejaid. Vaata allpool nimekirja käimasolevatest uuringutest, tule heida pilk psühholoogiateaduse tegemisse ja saa ise selle osaks! 

Tartu Ülikooli psühholoogia instituut kutsub osalema uuringusse “Vältiva/piirava toitumishäire hindamisvahendite kohandamine Eesti oludele”. Uuringu eesmärk on tõlkida ja kohandada vältiva/piirava toitumishäire hindamisvahendid eesti lastele, noorukitele ja täiskasvanutele ning seeläbi nende söömiskäitumist täpsemalt hinnata.

Uuringus osalemisega aitate kaasa teadustööle, mis tõstab teadlikkust söömis- ja toitumishäiretest ning aitab neid lastel, noorukitel ja täiskasvanutel varakult tuvastada, täpsemini diagnoosida ning tõhusamat ravi pakkuda.

Keda ootame osalema?
• 8–14-aastaseid lapsi koos lapsevanema(te)ga
• 15–17-aastaseid noorukeid
• Täiskasvanuid

Mida ja kuidas uurime?
• Viime läbi intervjuu teie söömisharjumuste ja toidueelistuste kohta.
• Palume täita küsimustikud teie söömiskäitumise, meeleolu ja isikuomaduste kohta.
• Palume täita toitumispäevikut nädal aega.
• Veebis osalejatelt küsime nende kehakaalu ja pikkust, kohapeal osalejate pikkust ja kehakaalu mõõdame ise.
• Lapsevanema(te)l palume vastata ainult oma lapse kohta.

Kus uuring toimub?
• 8–14-aastastele ja nende vanema(te)le toimub uuring Kognitiivse Käitumisteraapia Keskuses Tartus.
• 15–17-aastastele ja täisealistele toimub uuring vastavalt eelistusele kas veebis (Zoomis) või Kognitiivse Käitumisteraapia Keskuses Tartus.

Uuring kestab ligikaudu 60-75 minutit. Kogutud andmeid kasutame vaid anonüümselt ja teaduslikel eesmärkidel.

Kui soovite uuringus osaleda, andke oma huvist meile teada siin: https://bit.ly/vältiv-piirav või kirjutage uuringurühma e-postile: soomisuuring@gmail.com. Võtame teiega siis ühendust, saadame täpsema info ja pakume aega uuringuks.

Uuringu teostajad:
Kirsti Akkermann, PhD, Kärol Soidla, MA, Liis Jõhvik, MA
Tartu Ülikooli psühholoogia instituut
Kognitiivse Käitumisteraapia Keskus

Ootame täisealisi huvilisi uuringusse, mille eesmärgiks on kaardistada, kuidas tajutakse seda, mida on heaks eluks vaja ning kuidas see seostub inimeste emotsionaalse kogemuse, heaolu ja sotsiaalse teadveloleku tasemetega.

Küsimustiku täitmine toimub veebi vahendusel ja võtab aega umbes 20 minutit. Uuringus osalemine on täiesti vabatahtlik ja anonüümne ning seda on võimalik igal hetkel pooleli jätta. Psühholoogia tudengid saavad uuringus osalemise eest soovi korral 0,5 arvestustundi.

See uuring on osa suuremast uurimisprojektist „Heaolu ja hea elu erinevate dimensioonide seosed sotsiaalse teadveloleku ning elamistingimustega“ (vastutav uurija: Liisi Ausmees).

Uuringus osaleda ja selle kohta rohkem infot saab leida siit: 

https://survey.ut.ee/index.php/246493?lang=et

 

Küsimuste korral võta ühendust:

Heleliis Padar, heleliis.padar@ut.ee
Karoliina Ild, karoliinaild@gmail.com
Amalia Udre, amalia.udre@gmail.com

Hea üliõpilane!

Kutsume Sind appi tulevikuoskuste enesehindamise vahendit arendama. Osaledes on Sul võimalus paremini mõista, mis on tulevikuoskused, ning saada tagasisidet oma oskuste kohta.

Oled oodatud lugema kaheksat igapäevaelul põhinevat stsenaariumi ja soovitusi nendes kirjeldatud olukordade lahendamiseks tulevikuoskuste abil. Soovituslikud sammud aitavad Sul mõelda erinevate toimimisviiside üle. Seejärel saad väidete alusel hinnata, kuidas Sina sellistes olukordades käituksid. Lugemiseks, mõtlemiseks ja hindamiseks vajad umbes 15-30 minutit.

Vastamisel tagatakse Sinu anonüümsus: infot töödeldakse ainult sellisel kujul, mis ei sisalda Sinu isikut tuvastada võimaldavat informatsiooni.

Iga stsenaariumi järel on võimalus anda ka tagasisidet teksti ning küsimuste ning soovituslike sammude arusaadavuse kohta.

