Autor:
Maarja Roosi

Vaimse tervise konverentsil kõneldi tööheaolust

24. aprillil kella 13–17 toimus Zoomis ja Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis vaimse tervise hoidmisele pühendatud konverents, mille eesmärk oli pakkuda tava- ja tööelu olukordades toimivaid lahendusi, selgitada teemat eri vaatenurkadest ning mõtestada lahti tööheaolu mõiste nii organisatsiooni, juhi kui ka töötaja seisukohalt.

Vaimsele tervisele ja heaolule pööratakse tööelus järjest rohkem tähelepanu, seejuures keskendutakse aina enam probleemide ennetusele. Ka Eesti 2023. aasta inimarengu aruande üks oluline peatükk puudutab just vaimse tervise ja töö seoseid. Inimeste vaimset tervist ja heaolu on tähtis teadlikult hoida ja kaitsta. Kuidas luua töökeskkond, kus inimene oleks oma tööga rahul, saaks oma potentsiaali parimal viisil rakendada ja tunneks end seejuures hästi? Mismoodi oma tööviisi ja -keskkonda teadlikult kujundada? Kelle vastutus on tööheaolu?

Vaimse tervise konverentsi avas TÜ rektor professor Toomas Asser. Seejärel arutles TÜ nooremteadur ja tööheaolu.ee asutaja Kaire Piirsalu-Kivihall, mida saavad nii juht kui ka töötaja tööheaolu jaoks teha. TÜ lastepsühhiaatria assistent ja SA Viljandi Haigla psühhiaatriakliiniku juhataja Madis Parksepp jagas oma vaadet juhtimisele ja hoolivale töökeskkonnale ning Tulevikupilt OÜ karjäärnõustaja ja koolitaja Anna Gramberg aitas aga teha tööelu inventuuri. Päeva lõpus arutleti vestlusringis, kuidas tagada tööheaolu ülikoolis.

Konverentsi päevajuht oli TÜ sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor ja sotsiaalteaduste valdkonna dekaan Margit Keller.

Vaata ka konverentsi ajakava.

Konverentsile olid oodatud kõik, keda huvitab vaimne tervis ja kes soovivad leida lahendusi tööheaolu parendamiseks. Veebis osalemiseks registreeru Zoomi veebilehel, kohapeal osalemiseks sisekoolituskalendris (see võimalus on vaid Tartu Ülikooli töötajatele).

Konverentsi korraldas Tartu Ülikooli personaliosakond ja osalemine on tasuta.

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

illustratsioon esinejast mikrofoni ja arvutiga tahvli ees

Esimesed rakendusliku käitumisteaduse magistrid esitlevad lõputöid

Tartu Ülikooli teadlased Tartu [eel]arvamusfestivalil

Arutelu: teaduse heaks antakse kolm tilka verd vaid hea selgitustöö peale