Autor:
Kertu Saar

Psühholoogia instituut tunnustas parimaid

Tartu Ülikooli psühholoogia instituut tunnustas 15. juunil toimunud lõpuaktusel aasta parimaid - eriti silmapaistvaid magistritöid ja bakalaureuseastme uurimistöid, instituudi hinnatuimaid õppeaineid, parimaid teadusartikleid ja instituudi aasta tegu nii tudengite kui töötajate silmis. 

 

Psühholoogia instituudi parimad magistritööd 2022/23 õppeaastal

Johanna Hark
„Negatiivsete sümptomite hindamise skaala (SANS) ja positiivsete sümptomite hindamise skaala (SAPS) valideerimine skisofreeniaspektri häirega patsientide valimil“
Juhendajad: Kätlin Anni, Liina Haring

Keiti Liivas
„Bipolaarse häire polügeensete riskiskooride seosed bipolaarse häirega esmastel depressioonipatsientidel“
Juhendaja: Kelli Lehto

 

Psühholoogia instituudi parimad bakalaureuseastme uurimistööd 2022/23 õppeaastal

Timo Siimon
„Exploring the subjective effects of a simulated psychedelic experience on creativity
Juhendaja: Jaan Aru

Eva Margareeta Kört
„Söömishäirete sümptomaatika seosed internaliseerimise ja eksternaliseerimise spektri isiksusejoontega“
Juhendajad: Kirsti Akkermann, Helo Liis Soodla

Annika Jõemägi
„Negatiivse emotsiooni mõju tähelepanu haardeulatusele“
Juhendajad: Martin Kolnes, Andero Uusberg

Marianne Hanson
„Rottide uudiskäitumise neurokeemilised erinevused sugude vahel“
Juhendaja: Margus Kanarik

Mireena Mandel
„Isiksuse ning koroonapandeemia käitumise vahelised seosed: domeenide, tahkude ning nüansside ennustustäpsuste võrdlus“
Juhendaja: Kadri Arumäe

Alisa Andros
„Creativity mindset, creativity and informing about the nature of creativity as a tool to increase growth creativity mindset“
Juhendaja: Jaan Aru

Irmeli Kokmann
Kolmeaastaste laste ja nende vanemate vahelised konfliktid
Juhendajad:
Jane Kuperjanov, Tiia Tulviste

Marilis Lauk
Soolised erinevused aktiivsus-tähelepanuhäire diagnoosimisel, haridustasemes ning geneetilises eelsoodumuses
Juhendajad:
Elis Haan, Kelli Lehto

Anastasia Perk
Sensoorse reaktiivsuse skaala SR-AS eesti keelde kohandamine
Juhendajad:
Kirsti Akkermann, Silja Kuusik

Liisa Johanna Pärnamägi
„Measuring BDSM role identities: Validation of BDSM role identity inventory“
Juhendaja:
Annika Tamme

Elina Kahre
„Antidepressantide kasutamise mustrite ning nende lagundamises oluliste geenivariantide seosed elekterkrampravi läbimisega depressioonipatsientidel Eesti geenivaramu valimil“ 
Juhendajad: Kelli Lehto, Kristi Krebs 

 

Psühholoogia instituudi 2022. aasta parimad õppeained

Parimate õppeainete hindamisel võeti aluseks Õppeinfosüsteemi tagasisideküsitluse tulemused. Arvestusse jäid ained, millel oli vähemalt 12 osalejat. Tervelt kolmel õppeainel oli keskmiseks hinnanguks maksimaalne võimalik! Need olid:

„Uurimine ja hindamine koolipsühholoogias“

Vastutav õppejõud: Ada Urm

Kursus annab ülevaate individuaalse uurimise ja hindamise põhimõtete rakendamisest haridusasutuse kontekstis. Üliõpilased väärtustavad aine praktilist väljundit ja üliõpilassõbralikku ja arvestavat õppejõudu.

„Nõustamisoskuste treening“

Vastutav õppejõud: Kaia Kastepõld-Tõrs

Kursus keskendub nõustamisprotsessi juhtimise ning nõustamisoskuste treenimisele. Üliõpilased hindavad nõustaja jaoks ülimalt kasulikke teadmisi ja avatust tehtavatele vigadele, mis on õppeprotsessi osaks.