Osale siin!

Küsimuste korral võta ühendust Anneli Lorenz, anneli.lorenz@ut.ee

Oleme Sulle siiralt tänulikud osaluse eest!
 

Kutsume Sind osalema lühikeses uuringus "Vaimse tervise nähtavus (Emotsionaalse enesetunde uuring)".

Uuringu eesmärk on teada saada, mil määral on inimeste hinnangud oma emotsionaalsest seisundist nähtavad ka teistele inimestele. 

Uuringus osalemine võtab umbes 10 minutit ühe vastaja kohta. Uuringus osaledes on vajalik jagada linki ühe tuttava inimesega, kellega olete viimase kuu jooksul kokku puutunud ja kes on samuti nõus uuringus osalema. Tuttav vastab täpselt samadele küsimustele nii Sinu kui enda kohta. Vastused lähevad kirja vaid juhul, kui mõlemad osalejad täidavad uuringu lõpuni, seega on hea enne lingi jagamist uurida üle, kas tuttav on kindlalt nõus osalema. Juhul kui ei ole, siis oleks tarvis keegi teine leida. Andmed säilitatakse anonüümsel kujul ja osalejad üksteise vastuseid ei näe.

Uuringus osalemiseks klõpsa siia!

Uuringus osaledes on psühholoogiatudengitel võimalik teenida 1 katsepunkt. Selleks saata kinnituseks uuringu lõpulehest kuvatõmmis ja oma nimi meilile lilianvehk@gmail.com.

Tere! Palume Sul osaleda uuringus, mille eesmärgiks on luua karjääri kujundamise oskuste mõõtevahend. Uuringut viiakse läbi Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi kognitiiv- ja koolipsühholoogia lektori Triin Liin (triin.liin@ut.ee) eestvedamisel. Uuringus küsitakse taustainfot Sinu kohta ning palutakse hinnata, millised on Sinu arvates Sinu isiksuseomadused, karjääri kujundamise oskused ja tugevused ning neist tulenev valmisolek juhtida oma elu. Küsimustele vastamine võtab 15-25 minutit. Mugavamaks vastamiseks soovitame küsimustiku täita arvutis või tahvelarvutis.

Uuringus osalemine on vabatahtlik ja Sul on õigus sellest igal hetkel loobuda. Küsimustike täitmist ning saatmist käsitletakse nõusolekuna uuringus osaleda. Andmete kogumine, töötlemine ja säilitamine toimub anonüümselt. Andmeid säilitatakse aastani 2032. Peale vastamise lõpetamist avaneb koheselt tagasiside Sinu tulemustega. Vastamise käigus tekkivate küsimuste korral võta ühendust Triin Liiniga või pöördu karjäärispetsialisti või psühholoogi poole. Täname koostöö eest!

Osale siin

Hea lapsevanem!

Kutsume Teid osalema Tartu Ülikooli arengupsühholoogide uurimisprojektis „Kuidas Covid-19 piirangutega kaasnenud muutused koduses digi- ja keelekeskkonnas mõjutavad lapse arengut ja heaolu“ (projektijuht prof. Tiia Tulviste). Eesmärgiks on teada saada, kas ja kuidas on COVID-19 pandeemiaga seotud piirangud mõjutanud pere digiseadmete kasutamist ning laste kõneoskusi ja käitumist. Samuti aitate kaasa eesti laste kõne arengu hindamismeetodite loomisesse ja saate teada, missugune on Teie lapse kõnearengu tase.

Palun täitke Limesurvey testikeskkonnas test juhul, kui Teie lapse vanus jääb 2;6 - 4;1 aasta vahemikku (vanus kuudes 30 kuni 49 kuud). Testile Limesurvey keskkonnas vastates annate ühtlasi nõusoleku uurimuses osalemiseks. Küsimustiku täitmine võtab aega 30 minutit.

Täida küsimustik siin!

Uuringu käigus tekkivate küsimuste korral saate täiendavat informatsiooni uuringu teostajatelt:

Anne-Liis Olt (anne-liis.olt@ut.ee)
Tiia Tulviste (tiia.tulviste@ut.ee)

Ootame täisealisi huvilisi emotsioonide reguleerimise uuringusse „Emotsiooni regulatsiooni strateegiate mehhanismid“. Sinu abiga tahame täpsustada emotsioonide reguleerimise mehhanisme ja nende seoseid inimeste vaheliste erinevustega.

Uuring koosneb kahest osast. Esimene osa seisneb veebis isikuseomadusi ja emotsionaalseid kogemusi puudutavate küsimustike täitmises. Teine osa seisneb Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia laboris (Ravila 14a, Tartu) katses osalemises.

