Autor:
Kertu Saar

Tasuta koolitus “Karjääriteooriad ja nende rakendamine praktikas”

Karjääri areng on mitmetahuline ning seetõttu saab seda vaadelda mitmest erinevast küljest. Spetsialistidena otsime oma klientide toetamiseks sisukaid lahendusi, mida pakuvad kaasaegsed karjääriteooriad.

Nii mõnigi teooria võib juba tuttavana tunduda, ent oma teadmiste järjepidev värskendamine ja uute teoreetiliste vaatenurkade leidmine on kvaliteetse teenuse pakkumisel oluline. Euroguidance Eesti ja Tartu Ülikooli Psühholoogia instituudi koostöös korraldatava “Karjääriteooriad ja nende rakendamine praktikas” koolituse eesmärk on anda ülevaade erinevatest kaasaegsetest karjääriteooriatest ja -mudelitest ning nende rakendamise võimalustest.  

Koolitus tugineb Kanadas välja antud ainulaadsele raamatule Career Theories and Models at Work: Ideas for Practice (CERIC, 2019), mis kajastab 43 erinevat karjääriteooriat ja -mudelit, selgitab nende põhialuseid ning toob näiteid nende kasutamisest klienditöös. Spetsialist leiab kogumikust ideid individuaalseks ja grupitööks nii kooliõpilaste kui ka täiskasvanutega. Raamat ilmus 2023. aasta alguses Töötukassa eestvedamisel ka eesti keeles ning on juba kättesaadav suuremates raamatukogudes. 

Koolitus on jätk eelmisel aastal Euroguidance Eesti eestvedamisel toimunud veebiseminarile, kus oma kogemusi jagasid raamatu toimetajad Nancy Arthur, Roberta Borgen ja Mary McMahon. Sel aastal valmis koolitus tihedas koostöös Ameerika Ühendriikide, Inglismaa ja Soome tunnustatud karjääriekspertidega, kes samuti kuuluvad nimetatud raamatu autorite hulka.  

Koolitus koosneb kolmest moodulist, kus kaks veebiseminari on kombineeritud iseseisva töö ja lõpuseminariga. Veebiseminaridel tutvustavad väliskoolitajad oma teoreetilisi lähtekohti ja nende rakendamisvõimalusi inimeste karjääri kujundamisel. Iseseisev töö seisneb artiklite lugemises enne koolitust ja juhtumi analüüsis. Kevadine seminar toimub juba Eesti ekspertide eestvedamisel Tartus, mis annab õppijatele võimaluse õpitut ja oma klienditööd reflekteerida.  

Veebiseminar: 15. märts 2023 12:45 – 16:45 

  • Sotsioloogiline karjääriteooria: valiku ümberkujundamine, Jenny Bimrose (UK) 
  • Schlossbergi 4-osaline elumuutuste mudel: hinnang ja sekkumise planeerimine, Jane Goodman (USA) 

Veebiseminar: 11. aprill 2023 12:45 – 16:45 

  • KIPINÄ: SPARKS-i karjäärinõustamine, Minna Kattelus (Soome) 
  • Laste arutlus karjääri kujundamisest: karjäärivaliku ja ameti omandamismudeli kontseptsioonid karjäärivalikute ja ametialaste eesmärkide poole püüdlemise mudel, Kimberly A. S. Howard (USA) 

Refleksiooniseminar: 3. või 4. mai 2023 11:00 – 16:00. Seminari aeg täpsustub pärast registreerimise lõppemist, sõltuvalt osalejate arvust. 

Koolitus on registreeritud Tartu Ülikooli Psühholoogia instituudis ja selle maht on 1 EAP. Lõpetajad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse või tõendi. 

Veebiseminarid toimuvad inglise keeles sünkroontõlkega eesti keelde. Rahastaja on Erasmus+ Euroguidance programm ja Tartu Ülikooli Psühholoogia instituut ning osalemine on tasuta. Zoomi link koos sissejuhatava lugemismaterjaliga edastatakse registreeritud osalejatele enne kohtumist. 

REGISTREERIMINE on avatud 6. märtsini 

Koolitajad

Jane Goodman on Oakland University nõustamise emeriitprofessor Ameerika Ühendriikide Michigani osariigis Rochesteris. Ta on olnud American Counseling Associationi (ACA) ja National Career Development Associationi (NCDA) president ja osalenud erialaliidu International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG) sotsiaalse õigluse nõukogudes. Ta on mitme raamatu, artikli ja raamatupeatüki autor, seda peamiselt täiskasvanute üleminekute ja karjääri kujundamise valdkonnas. Ta sai NCDA silmapaistva karjääri auhinna ning on ACA ja NCDA teadur. 

Jenny Bimrose on tööhõiveuuringute emeriitprofessor University of Warwickis Inglismaal. Õpetamise, teadustöö ja korraldusliku töö kõrval kõrghariduses on ta olnud ka mitmesugustes organisatsioonides karjääriteemade konsultant. Suur osa tema uurimistööst on keskendunud teadustöö, teooria ja praktika vaheliste lünkade täitmisele karjäärikogukonnas ning on hõlmanud tööturuteabe arendamist ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat lõppkasutajate vaates. 

Kimberly A. S. Howard on Boston University psühholoogia ja inimarengu nõustamise dotsent ja nõustamispsühholoogia doktorantuuri koolitusdirektor Ameerika Ühendriikides. Kimberly teadusuuringud ja ametialased huvid hõlmavad tegureid, mis edendavad noorte kutsealast arengut ja kohanemist, laste ja noorte arutlusprotsesse karjääri kujundamise mõtestamisel, ning riigikoolide nõustamis-psühholoogide rolli laste ja noorte toetamisel. 

Minna Kattelus, MEd, on karjäärinõustaja ja psühholoogia õpetaja Helsinki Upper Secondary School of Visual Arts, Soomes. Minna on õpetanud ja uurinud SPARKSi karjäärinõustamist üle kümne aasta. Ta on olnud mitme gümnaasiumiõpilaste nõustamisteemalise töövihiku kaasautor ja -toimetaja. Minna on KIPINÄ -SPARKIi karjäärinõustamise mudeli – nõustajatele mõeldud SPARKSi kaartide ja menüüde arendaja. SPARKSil on ka Itä-Suomen Ülikoolis aastane karjäärinõustajate koolitusprogramm. 

Signe Reppo on pikaaegne karjäärivaldkonna arendaja, koolitaja ja lektor. Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis välja töötanud ja läbi viinud nii taseme- kui täiendõpet sh karjäärispetsialistidele mõeldud mikrokraadide väljatöötaja. Pikaaegne panustamine kutsestandardi ja kutseandmise kvaliteedi arengusse. 

Triin Liin on Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi lektor ja teadur, töötanud välja ja viinud läbi mitmeid karjäärinõustamise aineid ülikoolis, õpetanud ka täiendõppijaid, viinud läbi karjäärialaseid uuringuid. Ta on olnud karjäärispetsialisti kutse- ja hindamiskomisjoni liige ning panustanud kutseandmise kvaliteedi arendamisse. 
 

Loe ka raamatu autorite blogipostitusi: 

Poksitreener lapsega

Kevad-suvised kursused spordipsühholoogiast

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

xxx

Pornograafia kui seksuaalkultuuri kandja!?