Autor:
Kertu Saar

Psühholoogia instituut jagas preemiaid 2023/2024 aasta parimatele

19. juunil toimunud lõpuaktusel tunnustas Tartu Ülikooli psühholoogia instituut taas oma möödunud aasta parimaid - eriti silmapaistvaid magistritöid ja bakalaureuseastme uurimistöid, instituudi hinnatuimaid õppeaineid, parimaid teadusartikleid ja instituudi aasta tegu nii tudengite kui töötajate silmis. 

 

Parimad psühholoogia uurimistööd


Marika Adson: Ümberhindamise mõju sündmuspotentsiaali LPP amplituudile positiivsete emotsioonide suurendamisel
Juhendajad: Helen Uusberg, Maria Krajuškina

Liisa Alpstål: Ümberhindamise efektiivsus ja muutused tõlgendusdimensioonidel positiivsete emotsioonide suurendamisel
Juhendajad: Maria Krajuškina, Helen Uusberg

Anni-Mari de Bruyn: „Armastuse väljendamine läbi personaalsete väärtuste“ 
Juhendaja: Toivo Aavik

Madli Kaljo: Comparison of psychedelic virtual and mixed reality experiences - an explorative study
Juhendajad: Madis Vasser, Jaan Aru, Karl Kristjan Kaup

Kersti Kase: WAIS-III alltestisisene hajuvus kui võimalik psühhopatoloogiline marker kliinilise grupi hindamisel?“ 
Juhendaja: Kätlin Anni

Grete Olde: Ümberhindamise mõju corrugator supercilii ning zygomaticus majori aktiivsusele positiivsete emotsioonide suurendamisel“ 
Juhendajad: Maria Krajuškina, Helen Uusberg

Marcella Laura Polverino: „Kontrollimatu söömise seostamine ajuprofiiliga geneetiliste korrelatsioonide kaudu“ 
Juhendajad: Uku Vainik, Karolina Anja

Reena Roos: „Negatiivse afektiseisundi, depressiivsuse ja metakognitiivse võimekuse mõju töömälu sooritusele“ 
Juhendaja: Gerly Tamm

Liisa-Airiin Räis: „Romantilise äkkhülgamise kogemuse seosed isiklike väärtustega varases täiskasvanueas“ 
Juhendaja: Annika Tamme

Eneli Veltmann: Positiivse ja negatiivse afekti ning ekstravertsuse ja neurootilisuse seos emotsionaalsete näoväljendustega“ 
Juhendajad: Kairi Kreegipuu, Liina Juuse

 

Parimad psühholoogia magistritööd


Liis Jõhvik: „Vältiva/piirava toitumishäire sõelküsimustiku ja diagnostilise intervjuu kohandamine ja valideerimine eesti keele- ja kultuuriruumi“ 
Juhendajad: Kirsti Akkermann, Kärol Soidla

Madli Kuus: „Auditiivse ja visuaalse lahknevusnegatiivsuse seosed isiksuse, depressiivsuse ja ärevusega“ 
Juhendajad: Kairi Kreegipuu, Liisi Ausmees, Nele Põldver

 

Suure praktilise väärtusega psühholoogia magistritööd


Aina Ambrosius: „Stressiga toimetuleku kursuse POD-TEAMS kohandamine eesti keelde ja piloteerimine Eesti koolinoorte valimil
Juhendaja: Ada Urm

Anna Leena Koržets: Depressiooni sümptomite QIDS-SR ja ärevuse sümptomite OASIS mõõtevahendite adapteerimine ja psühhomeetriliste omaduste hindamine
Juhendaja: Kariina Laas 

Ethel Rosenfeldt: „Peaasi.ee noortekeskuse Peahea lühisekkumise moodulipõhine analüüs
Juhendaja: Kariina Laas 

Minna Sild: „Peaasi.ee noortekeskuse Peahea lühisekkumise mõju 16-26-aastaste noorte vaimsele tervisele“ 
Juhendaja: Kariina Laas 

 