Katse ajal näitame Sulle sisu poolest negatiivseid, neutraalseid ja positiivseid pilte ning palume nende vaatamise ajal sooritada lihtsaid mentaalseid ülesandeid. Samal ajal salvestame Su peanahalt elektroentsefalograafilist (EEG) signaali, mis mõõdab muutusi aju elektrilises aktiivsuses. EEG mõõtmiste jaoks pannakse Sulle pähe elektroodidega müts ja peanahale spetsiaalne geel, mis ei kahjusta nahka ega juukseid ning on tavaliste pesuvahenditega eemaldatav. Pärast katses osalemist on Sul võimalus kasutada duširuumi ja pesemisvahendeid (sh dušigeeli, šampooni, saunalina ja fööni). Katseks ja katse ettevalmistamiseks kulub kokku umbes 2,5 tundi.

Tänutäheks anname Sulle tagasisidet isikusetesti tulemuste kohta. Kui oled Tartu Ülikooli psühholoogia tudeng, saad soovi korral uuringus osalemise eest 3 katsetundi. Kõigi teiste vahel loosime välja 30 EUR väärtuse raamatupoe kinkekaardi. Lisaks annab uuringus osalemine võimaluse tutvuda afektiivse neuroteaduse köögipoolega.

Osalemisele on kahjuks ka mõned piirangud. Uuringu eesmärgiks on täpsustada emotsiooni regulatsiooni strateegiate mehhanisme. Seetõttu palume Sul mitte osaleda, kui tarvitad emotsionaalseid kogemusi olulisel määral mõjutavaid ravimeid (näiteks antidepressante) või käid käesolevalt psühhoteraapias. Samuti ei ole uuringus osalemine soovitatav neile, kellel võib sundasendi või vilkuva ekraani tõttu vallanduda epilepsia- või migreenihoog. Uuringus osalemine ei pruugi sobida ka neile, kellel on tõsine verekartus, sest katses esitatavad stiimulid võivad sisaldada häiriva sisuga fotosid.

Uuringu kohta saad täpsemalt lugeda https://tinyurl.com/informeerimiseleht

Uuringus osalemiseks registreeri ennast https://tinyurl.com/reguleerime

Uuringu andmete säilitamise ja kasutamise eel eemaldatakse andmete seast identifitseerimist võimaldavad andmed nagu nimi, kontaktandmed ja mõõtmise kuupäev uuringuperioodi lõppedes (august 2024). Seejärel säilitatakse ja kasutatakse uuringu andmeid anonüümsel kujul teaduslikel eesmärkidel. Sul on õigus igal hetkel uuringus osalemisest loobuda uuringuperioodi lõppemiseni (august 2024).

Küsimuste korral kirjuta julgelt aadressile maria.krajuskina@ut.ee.

Kohtumiseni katses!

Maria Krajuškina, Grete Olde, Marika Adson, Andero Uusberg, Helen Uusberg
Tartu Afekti ja Regulatsiooni Uurimisrühm
Tartu Ülikooli psühholoogia instituut

Selle anonüümse lühiuuringu eesmärk on uurida inimeste hinnanguid oma elu erinevatele aspektidele.

Kui nõustute osalema, palume Teil vastata 17 küsimusele rahulolu kohta.

Uuringu korraldaja: René Mõttus

Osale küsitluses siin!


Uuringutes osalemise tundide raporteerimine

Selle vormi kaudu saate raporteerida uuringutes osalemise tunde, mis on nõutud Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi õppeainetes Uurimismeetodid psühholoogias (SOPH.00.282), Psühhomeetria alused (SVPH.00.077) ja Eksperimentaalpsühholoogia (SVPH.00.045). Täpsemad nõuded (sh maht ja tähtajad) on paika pandud õppeaine tasandil.

Tehke eraldi sissekanne iga uuringu kohta, milles olete osalenud.

Pange tähele, et kõik psühholoogia alased uuringud ei jaga osalemise eest tunde, mida saate ülalnimetatud õppeainetes kasutada (info selle kohta on kutses ja/või informeeritud nõusoleku vormil).

Kõik uuringute läbiviijad (sh tudengid), kes pakuvad osalemise eest õppeainetes kasutatavaid uuringutes osalemise tunde, peavad edastama psühholoogia instituudile osalemise tunde soovivate inimeste info vastavalt siin juhendis kirjeldatud korrale. Info tuleb saata Exceli failina Kertu Saarele (kertu.saar@ut.ee) kaks korda õppeaastas (tähtajad 31. detsember ja 1. mai).

 


 

Lugemissoovitusi psühholoogiahuvilisele

Täiendusõppe võimalused psühholoogias

psühholoogia teemalised raamatud riiulis

Lugemissoovitusi psühholoogiahuvilisele

Publik

Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!

Kaalumuutus

Euroopa teadusgrandiga otsitakse kaalulangetuse edukust mõjutavaid käitumuslikke tegureid