Autor:
Kertu Saar

Pornograafia kui seksuaalkultuuri kandja!?

Jaanuaris viivad TÜ sotsiaalteadlased läbi koolituse, mille eesmärk on saada ülevaade sellest, millist rolli mängib tänapäevastes infokeskkondades pornograafiline meediasisu ning milliseid teadmised, oskuseid, hoiakuid ja väärtuseid on tarvis, et pornograafilise meediasisu ja selle mõjudega toime tulla. Loe ka Maria-Murumaa Mengeli intervjuud "teadusest, inimlikkusest ja pornost".

Kursuse läbinud õppija:
- omab esmast ülevaadet pornograafilise meediasisu uurimistraditsioonidest;
- otsib ja leiab ise akadeemiliselt usaldusväärset teaduskirjandust, mis puudutab pornograafilise meediasisu eri aspekte;
- oskab paigutada pornograafilise meediasisu üldiste meediapädevuste raamistikku;
- arutleb pornograafia positiivsete ja negatiivsete mõjude üle;
- mõistab, pornograafia mõjumehhanisme ning seoseid seksuaalkäitumise ja -reaktsioonidega.

Toimumisaeg: 29.01.2024

Hind: 110 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Lektorid: 

Maria Murumaa-Mengel, PhD (meedia ja kommunikatsioon), TÜ ühiskonnateaduste instituudi meediauuringute kaasprofessor

Annika Tamme, MSc (reproduktiiv- ja seksuaaltervise uuringud), TÜ psühholoogia instituudi doktorant ja nooremlektor

Loe sisu kohta lähemalt ja registreeru siin!

Poksitreener lapsega

Kevad-suvised kursused spordipsühholoogiast

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

psühholoogia teemalised raamatud riiulis

Lugemissoovitusi psühholoogiahuvilisele