Autor:
Tartu Ülikool

Psühholoogia instituudis alustavad tööd kaks uut professorit

29. septembril toimunud Tartu Ülikooli senati istungil valiti afektiivpsühholoogia professoriks Andero Uusberg ja kliinilise psühholoogia professoriks Kirsti Akkermann.

Andero Uusbergi puhul hinnati eriti kõrgelt tema innovatiivset ja mõjukat panust emotsioonide uurimise valdkonda ning tema erilist oskust luua kasulikke mudeleid ja ühendada teoreetilisi raamistikke empiiriliste andmetega. Lisaks teadustööle ei saa mainimata jätta ka oskuslikku ja kaasaegset lähenemist õpetamismeetoditele ja Tartu Ülikooli aasta õppejõu auhinda 2023. aastal. Samuti on Uusberg panustanud paljude komisjonide ja ekspertkogude töösse, sealhulgas tegutses ta Eesti Valitsuse teadusnõukojas COVID-19 kriisi kõrgajal.

Kirsti Akkermanni puhul väärtustati metoodilist ja hästi läbimõeldud panust teaduslike teadmiste arendamisse söömishäirete uurimise valdkonnas. Ilmselt enim energiat on ta siiski panustanud õpetamisse, olles erakordselt paljude õppeainete ja mitme õppekava väljatöötaja ning alati suurepärase tudengitepoolse tagasisidega õppejõud. Akkermann on kuulunud ja panustanud ka märkimisväärselt paljudesse töörühmadesse, fookusgruppidesse ja otsustuskogudesse nii ülikoolis kui riiklikul tasandil, samuti pälvinud mitmeid auhindu õpetamise, teaduse ja ühiskondliku töö eest.

Risto Näätänen 75

Happy 75th birthday Risto Näätänen!
Psühholoogia instituudi uurijad laboris

Psühholoogia instituudi uurimisrühmad

Naine ja kellad

Psühholoogide vilistlaskonverents „Muutuv maailm, muutuv psühholoogia“