Psühholoogide vilistlaspäevad 2014

31.10 - 01.11.2014 toimusid tradistioonilised psühholoogia instituudi vilistlaspäevad ja ühiskonverents Eesti Psühholoogide Liiduga, seekord meediaga suhtlemise teemadel.

Kahepäevase kokkusaamise teemaks olime valinud meediaga suhtlemise ja eesmärgiks selle (st kvaliteetse erialase informatsiooni ja teadmise levimise) kvaliteedi ja kvantiteedi hüppelise tõusu. Igaüks, kes psühholoogia alal töötab, võib sattuda olukorda, mil tuleb avalikult eksperdina arvamust avaldada. Selleks, et see paremini välja tuleks, korraldasime reedel, 31.10.14 paar praktilist töötuba, mis arvestavad nii psühholoogidest teadlaste kui praktikutega:

Loeng: “Lihtne meediasuhtlus” (kl 11.15-12.45, peahoone 128, Marju Himma-Kadakas)

Loengus läheneti erialasele kommunikatsioonile spetsialist ja ajakirjaniku vaatepunktidest. Miks ja millest suhelda ajakirjanikega? Kus tekivad ajakirjanike ja teadlaste või teiste spetsialistide  vahel peamised kommunikatsioonihäired? Kellele ja kuidas rääkida oma erialastest asjadest?

Töötuba 1 (Lossi 36-105 ehk stuudio, 14.00-16.00, Signe Ivask ja Brit Laak) Konfliktintervjuu ja aktiivne kuulamine

Videotreeningul püüab intervjueeritav teha mõistetavaks oma töö uudisväärtuslikku fookust asjatundmatule inimesele.

Töötuba 2 (Lossi 36-002, 14.00-16.00, Signe Ivask ja Brit Laak) Eelhoiakuga ajakirjanikuga suhtlemine

Aktiivsel kuulamisel tuginev videointervjuu, milles intervjueeritav selgitab oma tööd tugeva eelhoiakuga intervjueerijale.

Lisaks olid reedel, 31.10.2014 avatud ka toimuvad loengud, kuhu võis sisse kiigata:

10-12 Sissejuhatus karjäärinõustamisse (Triin Liin, Näituse 2-113)

10-14 Tunnetuspsühholoogia (Astra Schults, Näituse 2-110)

10-14 Kliiniline psühholoogia (Kirsti Akkermann, Näituse 2-003)

10-18 Sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse (vastutav Kirsti Akkermann, Näituse 2-102)
 

Laupäeval, 01. novembril

TÜ psühholoogia instituudi ja Eesti Psühholoogide Liidu konverents
„Psühholoog ja meedia: rõõmud ja mured“

Esinejaid juhatas sisse Kätlin Konstabel

10.00 – 10:30 Marti Aavik  „Kuidas rääkida lihtinimesega talle arusaadavas keeles, kaotamata samas oma härrandlikkust“

10:30 – 11:00 Kenn Konstabel „Kolm müüti ja viis väärarvamust teadusuudiste kohta ning üheksa nutikat nippi nende paljastamiseks ja vältimiseks“

11:00 – 11:30 Ave Idavain „Teadus 100 sekundiga“

Väike paus

EPLi sisseastujate tutvustavad ettekanded

11:45 – 12:00 Karin Täht „Õpimotivatsioon parandab õpitulemusi - tõde või mitte?“

12:00 – 12:15 Kariina Laas „Kuidas Gilbert Panksepaga tuttavaks sai.“

12:15 – 12:30 Anni Kuusik „Mis on teadvelolekust tolku terapeudile ja ajakirjanikule?“

12:30 – 12:45 Eha Rüütel „Sissevaade psühholoogia äärealale: teraapia loomingulisusest ja  loomingu teraapilisusest“

12:45 – 13:15 Indrek Treufeldt „Igaühel oma pill...“

13:1514:15 Lõunapaus

14:15 – 16:15 Paneeldiskussioon „Mida ja kuidas peaks meediaga suheldes arvesse võtma ja millised on seejuures head tavad? 

Arutlesid Priit Pullerits, Olaf Suuder, Katri-Evelin Kalaus, Kristiina Treial, Kristiina Kompus, Aave Hannus, diskussiooni juhtis Kairi Kreegipuu ning kokkuvõtte tegi Halliki Harro-Loit.  

16.15-16.30 Lõpetamine

Piduõhtu toimus kohvikus Rabarber.

Psühholoogide vilistlaspäevad 2015

2015. aasta psühholoogia instituudi vilistlaspäevad ja ühiskonverents EPL-ga „Hoiakutest käitumiseni“ toimusid 30 - 31. oktoobril Tartus, Näituse 2 õppehoones.

Psühholoogide vilistlaskonverents „Eesti mõõdud“

TÜ psühholoogia instituudi ja Eesti Psühholoogide Liidu ühiskonverents „Eesti mõõdud“ toimus 10. novembril 2018 kell 10 Tartus, Vanemuise 46 - 225 (ringauditoorium).
Naine koos kellaga.

Tänavuse orienteerumisüritusega tähistatakse psühholoogia eriala esimese lennu lõpetamise 50. aastapäeva