Autor:
fauxels

Üldoskusi arendavad veebiseminarid

Psühholoogia instituut pakub sügise jooksul võimalust osaleda tasuta üldoskuste arendamise veebiseminaridel. Koolituste seeria on suunatud laiemale huvikonnale. 

Seminare korraldab Eesti Töötukassa koostöös Tartu Ülikooli psühholoogia instituudiga Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

 

Suhtlemisoskused

19. september 2023

Registreeru siin!

Seminari läbinud õppija:
- teab eduka suhtluse põhimõtteid;
- teab, kuidas luua tõhusat ja koostööd toetavat suhet;
- teab, millised on konflikti lahendamiseks vajalikud suhtlemisoskused.

Seminari viivad läbi lektor Triin Liin ja karjäärispetsialist Signe Reppo.

Meeskonna- ja koostööoskused

28. september 2023

Registreeru siin!

Seminari läbinud õppija:
- teab, mis on meeskond ja millised eduka meeskonnatöö alused;
- teab, millised rollid on meeskonnas ja mis viib tulemuslikkuseni;
- teab, kuidas tagasisidet anda ja vastu võtta.

Seminari viivad läbi karjäärispetsialist Signe Reppo ja koolitaja Pärtel Reppo.

Loovus ja probleemide lahendamine

3. oktoober 2023

Registreeru siin!

Seminari läbinud õppija:
- teab, mis on loovus, selle komponendid;
- teab probleemi olemust, lahendamise võimalusi;
- teab loovuse olulisust probleemide lahendamisel ja mõningaid loovaid probleemilahendusvõtteid.

Seminari viivad läbi koolitaja Age Rosenberg ja karjäärispetsialist Signe Reppo.

Muutustega kohanemine

19. oktoober 2023

Registreeru siin!

Seminari läbinud õppija:
- teab, mis on kohanemine ja säilenõtkus muutustega toimetulekul;
- teab, mis on enese toetamine muutustega toimetulekus ja teab mõningaid toetusmeetmed, mida kasutada, et muutusega hakkama saada.

Seminari viib läbi koolitaja Age Rosenberg.

Eesmärkide saavutamine

2. november 2023

Registreeru siin!

 

Seminari läbinud õppija:
- teab eesmärkide seadmise olulisust isiklikus ja professionaalses arengus;
- teab, kuidas tähenduslikke eesmärke tuvastada ja nende läbimõtestamise viise;
- teab progressi jälgimise meetodeid (päevik, visuaalne jälg, digitaalsed vahendid).

Seminari viivad läbi koolitaja Age Rosenberg ja karjäärispetsialist Signe Reppo.

Tegevuste algatamine

17. november 2023

Registreeru siin!

Seminari läbinud õppija:
- teab, mis on tegevuste algatamine ja selle osa enda karjääriplaanist;
- teab, mis on ettevõtlikkus kui isiksuseomadus, selle arendamise võimalusi;
- teab, mis on motivatsiooni roll tegevuste algatamisel ja tulemuste saavutamisel.

Seminari viib läbi karjäärispetsialist Signe Reppo.

Analüüsioskused

4. detsember 2023

Registreeru siin!

Seminari läbinud õppija:
- teab analüüsi olemust ja protsessi, sh detailid ja tervik analüüsis, erinevad vaatenurgad, info roll analüüsis;
- teab eneseanalüüsi vajalikkust ja mõningaid analüüsi võimalusi, tulemuste rakendamist.

Seminari viivad läbi lektor Triin Liin ja karjäärispetsialist Signe Reppo.

Õppimisoskused

13. detsember 2023

Registreeru siin!

Seminari läbinud õppija:
- teab, mis on õppimisprotsess ja seda mõjutavad tegurid;
- teab elukestva õppe rolli arengus;
- teab, kuidas süsteemselt kavandada enesearengut.

Seminari viivad läbi lektor Triin Liin ja koolitaja Pärtel Reppo.

 

Image
Logod-01.png
Poksitreener lapsega

Kevad-suvised kursused spordipsühholoogiast

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

xxx

Pornograafia kui seksuaalkultuuri kandja!?