Autor:
Pexels.com

Psühholoogiakoolitused treeneritele

TÜ psühholoogia instituut pakub aprillis ja mais koolitusi treeneritele, kehalise kasvatuse õppejõududele, lapsevanematele.

 

Treeneri läbipõlemise ennetamine

Koolituse eesmärk on saada treenerina teadmised ja oskused emotsionaalsest ja füüsilisest pingest tuleneva läbipõlemise riski vähendamiseks.

Kursuse läbinu:
- mõistab stressi ja läbipõlemise tekkepõhjuseid ja erinevusi;
- teab läbipõlemise peamisi tunnuseid ja nende avaldumise erisusi;
- oskab ära tunda läbipõlemise varajasi sümptomeid;
- mõistab läbipõlemise mõju ja ennetamise võimalusi.

Toimumisaeg: 18.04.2023

Hind: kuni 24. märtsini 99 eurot, edasi 125 eurot

Koolitaja: Aave Hannus (PhD), Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi spordipsühholoogia õppejõud

Vaata kursuse sisu lähemalt ja registreeru siin!

 

Treeneri töö lastevanematega: lastevanemate kaasamine

Koolituse eesmärk on saada praktilisi näpunäiteid lapsevanematega koostöö tegemiseks.

Kursuse läbinu:
- tunneb lapsevanemate kaasamise põhimõtteid;
- tunneb enesekehtestamise põhimõtteid ja oskab neid rakendada;
- koostab plaani oma õpilaste lapsevanemate kaasamiseks laste arengu ja spordiorganisatsiooni toetamisse.

Toimumisaeg: 16.05.2023

Hind: kuni 16. aprillini 99 eurot, edasi 125 eurot

Koolitaja: Aave Hannus (PhD), Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi spordipsühholoogia õppejõud

Vaata kursuse sisu lähemalt ja registreeru siin!

psühholoogia teemalised raamatud riiulis

Lugemissoovitusi psühholoogiahuvilisele

Värvilised pliiatsid ja vihik

Koolitus karjäärispetsialistidele: Eneseanalüüs ja arenguvõimalused loovmeetodite abil

inimesed koostööd tegemas

Üldoskusi arendavad veebiseminarid