Autor:
Pexels.com

Koolitus "Motiveeriv intervjueerimine nõustajatele"

Kutsume haridus- ja tervishoiutöötajaid kursusele motiveerivast intervjueerimisest!

Koolituse läbinu:
 mõistab ja oskab selgitada MI põhimõisteid; tunneb MI teoreetilisi lähtekohti ning kujunemislugu;
 saab aru MI ühtaegu kliendikesksest ja direktiivsest olemusest ning lähtub sellest suhtlussituatsiooni kujundamisel;
 eristab nõustamissituatsioonis käskivat, juhendavat ja kaasaminevat suhtlusstiili ning valib suhtlusstiili lähtuvalt situatsioonist ja partnerist;
 oskab analüüsida enda tegevust nõustajana MI vaimsuse komponentidest lähtuvalt; praktiseerides on abistatavaga suheldes esilekutsuv, koostöine, aktsepteeriv ning kliendi heaolust lähtuv;
 tunneb kliendi kõnes ära muutusejutu ja samaksjäämisejutu ning eristab kliendi ambivalentsuse ilminguid suhte ebakõla ilmingutest;
 kasutab nõustajana sekkumisi läbi viies kliendikeskseid nõustamistehnikaid muutusejutu esilekutsumiseks, samaksjäämisejutu pehmendamiseks ning suhte ebakõla ületamiseks;
 mõistab nõustamisprotsessi ja selle etappe ning lähtub neist vestluse juhtimisel;
 teab viise, kuidas nõustajana töötades kinnistada õpitud oskusi;
 tunneb ära situatsioonid, kus saab enda töös rakendada MI-d.

Maht: 156h (6 EAP)

Hind: 945€

Läbiviijad: psühholoog ja koolitaja Tõnu Jürjen, sotsiaaltöötaja Maret Sildala

Loe lähemalt ja registreeru!

puuduv pusletükk

Mikrokraad psühholoogia instituudist

Poksitreener lapsega

Kevad-suvised kursused spordipsühholoogiast

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini