Autor:
Pixabay

Psühholoogide vilistlaskonverents „Muutuv maailm, muutuv psühholoogia“

2023. aastal möödus 50 aastast ajast, mil Tartu Riikliku Ülikooli lõpetas esimene lend statsionaarõppes õppinud psühholooge. Sel puhul tulime 14. aprillil kokku ja rääkisime sellest, kuidas psühholoogiateadmised ja nende rakendamine on nende aegade jooksul muutunud. 

Vaata konverentsi salvestust Vaata pilte

Image
Esimene psühholoogia statsionaarõppe lend ülikooli peahoone ees

Esimene statsionaarõppes psühholoogiat õppinute lend ülikooli peahoone ees. Autor: Tartu Ülikool

 

Konverents 

Päev algas konverentsiga TÜ raamatukogu konverentsisaalis, kuhu tulid kohale instituudi õppijad, vilistlased, endised ja praegused töötajad. Teistele huvilistele kandis konverentsi üle UTTV.

 

10.00

Kogunemine

10.15

Avasõnad

Image
Jüri Allik

Jüri Allik
akadeemik, Tartu Ülikooli professor, esimese psühholoogiaeriala lennu vilistlane

50 aastat Eesti psühholoogia sünnist

10.35

Ettekanded

Muutuv maailm, muutuv psühholoogiateadus

Image
Mati Heidmets

Mati Heidmets 
Tallinna Ülikooli emeriitprofessor, esimese psühholoogiaeriala lennu vilistlane

Kui suur on inimene? Paigaidentiteedist ja maailmarahust

Käsitlen inimese emotsionaalse seotust oma füüsilise eluümbrusega – alates magamistoast kuni terve maailmani – ning seda, kuidas hingeline lähedus paikadega võiks toetada rohelist mõtteviisi ja rahumeelset elukorraldust. 

Image
Tiia Tulviste

Tiia Tulviste
Tartu Ülikooli arengupsühholoogia professor 

Arengupsühholoogiast muutuvatel aegadel: tagasivaade poolele sajandile

Ettekandes peatun põgusalt sellel, mida me poole sajandi vältel arengupsühholoogia vallas teinud oleme ja kuidas peegelduvad muutuvad ajad teemades, millele oleme rohkem tähelepanu pööranud. Pikemalt kõnelen uurimisküsimustest, millele praegu vastuseid otsime.

Image
Kelli Lehto

Kelli Lehto
Tartu Ülikooli genoomika instituudi kaasprofessor

Geenid ja keskkond muutuvas (vaimu)maailmas

On teada, et meie geenid mõjutavad vaimset tervist. Kas „depressioonigeen“ on lõpuks üles leitud? Kas geenide roll võib sõltuda ka keskkonnast? Räägin, mis on viimastel aastakümnetel psühhiaatrilise geneetika valdkonnas muutunud, milline on geenide ja keskkonna koosmõju koroonapandeemia ajal ning kas geeniteaduse abiga saab vaimse tervise probleemidega inimesi paremini aidata. 

Image
Anu Realo

Anu Realo
akadeemik, Warwicki Ülikooli professor, Tartu Ülikooli külalisprofessor

Kuidas Tartust isiksusepsühholoogia pealinn sai

Ettekandes võtan vaatluse alla selle, kuidas Tartu isiksuse- ja võrdlevad kultuuriuuringud maailmakaardile jõudsid ning kuidas see on psühholoogiateaduse ja -õppe edasist arengut mõjutanud.

11.55 

Lõuna

12.30

Ettekanded

Muutuv psühholoogia praktiku silmade läbi

Image
Maie Kreegipuu

Maie Kreegipuu 
Kliiniline psühholoog, esimese psühholoogiaeriala lennu vilistlane

Kliiniline psühholoogia enne

Ennekõike sellest, kuidas oli enne, siis kui kliinilist psühholoogi Eestis ei olnudki: mida tegi meditsiinipsühholoog psühhiaatriahaiglas, mida ta TRÜs õppis, mis sellest oli kasulik ja mis kasutu. 

