Autor:
Vojtech Okenka, Pexels

Akadeemiline test võimaldab kindlustada endale koha Tartu Ülikoolis juba kevadel

1.–12. märtsini saab registreerida end Tartu Ülikooli akadeemilisele testile, mis toimub kahel laupäeval: 25. märtsil ja 1. aprillil. Neile, kes sooritavad akadeemilise testi vähemalt 65 punktile 100-st, on tagatud õppekoht Tartu Ülikooli bakalaureuseastme või rakenduskõrghariduse 32 õppekava alusel. Arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja psühholoogia erialale sisseastumiseks on akadeemilise testi tegemine kohustuslik.

Akadeemilise testi ülesanded hõlmavad diagrammidelt, tabelitest, kaartidelt info leidmist, ruumiliste ja tasapinnaliste kujundite seaduspärade mõistmist ning matemaatiliste probleemide lahendamist. Testis esitatakse kuni 40 valikvastustega ülesannet ja nende lahendamiseks on aega 60 minutit. Testi eesmärk ei ole kontrollida gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid sellega pannakse proovile oskus näha loogilisi seoseid ja kasutada etteantud infot.

Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma soovitab kaaluda ülikooliõpingutest huvitatud kandidaatidel akadeemilise testi tegemist. „Kõik, kes sooritavad akadeemilise testi vähemalt 65 punktile 100-st, saavad juba kevadel kindlustunde, et nad on oodatud ülikooli õppima. Selle punktisumma ületamine annab võimaluse valida 32 õppekava seast endale sobivaim. Lisaks on parimad testitegijad oodatud kandideerima  programmi „Talendid Tartusse!“, mille eesmärk on pakkuda võimekatele noortele mitmekesisemat õpiprogrammi ja toetada nende teadus-, ettevõtlus- või õpetamishuvi,“ sõnas Kaldma. Lisaks tõi ta välja, et esimese päeva jooksul registreerus testile üle 500 kandidaadi. Kokku ootab ülikool akadeemilisele testile ligikaudu 3000 inimest.

Akadeemiline test on elektroonne ja toimub kuues linnas ülikooli valitud arvutiklassides. Tartus, Tallinnas, Narvas, Pärnus ja Viljandis toimub test nii 25. märtsil kui ka 1. aprillil, Kuressaares ainult 25. märtsil. Sel aastal saab testi teha lisaks eesti keelele viimast korda ka vene keeles.

Testil osalemiseks tuleb registreeruda hiljemalt 12. märtsil veebilehel ut.ee/akadeemiline-test. Samal lehel on võimalik tutvuda testi näidisülesannete ja nende vastustega.

Arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja psühholoogia kohustusliku sisseastumiseksamina saab testi soovi korral lahendada ka hiljem, 3. juulil. Tähtis on siiski silmas pidada, et akadeemilist testi saab teha vaid ühe korra aastas ja selle tulemus kehtib ülikooli astumiseks ainult samal aastal.

2022. aasta kevadel lahendas akadeemilise testi 2612 üliõpilaskandidaati, neist 1928 olid 12. klassi õpilased. Testil osales seega 26% eelmise aasta abiturientidest. Ülikooli vastuvõtuks vajaliku 65 punkti piiri ületas 554 testil osalenut, kellest 388 asus sügisel ka Tartu Ülikoolis õppima.

Teist aastat järjest kasutab Tartu Ülikooli akadeemilist testi ka Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Üliõpilaskandidaadid, kes soovivad kandideerida nii Tartu Ülikooli kui ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, saavad akadeemilist testi teha vaid ühe korra, sest sama tulemust kasutatakse mõlema õppeasutuse vastuvõtul.

TÜ peahoone

Algas sisseastumine Tartu Ülikooli eestikeelsesse esimese astme õppesse

tudengid koridoris

Doktoriõppe põhivastuvõtt lõpeb 15. juunil

Virtuaalne sisseastumise infopäev 2024

JÄRELVAADATAV: Tartu Ülikooli virtuaalne sisseastumise infopäev 2024