„Suhtlemistreening“

Vastutav õppejõud: Annegrete Palu

Kursus käsitleb suhtlemispsühholoogias enam tähelepanu pälvinud suhtlemise põhioskusi ning nende oskuste rakendusi. Üliõpilased kiidavad aine praktilist väärtust ja asjakohaseid õppematerjale ja ülesandeid.

 

Psühholoogia instituudi 2022. aasta parimad teadusartiklid

Psühholoogia instituut avaldas 2022. aastal maailma juhtivates ajakirjades (ja kogumikes) kokku 51 tööd. Parima artikli hindajateks olid kõik instituudi professorid. Kuna väljapaistavaid töid oli palju, siis üksmeelele ühe ainsa parima publikatsiooni osas ei jõutud ning valiti kolm tööd, mis väärivad esiletõstmist:

„Large-scale distributed networks and cerebral hemispheres“ ajakirjas Cortex

Autorid: Elkhonon Goldberg, Jaan Tulviste

Koos A. R. Luria parima õpilase Elkhanon Goldbergiga analüüsib Jaan Tulviste seda, kuidas on kaks suurt aju võrgustikku - täidesaatev (executive) ja vaikimisi (default) seotud funktsioonide lateralisatsiooniga. See töö on oluliseks panuseks Luria koolkonna ideede arengus.

„Taking risks to feel excitement: Detailed personality profile and genetic associations“ ajakirjas European Journal of Personality

Autorid: Liisi Ausmees, Maie Talts, Jüri Allik, Uku Vainik, Timo T. Sikka, Tiit Nikopensius, Tõnu Esko, Anu Realo

Uuriti väga unikaalse valimi - 298 langevarjuri geneetikat ja isiksust, mis õnnestus tänu Eesti ühe kõige kogenuma langevarjuri Maie Taltsi osalusele. Koostöös Geenivaramuga õnnestus välja selgitada riskeeriva käitumise geneetilised ja isiksuslikud tegurid. Samuti on see tunnustus esimesele autorile Liisile, kes 2022. aastal oli kaasautor seitsmel kõrgetasemelisel publikatsioonil.

„The interplay between binge eating risk factors: Toward an integrated model“ ajakirjas Journal of Health Psychology

Autorid: Katrin Kukk, Kirsti Akkermann

Kogemuse väljavõtte meetodi abil tehti kindlaks, kuidas neurootiline dispositsioon ja negatiivsed emotsioonid koos põhjustavad kontrollimatut ülesöömist.

 

Psühholoogia instituudi Aasta Tegu tudengite silmis 2022/23 õppeaastal

Projekt Ubinad koos, ubinad hoos!

Ubinad koos, ubinad hoos! on Tartu Ülikooli psühholoogiatudengite ja vilistlaste kirjutatud projekt, mis on rahastatud Euroopa Solidaarsuskorpuse poolt. Projekti raames toimub 2023. aasta jooksul mitmeid erinevaid sündmusi, mille eesmärgiks on läbi ühiste tegemiste, arutelude ja kooviibimiste luua ühtsustunnet psühholoogiat õppivate tudengite, õppejõudude, vilistlaste ning praktikute seas. 

 

Psühholoogia instituudi Aasta Tegu kolleegide silmis 2022/23 õppeaastal

Näituse nädalakiri

Psühholoogia instituudil puudus regulaarne töötajate infokiri kuni 2022. aasta sügiseni, kui kommunikatsioonijuht Kertu hakkas tegema Näituse nädalakirja, mis sai nimetuse meie õppehoone aadressi järgi. Üsna ruttu ilmnes, et teemadest puudust ei tule ja nädalakiri on väga hea koht, kus kokku võtta kõik toimuvad sündmused, sisendit nõudvad tegevused, sünnipäevad, värskelt ilmunud teadusartiklid jms.

Näituse 2 õppehoone Uus Anatoomikum

Psühholoogia instituut jagas preemiaid 2023/2024 aasta parimatele

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Annika Tamme

Psühho-seksuoloog Annika Tamme pälvis ühiskondliku aktiivsuse preemia