Preemiad üliõpilaste teadustööde konkursilt

Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil pärjati taas psühholoogia instituudi üliõpilaste teadustöid.

1. preemia rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes sai Liisi Promet konkursitöö „Empiiriliste teadvuseteooriate võrdlev analüüs“ eest; Juhendaja: Talis Bachmann.

3. preemia rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes sai Loretta Aganits konkursitöö „Muusika kuulamise põhjused igapäevaelus“ eest; Juhendaja: Marika Rauk.

1. preemia magistriõppe üliõpilaste astmes pälvis Maria Krajuškina konkursitöö „Äratundmistäpsus ja kindlushinnang videotest ja fotodest koosnevates samaaegsetes ja järjestikustes äratundmisridades ühe ja kahe kurjategija identifitseerimisel“ eest; Juhendaja: Annegrete Palu.

Palju õnne neile ja kõigile teistele võitjatele!

Maakera ja koroonaviirust illustreeriv pilt

Teadusnõukoja liikmed ja Tartu Ülikooli teadlased arutlevad viiruste mõju ja tuleviku üle

Taimebioloogia

Konverents „Kestlik teadus – milline on teadmiste loomise keskkonnajälg?“

Algamas on Vikipeedia terminivõistlus

Eesti kõrgkoolid kutsuvad Vikipeediasse artikleid kirjutama