Autor:
Mohammed Hassan (Pixabay)

Psühholoogia sisseastumise infotunnid 2024

2024. aasta mais toimuvad psühholoogia instituudis veebi-infotunnid kolme õppimisvõimaluse kohta:

  • Bakalaureuseastmes on võimalik lisaks tavalisele päevaõppele õppida ka osakoormusega sessioonõppe vormis. 
  • Magistrisse võtame sel aastal vastu nõustamise, koolipsühholoogia ja spordipsühholoogia suuna huvilisi, seejuures saab koolipsühholoogiat õppida ka osakoormusega sessioonõppe vormis. 
  • Rakendusliku käitumisteaduse magistrikavale ootame eelkõige mittepsühholooge, kes oma töös puutuvad kokku inimeste käitumise mõtestamise ja mõjutamisega.

Loe lähemalt ja tule infotunde kuulama. Infotundidesse registreerumine ei ole kohustuslik, aga kui soovite saada meeldetuletavat e-maili, siis saate end kirja panna siin.

 

Psühholoogia sessioonõpe

Psühholoogia bakalaureuseastme sessioonõppeprogramm on mõeldud töötavale inimesele, kes tahab omandada kraadi käitumisteadustes.

  Psühholoogiaõpe pakub inimese psüühika ja käitumise, selle toimimise ja muutmise kohta laialdasi teadmisi, mis aitavad maailma uue nurga alt mõtestada. Psühholoogiateadmised on kasulikud paljudes inimkäitumise mõistmise ja mõjutamisega seotud valdkondades. Näiteks saab omandatud tarkuseid kasutada juhtimisel ja juhendamisel ning teenindus-, reklaami-, koolitus- või uuringufirmas töötades.

  Õpe toimub sessioonidena Tartus ning e-õppe kanalites. Õppekava osakoormuses läbimine on jaotatud neljale õppeaastale.

  Õpe on tasuline.

6. mail kell 17.00 toimuvas infotunnis räägivad programmijuht ja õppekorralduse spetsialist sellest, kuidas õppima pääseda, kuidas õpe on korraldatud, millised on seniste õppijate kogemused jne.

  Loe õppekava ja sisseastumistingimuste kohta

  Üritus Facebookis

Infotunni link

 

Psühholoogia magistriõpe

2024. aastal võtame magistriõppesse vastu eelneva psühholoogiaharidusega nõustamise, koolipsühholoogia ja spordipsühholoogia suuna huvilisi.

  Õpe toimub Tartus ning e-õppe kanalites. Koolipsühholoogia suunal saab lisaks päevaõppele õppida ka sessioonõppe vormis, kus õpe on jaotatud kolmele aastale.

  Õpe on tasuta nii päevaõppes kui sessioonõppes ning koolipsühholoogia suunal õppijad saavad taotleda ka haridusteaduste õppija stipendiumi.

7. mail kell 17.00 toimuvas infotunnis räägivad programmijuht, õppejõud ja õppekorralduse spetsialistid sellest, kuidas õppima pääseda, kuidas õpe on korraldatud jne.

  Loe õppekava ja sisseastumistingimuste kohta

  Üritus Facebookis

Infotunni link

 

Rakenduslik käitumisteadus

Rakendusliku käitumisteaduse magistriõppekava on mõeldud kõigile, kes loovad mõne sihtrühma käitumist kujundavaid poliitikaid, sekkumisi, teenuseid või sõnumeid. Isegi kui ametinimetus ei sisalda sõnu „psühholoogia“ või „käitumine“, oodatakse paljudelt ametnikelt, sõnumiseadjatelt, teenuse- ja tootearendajatelt sisuliselt psühholoogia ja käitumise mõjutamist. Meie õppekava aitab sellist töörolli mõtestatumalt ja mõjukamalt täita. Eelnev psühholoogiaalane haridus ei ole oluline!

  Õppekava läbijad saavad teada, kuidas koostada mudeleid, mis aitavad mõista oma sihtrühmade käitumise põhjuseid ja nende mõjutamise võimalusi; kuidas teostada, tellida, tõlgendada sihtrühma paremaks mõistmiseks või mõjutuse tulemuste tuvastamiseks sobivaid uuringuid ning eetilisi ja efektiivseid käitumise mõjutamise võtteid. Magistritöö raames valmib praktikutest mentorite toel ka reaalne käitumist mõjutava sekkumise projekt.

  Õppekavas osalevad tunnustatud õppejõud erinevatest sotsiaalvaldkonna üksustest ning mitmekülgse praktilise kogemusega käitumisteadlased.

  Õpe toimub sessioonidena Tartus ning e-õppe kanalites. Õppekava läbimine on jaotatud kahele õppeaastale.

  Õpe on tasuline.

8. mail kell 17.00 toimuvas infotunnis räägib programmijuht Andero Uusberg sellest, miks ja kuidas õppima tulla, mida õpetatakse ja mida õpituga peale hakata.

  Loe õppekava ja sisseastumistingimuste kohta

  Üritus Facebookis

Infotunni link

illustratsioon inimesest labürindi ees

Rakendusliku käitumisteaduse magistrikava infotund

illustratsioon nukrast koolilapsest raamatutega

Psühholoogia magistriõppe infotund

illustratsioon ajust pusa lahti harutavast inimesest

Psühholoogia sessioonõppe infotund