Autor:
Porapak Apichodilok (pexels.com)

Tartu Ülikooli teadlaste abiga hakatakse arendama innovatiivset vaimse heaolu rakendust

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus toetab ligi kahe miljoni euroga projekti, mille raames töötatakse välja uudne eestikeelne vaimset tervist toetav rakendus, et inimesed saaksid ise ja endale sobival viisil hakata ennetama võimalikke vaimse tervise probleeme.

Projekt viiakse ellu HeBa kliiniku juhtimisel koostöös Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi, äri- ja tarkvaraettevõtte Net Group ja Katriito kliinikuga. „Projekti tulemusena valmib mobiilse rakenduse prototüüp, mis toetab kasutajate vaimset heaolu, aitab tuvastada vaimse tervise mured ja tegeleda nendega enne psühholoogi sekkumist,“ rääkis HeBA kliiniku arendusjuht ja projekti eestvedaja Ain Aaviksoo.

Hoolimata suurtest investeeringutest vaimse tervise teenustesse ja nendega seotud digilahendustesse on kehv vaimne tervis Aaviksoo sõnul probleemiks üha suuremale hulgale inimestele. „Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on meeleolu- ja ärevushäirete kulud Euroopa Liidus ligikaudu 170 miljardit eurot aastas. Need häired on ka peamine töövõimetuse põhjus, mille tõttu kirjutatakse välja kuni 50% krooniliste haiguste lehtedest,“ ütles Aaviksoo. Vaimse tervise probleeme ennetada aitavate tööriistade leidmine on tema sõnul väga vajalik, kuna psühholoogilise abi teenused on kallid ning psühhiaatreid ega ka psühholooge ei jagu veerandile elanikkonnast.

Loodav mobiilne lahendus analüüsib inimese nõusolekul tema eri andmepunktidest, näiteks telefonist kogutud andmeid, millest otsitakse tehisintellekti abiga mustreid. Analüüsi järel pakub rakendus koos virtuaalse juhendajaga enesearenguprogramme ja isikustatud soovitusi vaimse tervisega tegelemiseks ning toetab kasutajat uute vaimset heaolu hoidvate käitumisharjumuste kujundamisel. Seejuures jäävad kasutajate andmed privaatseks ja kaitstuks.

Projekti ainulaadsus seisnebki Aaviksoo sõnul värskemate teadustööde kombineerimisel indiviidipõhiste mudelitega, mida on rikkalike andmestike abil treenitud ja mille usaldusväärsus on tõendatud. Selline personaalmeditsiini põhimõtetest lähtuv lähenemine aitab ennustada kasutaja heaolu ja selle toetamiseks tarvilikke tegevussuundi. Selleks luuakse projekti käigus koostöös Tartu Ülikooli teadlastega uus koostööplatvorm Vaimse Tervise Varamu, mis aitab koguda ja hallata suuremahulisi vaimse tervise andmestikke ettevõtete ja ülikoolide vaheliseks tehisintellektil põhinevaks teadus- ja arendustööks nii Eestis kui ka maailmas. 

Projekti ülikoolipoolse põhiuurija, psühholoogia instituudi professori René Mõttuse sõnul on Tartu Ülikooli psühholoogiateadlased maailmas silmapaistvad vaimse heaolu ja enesetunde uurijad ning juhivad ka hiljuti tegevust alustanud Eesti heaoluteaduste tippkeskust. Nende roll projektis on peale lähteandmete pakkumise ja metodoloogia hindamise ka tulemuste kriitiline analüüs ja avalikkusele kättesaadavaks tegemine. „Projekt aitab lisaks rakenduslikule väärtusele täiendada ka meie teadmisi inimeste heaolust ja seda mõjutavatest teguritest. Loodame koguda selle projekti käigus andmeid maailmatasemel teadustööks,“ lausus ta.

Psühholoogia instituudi juhataja Kairi Kreegipuu sõnul on oluline tuua ülikooli seinte vahel tehtav teadustöö ka ülikoolist väljapoole. Teadlaste uuritavaid teemasid päriselus rakendavate kliinikute sellekohane meeldetuletus ja algatus on seega väga teretulnud. „Ka kogu meie panus andmete kogumisel ja tulemuste testimisel on täiesti avalik,“ lisas ta.

Projekt algas 1. juulil 2024 ja kestab kolm aastat.

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

illustratsioon esinejast mikrofoni ja arvutiga tahvli ees

Esimesed rakendusliku käitumisteaduse magistrid esitlevad lõputöid

Tartu Ülikooli teadlased Tartu [eel]arvamusfestivalil

Arutelu: teaduse heaks antakse kolm tilka verd vaid hea selgitustöö peale