Parimad rakendusliku käitumisteaduse magistritööd


Jane Oblikas: „Eestis elava 65+ põlvkonna kaasamine regulaarsesse vabatahtlikku tegevusse
Juhendajad: Leonore Riitsalu, Kai Klandorf

Kristi Uusmaa: „Eesti töötleva tööstuse valdkonna mikro- ja väikeettevõtete töökeskkonna riskianalüüsi koostamisega seotud hoiakud ja takistused ning sekkumisvõimalused
Juhendajad: Sille-Liis Männik, Andero Uusberg

 

Psühholoogia instituudi  2023. aasta parimad õppeained     


„Nõustamisoskuste treening“       
Kaia Kastepõld-Tõrs  

ÕPILASED ÜTLEVAD: Üks kõige praktilisemaid ja sisukamaid õppeaineid magistri jooksul. Käige kohal nii palju kui võimalik - Kaia aeg on väga väärtuslik!Üks paremaid viise, kuidas oma aega sisustada ja raske seda isegi kohustuslikuks enda jaoks pidada, väga nauditav õppimine ja arenemine!


„Sissejuhatus seksuaalteraapia(te)sse“       
Annika Tamme, Toivo Aavik, Kai Part, Made Laanpere, Kristel Rannaääre, Monika Vändra  

ÕPILASED ÜTLEVAD: Annika Tamme näol tegemist suurepärase õppejõuga, kes suudab rääkida kaasahaaravalt ja nii, et kogu auditoorium lõpuks sõna võtab ja kaasa arutleb. Ta on oma teemas väga sees, väga toetav ja sõbralik. Esimene päriselt praktiline aine minu 3 õpinguaasta jooksul!


„Juhtumianalüüsi alused psühholoog-nõustajale“   
Tõnu Jürjen, Annika Tamme     

ÕPILASED ÜTLEVAD: Oma reaalse juhtumi analüüsimise näol on tegemist väga kasuliku ülesande ja võimalusega! Käige seminarides kohal isegi siis, kui need pole kohustuslikud, sest saate nii palju väärtuslikku informatsiooni!

 

Psühholoogia instituudi 2023. aasta parimad artiklid    


Reappraising reappraisal: an expanded view ajakirjas Cognition and Emotion       

Andero Uusberg, Brett Ford, Helen Uusberg, James J. Gross 

Tänapäeva psühholoogia ühe kõige mõjukama emotsioonide teooria (appraisal) oluline edasiarendus.


Processing emotions from faces and words measured by event-related brain potentials ajakirjas Cognition and Emotion   

Liina Juuse, Kairi Kreegipuu, Nele Põldver, Annika Kask, Tiit Mogom, Gholamreza Anbarjafari, Jüri Allik     

Noore teadlase töö, mis avastas, et näoväljendused ja emotsioonisõnad vallandavad automaatselt ajus ühesugused varajased afektiivsed protsessid, mis on spetsiifilised konkreetsele emotsioonile.

 

2023/2024 AASTA TEGU TUDENGITE SILMIS  


KKT ehk Kata Kino Teisipäevad        

Bakalaureusetudengi Katariina Koemetsa ja teiste Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühenduse liikmete koostöös valminud ülimalt kaasahaaravad ja sisukad filmi- ning vestlusõhtud erialaekspertidega.

 

2023/2024 AASTA TEGU TÖÖTAJATE SILMIS   


Heaoluteaduste tippkeskus

2023. aasta lõpus õnnestus Andero Uusbergil veenda Eesti Teadusagentuuri komisjoni andmaks mahukas rahastus just heaoluteaduste tippkeskuse loomiseks Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi juhtimisel koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooliga. Tippkeskus toob kokku inimest ja tema tegutsemise kontekste uurivad sotsiaal- ja loodusteadlased, et leida uusi viise inimeste heaolu mõõtmiseks, mõistmiseks ning mõjutamiseks. 

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Annika Tamme

Psühho-seksuoloog Annika Tamme pälvis ühiskondliku aktiivsuse preemia

Aasta õppeteo auhind

Koolipsühholoogide magistriõpe Pärnus pälvis Tartu Ülikooli aasta õppeteo tunnustuse