Skip to main content

Mikrokraad koolipsühholoogias või karjäärinõustamises

Mikrokraad ehk mikrokvalifikatsioon on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil.

Mikrokraadiprogrammi eesmärk on pakkuda efektiivset tööturu vajadustele vastavat koolitust, et jõuda vajalike kompetentsideni konkreetses valdkonnas.

 

Psühholoogist koolipsühholoogiks

Sihtrühm: Psühholoogia magistrikraadiga isikud, kes soovivad saada lisaks koolipsühholoogi erialateadmisi.

Eesmärk: Programmi läbimise eesmärk on saada koolipsühholoogiaalased teoreetilised ja rakenduslikud teadmised. Õppekava läbimine loob eeldused koolipsühholoogi kutse omandamiseks (aga ei asenda kutseaastat!). Programmi lõpetaja saab Tartu Ülikooli täiendõppe tunnistuse koos hinnetelehega. 

Sisu: Vaata programmi sisu lähemalt siit!

Vastuvõtutingimus: Magistrikraad psühholoogias või magistrikraadiga võrdsustatud haridus psühholoogias

Sisseastumiseks saata digitaalselt allkirjastatud avaldus koos haridust tõendava dokumendi ja hinnetelehega.

Dokumentide vastuvõtt 26. juuli – 6. august 2021.

NB! Kui kandidaate on rohkem kui õppekohti, siis võetakse õppijad vastu vastavalt keskmise hinde (75%) ja magistritöö hinde (25%) alusel koostatud pingereale.

 

Põhiteadmised ja -oskused karjäärinõustamiseks

Sihtrühm: Bakaalureusekraadiga (võrdsustatud haridus) isikud, kes soovivad saada erialateadmisi töötamiseks karjäärinõustajana.

Eesmärk: Programmi läbimise eesmärk on omandada karjäärinõustaja kutset läbivad kompetentsid. Programmi lõpetaja saab Tartu Ülikooli täiendõppe tunnistuse koos hinnetelehega.

Sisu: Vaata programmi sisu lähemalt siit!

Vastuvõtutingimus: Bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud haridus

Sisseastumiseks saata digitaalselt allkirjastatud avaldus koos haridust tõendava dokumendi ja hinnetelehega ning motivatsioonikiri.

Dokumentide vastuvõtt 26. juuli – 6. august 2021.

NB! Kui kandidaate on rohkem kui õppekohti, siis võetakse õppijad vastu vastavalt keskmise hinde (75%) ja motivatsioonikirja (25%) alusel koostatud pingereale.

 

Meetodid ja praktika karjäärinõustamises

Sihtrühm: Bakalaureusekraadiga (võrdsustatud haridus) isikud, kes soovivad saada erialateadmisi ja praktikat töötamiseks karjäärinõustajana ja taotleda kutset.

Eesmärk: Programmi läbimise eesmärk on omandada karjäärinõustaja tööks vajalikud teoreetilised ja rakenduslikud teadmised. Õppekava läbimine loob eeldused karjäärispetsialisti kutse valitava kompetentsi karjäärinõustaja kutse omandamiseks. Programmi lõpetaja saab Tartu Ülikooli täiendõppe tunnistuse koos hinnetelehega.

Sisu: Vaata programmi sisu lähemalt siit!

Vastuvõtutingimus: Bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud haridus; eelnevalt läbitud mikrokraadi programm "Põhiteadmised ja -oskused karjäärinõustamiseks" või vastavate teadmiste olemasolu.

Programmile vastuvõtt algab sügisel 2022, kuid eelnevalt on võimalik vabade kohtade olemasolul läbida tunniplaanis olevaid üksikuid programmi aineid täiendõppijana.

Dokumentide vastuvõtt 2022. aastal.

#täiendusõpe

Psühholoogi kutseaasta

Psühholoogi kutse saamiseks on vaja läbida aastane superviseeritud praktika ja mõningaid täiendkursuseid.

Jaga
14.12.2021
#täiendusõpe

Psühholoogia magistriõppe eeldusainete programm

Programmi sihtgrupiks on psühholoogia magistriõppesse astuda soovijad, kellel on bakalaureusekraad või sellele vastav haridus mõnel muul erialal.

Jaga
14.12.2021
#täiendusõpe

Kursused täiendusõppijana

Täiendusõppijana on võimalik osaleda nii koolitustel kui ka tasemeõppe (nii bakalaureuse- kui magistritaseme) ainetel vastavalt tudengite tunniplaanile.

Jaga
14.12.2021