Autor:
Pixabay

Otsime lahendamist vajavaid probleeme käitumisteaduse tudengitele

Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis avatakse tänavu magistriõppekava „Rakenduslik käitumisteadus“. Kutsume era- ja avaliku sektori ning vabakonna asutusi välja pakkuma inimese käitumise muutmisele suunatud projekte, millesse õppekava tudengid saaksid oma magistritöö raames panustada.

Magistritöö valmib 2 aasta jooksul tudengi, käitumisteadlasest juhendaja ning ideeomaniku koostöös. Tudengi täpne roll projektis võib olla erinev. See peaks võimaldama tal rakendada ja arendada käitumise mõistmise, mõõtmise ja/või mõjutamise oskusi. Tasustamata töö maht võiks jääda 200 tunni piiresse. Ühe projektiga liitujaid võib olla üks või mitu.

Näeme õppekava tudengitena kõrgharitud mitte-psühholooge, kelle tööks on inimeste käitumist kujundavate olukordade loomine. Näiteks ametnikud, kes kujundavad poliitikaid, sekkumisi ja avalikke teenuseid; turunduse, teeninduse ja kommunikatsiooni valdkonna spetsialistid ning konsultandid, kes toetavad eelnimetatud töötajaid.

Projekti ideid kogume septembri keskpaigani ning kutsume sobivate ideede pakkujaid neid tudengitele ise tutvustama.

Kui sul on küsimusi või uurimisidee, mida järgmise kahe aasta jooksul (2022–2024) ellu rakendada, võta ühendust Mariliis Öereniga (mariliis.oeren@ut.ee).

inimese käed mobiiltelefoniga

Tartu Ülikooli teadlaste abiga hakatakse arendama innovatiivset vaimse heaolu rakendust

Tudeng loengus

Üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile oodatakse lõputöid

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid