Autor:
Cottonbro studio

Enda ja lähedaste tuleviku meeldetuletamine suurendab sissemakseid pensionisambasse

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) andmetel tagavad eestlaste pensionisäästud keskmiselt vaid 34% pensionieelsest sissetulekust. Selle näitajaga oleme Euroopa Liidus eelviimased. Psühholoogia instituudi teadlased uurisid, kuidas mõjutab enda ja lähedaste tuleviku meeldetuletamine III pensionisambasse sissemaksete tegemist.

Et kindlustada endale hea tulevik, tulevad kasuks II ja III pensionisambaga liitumine ning sissemaksete suurendamine. III sambas kogumiseks on riik kehtestanud maksusoodustuse, kuid enamasti kasutatakse seda võimalust vähe.

Varasematest uuringutest on teada, et inimestele on abiks hästi ajastatud meeldetuletused, kuna teema peale sageli iga päev ei mõelda. Üks lihtne viis tähelepanu püüda on e-kirja kaudu. Nii saatiski riik III sambaga liitunud inimestele eelmise aasta detsembris sõbraliku meeldetuletuse neile mõeldud soodustuse kasutamise võimalusest ja tingimustest.

Koostöös Rahandusministeeriumi ja Pensionikeskusega uurisid Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi afektiivpsühholoogia professor Andero Uusberg ja doktorant Heidi Reinson, kui hästi toimib e-kirja teel maksusoodustuse meeldetuletamine ning millised sõnumid inimesi enim kõnetavad. Selleks jaotati 21–53-aastased III samba omanikud üheksasse juhuslikku rühma, millest igale saadeti 21. detsembril eri sõnastusega e-kiri. Seejärel võrreldi rühmade aktiivsust III samba maksete tegemisel järgnenud nädala jooksul kuni maksetähtajani 27. detsembril.

Tutvu tulemustega, et saada teada, kas kirjadest oli kasu ja milline sõnastus toimis kõige paremini.

Uuring kooskõlastati Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteega. Tartu Ülikooli teadlastele edastati pseudonüümitud andmed, mis ei võimalda ühtki isikut tuvastada. Uuringust ilmub kokkuvõte avaliku sektori innovatsioonitiimi lehel ja ingliskeelne teadusartikkel. 

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

illustratsioon esinejast mikrofoni ja arvutiga tahvli ees

Esimesed rakendusliku käitumisteaduse magistrid esitlevad lõputöid