Image
Katri-Evelin Kalaus

Katri-Evelin Kalaus 
Kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, juhatuse liige, Psühhiaatria ja psühhoteraapia keskus SENSUS 

Kliiniline psühholoogia nüüd

Kliinilise psühholoogia ja tõenduspõhise psühhoteraapia arengulugu Eesti tervishoiusüsteemis on olnud täis tõsiseid väljakutseid, kuid ka väga suuri edusamme. Ettekandes räägin praktikuna kulgemisest kutsestandardi loomisest kuni kliinilise psühholoogi tervishoiutöötajaks nimetamiseni välja. 

Image
Kariina Laas

Kariina Laas 
Tartu Ülikooli kliinilise ja tervisepsühholoogia lektor, psühholoogia magistriõppekava programmijuht, kliiniline psühholoog

Psühholoog-nõustaja WTF*?! (*Fruit)

Psühholoog-nõustaja kutset hakati väljastama Eestis aastal 2018, kuid eriala vajab senisest rohkemat esitlemist. Kvaliteetne vaimse tervise tugi on defitsiitne kaup ning nõudluse leevendamiseks on turule tekkinud palju erinimelisi teenuseosutajaid, mistõttu paljususes orienteerumine võiks pärast ettekannet natuke lihtsamaks muutuda.

Image
Kristiina Treial

Kristiina Treial 
SA Kiusamisvaba kool, sisujuht

Vaimse tervise edendus koolides kiusuennetuse näide

Koolipsühholoogias on kasvavalt oluline koht kriisisekkumise ja muredega tegelemise kõrval ka ennetustööl. 20 aastaga on ennetustöö väärtustamises ja sisus nii mõndagi muutunud, hea pildi saab sellest koolides tehtavale kiusuennetusele otsa vaadates. 

Image
Maria Veltmann

Maria Veltmann 
Tripod, juhtivpartner Eestis ja Lätis 

Psühholoogia organisatsioonides ja organisatsioonid psühholoogias praktiku kogemustest ja tähelepanekutest

Viimaste aastakümnete jooksul on inimeste juhtimise mõte ja selleks rakendatavad tegevused oluliselt professionaliseerunud. Me alustasime õigupoolest sealt, kus personalivaldkonna inimestel ei olnud ei praktilisi teadmisi, olulisi kogemusi ega rollimudeleid. Kuidas me siis hakkama saime ja kuhu me tänaseks organisatsioonidena jõudnud oleme. Kes on olnud sellel teekonnal meie peamised toetajad ning millised arengud ootavad meid täna ees.

14.10

Sirutuspaus

14.30

Ettekanded

Muutuv karjäär: psühholoogiast laia maailma (ja tagasi)

Image
Triin Liin

Triin Liin 
Tartu Ülikooli kognitiiv- ja koolipsühholoogia lektor 

Karjäärist psühholoogias ja karjääri psühholoogiast

Juttu tuleb sellest, kuidas minust hoolimata pingutusele ei saanud mitte koolipsühholoog, vaid karjäärinõustaja ja sellest, kuidas igast elukogemusest on karjääris kasu. 

Image
Vilja Toomast

Vilja Toomast 
Riigikogu liige 

Psühholoog? 40 aastat hiljem!

Esinemises puudutan kolme teemat. Esiteks psühholoogiaõpingud eelmise sajandi 80. aastate alguse Tartus. Teiseks, mis sundis mind karjäärimuudatusi tegema ja kas psühholoogiateadmistest on olnud abi ka uutes väljakutsetes. Kolmandaks, milliseid tundeid, mõtteid tekitas lühiajaline psühholoogi ameti juurde tagasipöördumine.

