Autor:
Johan Paul Hion

Psühholoogia instituudi uurimisrühmad

Siin lehel on väike ülevaade meie instituudi uurimisrühmadest ja nende tegevustest.Tartu afekti ja regulatsiooni uurimisrühm

Tartu afekti ja regulatsiooni uurimisrühm (TARU) tegeleb psüühika kuumema poole mõistmise ja mõjutamisega. 

Täpsemalt huvitab meid esiteks see, kuidas maailma tunnetavas ja ennustavas psüühikas tekivad tunded ja tahted 1,2 ning kuidas need omakorda meie tunnetust ja ennustusi mõjutavad 3,4,5

Teiseks püüame aru saada, kuidas psüühika oma tundeid ja tahteid ise reguleerib 6. Kaardistame mehhanisme, mille kaudu mõtlemise muutmine 7 ja muud strateegaid 8 emotsioone, stressi ja motivatsiooni mõjutavad. 

Kolmandaks uurime, kuidas isereguleeruva inimese käitumist vajadusel müksamise ja muude sekkumiste abil tõhusalt mõjutada 9,10,11

Töötame teoreetiliste ja matemaatiliste mudelite, käitumuslike ja psühhofüsioloogiliste eksperimentide ning läbilõikeliste ja kogemuse väljavõtte küsitlusuuringutega. 

Rühmas tegutsevad Andero Uusberg, Helen Uusberg, Martin Kolnes, doktorandid Richard Naar, Alan Voodla, Heidi Reinson, Sille-Liis Männik, Maria Krajuškina ning mitmed projektide vedajad ja üliõpilased.


 

Tähelepanu, aju ja kognitsiooni uurimisrühm

Rühma kodulehekülg Rühm Facebookis Video

Meid huvitavad inimese käitumise, tunnete ja otsuste taga olevad kognitiivsed protsessid ning nende ajumehhanismid. Praegu uurime Eesti teadusagentuuri rühmagrandi (PRG1151) toel, kuidas tähelepanueelne töötlus seostub inimese stabiilsete omaduste ja lühiajaliselt esile kutsutud seisunditega ning kuivõrd see on üldine või spetsiifiline.

Rühmas tegutsevad Kairi Kreegipuu, Nele Põldver, Liisi Ausmees, Pärtel Lippus, Jüri Allik, Aire Raidvee, Siqi Lyu, doktorandid Annegrete Palu, Liina Juuse, Liis Kask, Annika Kask, Liis Themas ja mitmed üliõpilased.


 

Arengupsühholoogia uurimisrühm 

Rühmas tegutsevad Tiia Tulviste, Pirko Tõugu, Anni Tamm, Jaan Tulviste, Ada Urm, Karin Täht.


 

BachmannLab 

Rühma kodulehekülg

Rühmas tegutsevad Talis Bachmann, Iiris Tuvi, Endel Põder.


 

Isiksuse ja heaolu labor

Rühm Facebookis Video

Rühmas tegutsevad René Mõttus, Jüri Allik, Anu Realo, Uku Vainik, Kenn Konstabel, Liisi Ausmees, Annika Tamme, Merili Tamson, Toivo Aavik, Kadri Arumäe, Katarina Kliit, Kätlin Anni, Karin Täht.


 

Kliinilise psühholoogia uurimisrühm 

Rühmas tegutsevad Kirsti Akkermann, Kätlin Anni, Kärol Soidla, Helo Liis Soodla.


 

Koolipsühholoogia uurimisrühm 

Rühmas tegutsevad Ada Urm, Triin Liin, Signe Reppo, Astra Schults.


 

Käitumisgeneetika uurimisrühm

Rühmas tegutseb Uku Vainik.


 

Nõustamispsühholoogia töörühm

Rühmas tegutsevad Kariina Laas, Kaia Kastepõld-Tõrs, Ann-Marii Vilk, Signe Reppo, Annika Tamme.


 

Seksuaalpsühholoogia uurimisrühm

Rühmas tegutsevad Toivo Aavik, Annika Tamme.


 

Soorituspsühholoogia uurimisrühm

Rühmas tegutseb Aave Hannus.


 

Tajupsühholoogia uurimisrühm

Rühmas tegutsevad Jüri Allik, Aire Raidvee, Kairi Kreegipuu.


 

Trauma- ja kriisipsühholoogia teemarühm

Rühmas tegutseb Kaia Kastepõld-Tõrs.


 

Õiguspsühholoogia uurimisrühm 

Rühmas tegutsevad Talis Bachmann, Tuule Grolig, Annegrete Palu.

#teadus #ühiskonnale
abstraktne pilt inimeste peadest

Loengusari „Kahe kõrva vahel“: Neuro-auditory Profile of Children and Adolescents with AD(H)D

#teadus #ühiskonnale

Nino Gugushvili kaitseb doktoritööd „Digital communication technologies and mental health: an interplay between usage types and user characteristics“

20. märtsil kell 17.00 kaitseb Nino Gugushvili psühholoogia erialal doktoritööd „Digital communication technologies and mental health: an interplay between usage types and user characteristics“
#instituudist #vilistlane
Naine ja kellad

Psühholoogide vilistlaskonverents "Muutuv maailm, muutuv psühholoogia"