Image
Maria Tamm

Maria Tamm 
Lennuliiklusteeninduse AS, projektijuht (UTM/U-space)
Eesti Lennuakadeemia, mehitamata lennunduse valdkonna juht 

Psühholoogiateadusest lennundusse

Traditsiooniline lennundus on suures muutumises ning aktuaalseks on muutunud mehitamata õhusõidukite kasutuselevõtt, mis nõuab uute tehnoloogiate rakendamist mehitamata lennuliikluse korraldamiseks ja laiemalt mehitamata lennunduse ökosüsteemi kujunemist. Valdkondlikud rahvusvahelised arendusprojektid nõuavad sageli nende tehnoloogiate valideerimist, testimist ja nende "küpsuse" hindamist. Sellistes tegevustes on teadlase moodi mõtlemine igati kasulik. Kuna lennunduses on inimene uute tehnoloogiate kasutamise keskmes, siis on psühholoogiateadmised tehniliste lahenduste automatiseerimisel ja tehisintellekti rakendamisel igati olulised. 

Image
Rein Zobel

Rein Zobel 
Virtuaalreaalsuse loovjuht, Maru VR Productions 

Virtuaalne Reaalsus kas ekraani näo külge sidumine tõstab vaimset heaolu?

Virtuaalreaalsuse tehnoloogia võimaldab inimestel tarkvaraga suhelda uutmoodi inimesed kasutavad kogu oma keha sisendi andmiseks ning vastu vaatab neile maailm, mis on pärismaailmaga äravahetamiseni sarnane. Kuidas see mõjutab meie tulevikku ja mida kõike võib virtuaalreaalsuse abil juba tänapäeval ära teha? 

Image
Aimar Altosaar

Aimar Altosaar 
Ajakirjanik ajalehes Postimees, MTÜ Kuldne Liiga juhatuse liige 

Psühholoogia: elu- ja karjäärikujundajast inimkonna päästjaks

Psühholoogiakursus oli heaks jätkuks keskkoolile, sest selles oli palju erinevaid distsipliine, kohtumisi huvitavate õppejõuisiksustega ning põnevaid uusi teadmisi. Elukutselisi psühholooge nõukogude ajastu eriti ei vajanud, kuid psühholoogia lõpetanud leidsid enamuses endale töökohad, kus õpitust oli kasu. 21.sajand on aga „psühholoogia sajand“, nagu meie õppejõud juba 1970ndatel aastatel ennustasid ning sotsiaalpsühholoogia koos tehisintellektiga võivad päästa inimkonna.

16.15 

Vestlusring 

Psühholoogia  kas tõenduspõhisuse kubjas või ori?

  Arutame koos Aave Hannuse, Tõnis Arro ning kohalviibijatega, kas teaduses tekkinud replikatsioonikriisi valguses peab psühholoogia midagi (teisiti) tegema ja mida meil on peale hakata „teadlane-praktik“ mudeliga. Vestlust juhib psühholoogia instituudi juhataja, professor Kairi Kreegipuu.
Image
Kairi Kreegipuu

Kairi Kreegipuu 
Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia professor, psühholoogia instituudi juhataja 

Image
Aave Hannus

Aave Hannus 
Tartu Ülikooli spordi- ja soorituspsühholoogia lektor, spordipsühholoog 

Image
Tõnis Arro

Tõnis Arro 
Kaasasutaja/juhtivpartner, Executive Lab
Kaasasutaja/nõukogu esimees, Wisnio 

17.00

Konverentsi lõpp

 

Pidu

Väärikale tähtpäevale panime piduliku punkti vilistlaspeoga, mis leidis aset korporatsioon Sakala majas.

Pidu saatis meeleolukas maailmamuusika meie vilistlase Uku Vainiku valikust. Psühhodiskot vilistlased Ahto Külvet ja Kersten Kõrge.

Õhtu jooksul oli võimalik osaleda meeleolukates mängudes (psühholoogiaviktoriin, bingo).

Õhtut juhtisid esimese kursuse tudengid Mikk Sikemäe ja Marri Marie Mänd.

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli vilistlaste kokkutuleku piletimüük on alanud

Risto Näätänen 75

Happy 75th birthday Risto Näätänen!
Andero Uusberg ja Kirsti Akkermann

Psühholoogia instituudis alustavad tööd kaks uut professorit